Rodina

Peněžitá pomoc v mateřství

V předchozím článku jsem se zabývala zejména finančním zabezpečením mužů „na mateřské“.
Protože se v diskusi k článku vyskytla spousta dalších otázek, chtěla bych se dnes rozepsat podrobněji o peněžité pomoci v mateřství (PPM), a to pro změnu z pohledu ženy – matky.

Délka poskytování PPM obecně náleží po dobu 28 týdnů.
Výplata PPM se zahajuje 6 až 8 týdnů (to záleží na přání ženy) před porodem (vychází se z plánovaného termínu, uvedeného v těhotenském průkazu).
Žádost o PPM žena obdrží od svého gynekologa, který zde také vypočítá přesný začátek pobírání PPM. Pokud žena pracuje, nebo pobírá nemocenskou, je lépe začít pobírat PPM až 6 týdnů před porodem, protože zbyde větší část na dobu po porodu. Pokud porod nastane dříve a žena před porodem vyčerpá méně než 6 týdnů, nebo ještě vůbec nezačne PPM čerpat, čerpá pak větší část PPM po porodu do celkové doby 28 týdnů.

Výjimečně náleží PPM po dobu 37 týdnů, a to ženám :
· které jsou svobodné, rozvedené nebo z jiných vážných důvodů osamělé a nežijí s druhem
· které mají dvojčata, trojčata …

Kdo zajišťuje výplatu PPM

Výplatu PPM zajišťují zaměstnavatelé, a to ženám:
· které jsou zaměstnané (trvá jim pracovní poměr)
· ženám, kterým vznikl nárok na PPM v ochranné lhůtě po ukončení zaměstnání (ta je obecně 42 kalendářních dnů od ukončení zaměstnání, ale pokud žena opouští zaměstnání již jako těhotná, činí ochranná lhůta 6 měsíců, navíc po dobu pobírání nemocenské ochranná lhůta neběží), nebo ji zajišťují okresní správy sociálního zabezpečení (ty sídlí v bývalých okresních městech),
a to ženám
· které jsou zaměstnané u „malé organizace (do 25 zaměstnanců) nebo kterým vznikl nárok v ochranné lhůtě po ukončení zaměstnání u malé organizace
· které byly vedeny na úřadu práce
· které soukromě podnikaly.

Podmínky nároku

Základní podmínkou je být v posledních 2 letech před nástupem na PPM alespoň po dobu 270 dnů účastna nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.
Kromě doby zaměstnání se do této doby započítávají i doby, kdy žena :
· pobírala důchod
· byla vedena v evidenci úřadu práce
· pobírala po ukončení pracovního poměru nemocenskou nebo peněžitou pomoc v mateřství.

Proto platí, že pokud je žena na mateřské s jedním dítětem a trvá jí pracovní poměr (tudíž je pojištěna), bude mít i při narození dalších dětí nárok na PPM.
Pokud jí pracovní poměr skončil před mateřskou, nebo v jejím průběhu, záleží na konkrétní situaci, zda jí vznikne nárok nebo ne.

Výše PPM

PPM náleží ve výši 69 % z průměrné mzdy vypočtené z kalendářního čtvrtletí před nástupem na mateřskou.
To znamená, že pokud nastupuji na mateřskou v únoru, nebo březnu, počítá se příjem za IV. čtvrtletí předchozího roku (tj. říjen, listopad, prosinec). Takže v tomto čtvrtletí se sečtou hrubé příjmy a sečte se počet kalendářních dnů v tomto čtvrtletí (odečte se období nemocenské, „paragrafu“ s dítětem ..).
Součet příjmů se pak dělí počtem dnů, čímž získáme jakými denní průměr.
Ten se však ještě dále upravuje, a to tak, že se
* částka do 480 Kč počítá v plné výši
* z částky od 480 do 690 Kč se počítá 60 %
* a k částce nad 690 Kč se vůbec nepřihlíží.
V praxi to znamená, že maximální PPM za 30 dnů může činit 12 570 Kč, což zhruba znamená předchozí příjem 20 700 Kč hrubého měsíčně.

PPM u OSVČ (podnikatelky)

Délka pobírání a výše PPM se u žen podnikatelek neliší od těch ostatních.
Odlišné jsou pouze podmínky nároku, kdy žena podnikatelka musí kromě podmínky 270 dnů pojištění v posledních dvou letech ještě splňovat podmínku, že v posledním roce alespoň 180 dnů podnikala a byla nemocensky pojištěna.
Při pobírání PPM žena nesmí dále podnikat. PPM se pak vypočítává obdobně, jak je uvedeno výše, pouze místo příjmu se vychází z vyměřovacích základů pro důchodové pojištění z předcházejícího kalendářního roku.

PPM a muži

Ve výjimečných případech, kdy se o dítě z vážných nemůže starat sama matka, náleží PPM také muži = otci.
O bližších podmínkách nároku jsme psali již v minulém článku.

Co říci závěrem?
Pokud máte k této problematice konkrétní dotazy, uveďte je prosím v diskusi.
Mohou pro mne být inspirací jako téma dalších článků.     

   
   
06.10.2003 - Finance a práce - autor: Lída Řezníčková

Další příspěvky

Komentáře:

 1. [89] onohlo [*]

  teď už to je trochu jinak

  superkarma: 0 20.03.2013, 10:53:36
 2. [88] jithule [*]

  hubajda — #87 pravda

  superkarma: 0 26.12.2012, 17:08:41
 3. avatar
  [87] hubajda [*]

  tewd uz je to jinak

  1. na komentář reaguje jithule — #88
  superkarma: 0 04.11.2012, 11:56:55
 4. [86] Manheru [*]

  :-)

  superkarma: 0 20.07.2009, 21:56:28
 5. avatar
  [85] folkart [*]

  Landriel: no jestli jsi si zažádala jen jako zaměstnanec tak je to v pořádku, chyba by byla pokud by jsi si zažádala i jako OSVČ to by jsi to musela vracet. Tvoje účetní ti to měla říct, že jsi měla nárok s obou dvou zaměstnání.

  superkarma: 0 06.10.2008, 12:20:54
 6. avatar
  [84] folkart [*]

  Správně je to takto a kdyby jste si zavolala na jakoukoliv PSSZ nebo CSSZ tak Vám to ochotně řeknou:

  Peněžitá pomoc v mateřství

  Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje maximálně po dobu 28 týdnů, popř. 37 týdnů v případě žen, které porodily více dětí a starají se aspoň o dvě z nich
  Ženám svobodným, ovdovělým, rozvedeným, osamělým se peněžitá pomoc v mateřství poskytuje taktéž po dobu 28 týdnů.
  Pojištěncům (tj. ženám i mužům), kteří převzali dítě do trvalé péče nahrazující péči mateřskou na základě rozhodnutí příslušného orgánu anebo dítě jehož matka zemřela, se peněžitá pomoc v mateřství poskytuje ode dne převzetí dítěte po dobu 22 týdnů, popř. 31 týdnů, jestliže převzali dvě či více dětí a starají se alespoň o dvě z nich. Při převzetí dítěte do trvalé péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo dítěte, jehož matka zemřela, se peněžitá pomoc poskytne jen v případě, došlo-li k převzetí do 7 let věku dítěte

  Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

  Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se poskytuje nejdéle do nástupu ženy na mateřskou dovolenou a po ukončení mateřské dovolené nejdéle do konce devátého měsíce po porodu.
  Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a peněžitá pomoc v mateřstvíČástka do první redukční hranice (550 Kč) se počítá v plné výši.
  Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se započítá 60 %.
  K částce nad druhou redukční hranici se nepřihlíží.
  Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se stanoví jako rozdíl denního vyměřovacího základu zjištěného ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci a průměru jejích započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení.
  Způsob výpočtuNemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny a peněžitá pomoc v mateřství se vypočte příslušnou procentní sazbou z denního vyměřovacího základu, která činí:

  u peněžité pomoci v mateřství - 69 %
  Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství u zaměstnankyňúčast ženy na nemocenském pojištění, popř. zachované nároky ze zaniklého nemocenského pojištění v době šesti týdnů před očekávaným nebo skutečným dnem porodu;
  získání aspoň 270 kalendářních dnů účasti na nemocenském pojištění v posledních dvou letech před porodem;
  porod;
  ztráta započitatelného příjmu ze zaměstnání, ze kterého je peněžitá pomoc v mateřství poskytována

  superkarma: 0 06.10.2008, 12:16:56
 7. avatar
  [83] folkart [*]

  Panebože, co to v tom článku plácáte za nesmysli, vždyť některé věci už dávno neplatí, ochranná lhůta není 42 dní a mateřská se taky nepočítá ze čtvrtletí. To si to nemůžete než něco napíšete ověřit?

  superkarma: 0 06.10.2008, 12:07:39
 8. avatar
  [78] Simba [*]

  Landriel: Přesně, to neřeš. Nepitvala bych se v tom.

  superkarma: 0 02.12.2003, 13:57:45
 9. avatar
  [77] Andula [*]

  Landriel: já jsem taky měla ppm a byla jsem osvč, sama jsem se teda prásknout nemínila.

  superkarma: 0 27.11.2003, 20:21:47
 10. avatar
  [76] Ťapina [*]

  Landriel: To neřeše

  superkarma: 0 25.11.2003, 13:23:31
 11. avatar
  [75] Landriel [*]

  Tak teď teda nevím, byla jsem osvč a současně zaměstnanec, po porodu jsem pobírala ppm, protože mi účetní řekla, že na ni mám nárok a zároveň jsem dál podnikala. Nikdo po mně nechtěl nic vracet. Tak nevím, jestli jsem neudělala někde chybu.

  superkarma: 0 09.11.2003, 08:49:01
 12. [72] tventula [*]

  Tohle už mám naštěstí za sebou.

  superkarma: 0 07.10.2003, 12:59:21
 13. avatar
  [69] Lesana [*]

  werka: asi jsem se do toho zamotala :o) Myslela jsem: do 14.7. pracovala, pak nastoupila NEMOCENSKOU a třeba DNESKA MATEŘSKOU. šla na mateřskou - potom se počítá za období 1-14.7. :o)

  superkarma: 0 06.10.2003, 20:40:08
 14. avatar
  [68] werka [*]

  Lesana: PPM je dávka nemocenského pojištění a tam se jako rozhodný příjem bere příjem v kalendářním čtvrtletí, které předchází čtvrtletí, ve kterém prac. neschopnost vznikla. Takže pokud někdo nastoupí na MD 15. 7., tak je mu PPM počítá z příjmů za druhé čtvrtletí (tj. za duben až červen).

  superkarma: 0 06.10.2003, 20:15:54
 15. avatar
  [67] Lesana [*]

  Ukika: mateřská se vypočítá tak, že příjmy vydělíš počtem dnů, za které jsi toho příjmu dosáhla (zjednodušeně řečeno). U takovýchto náhrad (odměny za předchozí období, proplacená nevybraná dovolená...) dost dobře nejde určit přesný počet dnů, tudíž se nepočítají. Takže pokud se nemýlím (nejsem studovaná mzdová účetní, jenom dělám účetnictví manželovi), měla by se mateřská počítat z posledního odpracovaného čtvrtletí - takže jestli jsi nastoupila na neschopenku třeba 15.7., tak za to, co jsi si vydělala 1-14.7.

  superkarma: 0 06.10.2003, 19:33:55
 16. avatar
  [66] Lesana [*]

  jajda: žádný. Rozdíl je mezi ženou, která žije se svým manželem/druhem a ženou, která žije osaměle (kontroluje se). Tedy nezáleží na tom, jestli jsi vdaná nebo ne. Ta druhá, pokud je na rodičovský, pravděpodobně nedosahuje životního minima, takže jí stát doplácí víc na sociálních dávkách. Nedá se říct, kolik - je to závislé na příjmu. Rodičovskou dostává stejnou (těch dvaapůl tisíce), další dávky se počítají podle příjmů. Pozor, za příjem se samozřejmě považují i alimetny od otce dítěte. Ale na interentu jsem občas v diskuzích četla, že na některých úřadech, pokud žádné alimenty nedostáváš, stanovují fiktivní částku, kterou bys od otce dítěte dostávala, kdyby sis o ni zažádla, a tu pak berou jako tvůj příjem bez ohledu na to, že ty peníze ve skutečnosti nemáš.

  superkarma: 0 06.10.2003, 19:23:30
 17. avatar
  [65] Lesana [*]

  zemim: pokud nemáš vlastní příjem, tak si dítě neodečteš - nemáš od čeho. Ledaže bys bydlela ve SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI se svými rodiči, to by si potom nezdanitelnou částku mohli uplatnit oni.

  superkarma: 0 06.10.2003, 19:15:23
 18. avatar
  [60] Jeremi [*]

  zemim: Podle toho, co píšeš, trpí ten chlap nějakou z forem paranoi a měl by se léčit. Klidně to může být i nemoc z povolání. Zimní boty - zkus ho vzít s malým shánět zimní boty v listopadu a každá prodavačka se mu vysměje. Přede dvěma roky jsem chtěla koupit hrošíkovi zimní boty 5. listopadu a prodavačka mi řekla "Teď? To jste měla přijít před měsícem!"

  superkarma: 0 06.10.2003, 18:05:15
 19. avatar
  [59] blesksoft [*]

  Je to málo, ale už nás chystaj na ten přechod na ještě menší rodičovský příspěvek - to je pak rána.

  superkarma: 0 06.10.2003, 17:20:00
 20. avatar
  [56] Sanofi [*]

  Díky Bohu, že mám mateřské už za sebou a naštěstí už žádnou před sebou

  superkarma: 0 06.10.2003, 16:33:46
 21. avatar
  [49] Brett [*]

  Jak to tak sleduji, je to zebrota a uz se nedivim, ze je nas cim dal tim min. Dneska si opravdu kazda rozmysli, zda rodinu nebo karieru. A podnikatelky si radeji vezmou pani na hlidani, nez aby zivorily. Jsem rada, ze uz tento vek mam za sebou.

  superkarma: 0 06.10.2003, 16:16:11
 22. avatar
  [46] Jeremi [*]

  zemim: Beruško, jenže vaše situace je dost výjimečná, z toho nemůžeš zobecňovat. Podle mě by bylo právě spíš třeba než platit všem stejně (a málo), přispět pořádně (a dočasně) těm, kdo to opravdu potřebují a v mizérii se ocitli nezaviněně. A po pravdě řečeno - Tvůj partner je případ pro psychiatra.

  superkarma: 0 06.10.2003, 16:00:51
 23. avatar
  [45] werka [*]

  zemim: Bojím se, že nikde, protože zřejmě nemáš zdanitelný příjem (je to tak, že pobíráš jen RP, že?), takže tu odpočitatelnou položku nemáš z čeho odečíst. pokud to neuplatní na dítě otec, tak to neuplatní nikdo a to tu daňovou úlevu prostě přijdete.

  superkarma: 0 06.10.2003, 15:57:21

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [44] Ladia [*]

  zemim: to je ovšem ale jiná

  superkarma: 0 06.10.2003, 15:50:24
 2. avatar
  [41] Ladia [*]

  zemim: tak mám snad chlapa, aby vydělával peníze. Spolíhat se na stát

  superkarma: 0 06.10.2003, 15:40:05
 3. avatar
  [36] Ladia [*]

  Tak buď dítko chci anebo ne a nějaký příspěvky od státu moje rozhodnutí nijak nezmění...

  superkarma: 0 06.10.2003, 15:10:44
 4. avatar
  [35] Lucimo [*]

  werka: Možná chtěla vědět, jestli se vdát a nebo otce zapřít a být "samoživitelkou" před sociálkou a my všichni jií budem sponzorovat vyšší životní úroveň...

  superkarma: 0 06.10.2003, 14:29:07
 5. avatar
  [34] Acinka [*]

  Krásný výhled do budoucna , to aby si ženská hodně rozmyslela jestli to mimino bude

  superkarma: 0 06.10.2003, 14:10:54
 6. avatar
  [33] werka [*]

  Išek: Není mi úplně jasné, co myslíš - porodné? Pro nárok na porodné je jedno jestli jsi vdaná nebo smaoživitelka - porodné činí pětinásobek životního minima pro dítě, které 1690 Kč, tj. porodně je 5x1690=8450 Kč.
  Ostatně ani další dávky spojené s mateřství a rodičovství nerozlišují, pokud jde o jejich výši mezi vdanou ženou a matkou - samoživitelkou. Jediné, co mne napadá, je rozdílá délka poskytování MD a PPM - standartně 28 týdnů, u osamělých žen (vdovy, rozvedené, neprovdané) 37 týdnů. Dávky státní socilání podpory je dovíjejíí od výše příjmu rodiny nebo se poskytují nrákově každému, kdo splní podmínyk (porodné, do určité míry i RP - tam je jen limit přivýdělku, nikoliv limit příjmu rodiny, takže RP dostane i žena, jejíž muž má výrazně nadstandartní příjem, který na zajištění životních potřeb rodiny postačuje více než dobře), stejně tak se od příjmu rodiny odvíjí i případné doplácení do částek ŽM. Výše PPM se odvíjí zas od předchozího dosahovaného příjmu.

  superkarma: 0 06.10.2003, 12:51:31
 7. avatar
  [32] ValinaK [*]

  gabi:taky si myslím, že spousta žen je hrozně pasivní, a pak se diví, co jim to osud přichystal.....Snad každý ví do čeho s dítětem jde a skoro každý dnes děti plánuje. Není nic jednodušího, než si předem na děti našetřit (potřebují vlastně všichni mikrovlnky, videa, satelity a jiné podobné vymoženosti?), podnikatelky se mohou pojistit atd.

  superkarma: 0 06.10.2003, 12:31:40
 8. avatar
  [31] Gabi [*]

  Je docela zajímavé, jak málo reakcí na toto téma se zde objevilo, na rozdíl od jiných (často zcela banálních) témat - a to je toto ženský server. Pak se nesmíme divit, že to nezajímá naši vládu.

  superkarma: 0 06.10.2003, 12:18:00
 9. avatar
  [30] Išek [*]

  Já mám taky jeden dotaz.
  Kolik peněz dostává po narození
  1 dítěte:
  1) vdaná žena
  2) svobodná matka samoživitelka.

  Jestli máte v tomto někdo přehled,
  prosím o info. děkuji

  superkarma: 0 06.10.2003, 12:06:20
 10. avatar
  [29] Jeremi [*]

  Adi: Ano, a nezapomeň to oznámit na odboru dávek stát. sociální podpory, žes znova nastoupila na mateřskou, aby Ti rodičovský příspěvek přestali vyplácet. Sami od sebe nepřestanou a musela bys to vracet - za půl roku najednou je to částka, která může udělat dost velkou díru v rozpočtu.
  Po 28 týdnech PPM budeš mít znovu nárok na rodičovský příspěvek, až do 4 let věku mladšího dítěte.

  superkarma: 0 06.10.2003, 12:02:24
 11. avatar
  [28] Jeremi [*]

  ValinaK: Když jsem tu v podstatě totéž napsala k minulému článku, dozvěděla jsem se, že holt mám nějaké peníze poslat potřebnějším, když nepovažuju 2500,- Kč krát 3,5 roku za almužnu.

  superkarma: 0 06.10.2003, 11:58:27
 12. avatar
  [27] Adi [*]

  Tak jestli tomu dobře rozumím tak:
  Mám 2 leté a za 2,5 měsíce čekáme další. Nastoupím znovu na MD a budu pobírat PPM a rodičovský příspěvek ne??? A po těch 28 týdnech mám nárok na co???

  superkarma: 0 06.10.2003, 11:57:50
 13. avatar
  [26] Lesana [*]

  ValinaK: Gabi: Souhlas :o)))

  JInak k té druhé PPM - pokud ženě i po dobu rodičáku trvá pracovní poměr, tak na druhou PPM nárok má, ale na nemocenskou z důvodu rizikového těhotenství jenom tehdy, když mpřeruší rodičák a nastoupí do opráce.

  superkarma: 0 06.10.2003, 11:42:32
 14. avatar
  [25] Lesana [*]

  Lumpici: Klídek, kamarádka nárok má. Musí mít placené pojistné po dobu alespoň 270 KALENDÁŘNÍCH dnů v posledních dvou letech. Pokud je zaměstnaná, tak se počítají dny trvání pracovního poměru. Ať pracuje, dovolenkuje, užívá si víkendu nebo nemocní, prostě vždycky celý měsíc. Neboli když v březnu nastoupila, tak klidně někdy v říjnu či listopadu může rodit :o) MMCH i kdyby měla odpracováno málo a nárok neměla (v tomto případě jednoznačně MÁ), má nárok aspoň na nemocenskou, kterou nastoupí šest týdnů před plánovaným termínem porodu a ukončí šest týdnů po porodu.

  Žížala: PPM se vypočítá stejně, akorát ji bude dostávat po dobu 37 týdnů. Po narození zažádáš o porodné a rovnou můžeš zažádat o přídavky na dítě. Pokud bys na tom byla s mateřskou hodně špatně, můžeš zkusit zažádat o sociální příspěvek či příspěvek na bydlení, tam se počítá s příjmem tuším za předchozí tři měsíce, ale měly by se do toho příjmu započítat i alimenty. Ale na interentu jsem občas v diskuzích četla, že na některých úřadech, pokud žádné alimenty nedostáváš, stanovují fiktivní částku, kterou bys od otce dítěte dostávala, kdyby sis o ni zažádla, a tu pak berou jako tvůj příjem bez ohledu na to, že ty peníze ve skutečnosti nemáš.

  essence: na přídavek na dítě je nárok ze zákona, to si žádný odbor neurčuje sám. Vychází se z příjmů rodiny a je dané, jak velký nárok je při jakém příjmu.

  gryzli: pokud je žena doma na rodičovské dovolené a měla by nastoupit rizikové těhotenství, tak nárok nemá! Jednou z podmínek vyplácení nemocenské totiž je ten, že díky nemoci přijde o započitatelný příjem - což při rodičovské nepřijde, protože ho prostě nemá. Řešením je nastoupit do zaměstnání, a stačí v ní pobýt JEDEN den!!!! a to stačí k tomu, aby měla příjem, o který přijde - a tím pádem nárok na nemocenskou má :o)

  werka: přesně! Při té maximální hranici žena vlastně pobírá cca 80% procent svého čistého příjmu, což není tak strašné, pokud má příjmy nižší, tak může pobírat i víc, třeba 88%. Oproti tomu od těch cca 21000 hrubýho už bere čím dál tím míň procent z čistého platu :o(((

  superkarma: 0 06.10.2003, 11:39:53
 15. avatar
  [24] medved [*]

  ValinaK:

  superkarma: 0 06.10.2003, 11:19:56
 16. avatar
  [23] ValinaK [*]

  gabi: jsem ráda, že má někdo stejný názor jako já. Zatím tady čtu spíše fňukání, jak se ten stát málo stará. Zjistěte si milé stěžovatelky, jak je to v cizině - a taky nevymřeli!!!Mít dítě je rozhodnutí rodičů a uživit ho jejich zodpovědnost. Stát by měl nechat občany více rozhodovat sami o sobě (viz můj příspěvek níže) a bylo by po problému.

  superkarma: 0 06.10.2003, 11:13:41
 17. avatar
  [22] Kocicka [*]

  taky jsem pro zvýhodnění pracujících matek,studentů a ZP,ale těm našim nahoře to nedojde! I když jinde ve světě se tak děje!

  superkarma: 0 06.10.2003, 11:11:53
 18. avatar
  [21] Gabi [*]

  Werka: já jako OSVČ jsem si musela výrazně zvednout zálohy, abych vůbec nějakou PPM brala , sice jsem přeplatky dostala zpět, ale musela jsem na ty zálohy mít - taková bezúročná půjčka státu Spousta žen OSVČ si nesehnala informace (což je samozřejmě jejich chyba) a pak dostaly almužnu nebo se nepřihlásili k NP a nedostaly nic ...

  superkarma: 0 06.10.2003, 11:08:12
 19. avatar
  [18] Gabi [*]

  ValinaK se uhodila hřebíček na hlavičku: stát by měl umožnit pracovat maminkách, které chtějí a naopak je ještě zvýhodnit. (nejlépe úlevou na daních a nemusel by zaměstnávat hory úředníků, kteří vyřizují stohy žádosti o nějaké příspěvky; také zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají maminky s malými dětmi by měli být zvýhodněni). Také se musí něco hnout v myšlení Čechů a Češek a ne pořád lítat ode zdi ke zdi: "všechny matky hned po porodu do továrny a děti do jeslí", "všechny maminky do tří let s dítkem doma a nějakou práci zapomeňte". P.S.: O dítě se mají starat oba rodiče, není to jen záležitost maminky!

  superkarma: 0 06.10.2003, 11:03:13
 20. avatar
  [17] werka [*]

  gryzli: Gabi: Pokud žena otěhotní v době, kdy je na rodičkovské dovolené (tzn. musí jí trvat pracovní poměr z doby před porodem), tak má nárok na PPM normálně. Základem pro výpočet výšky PPM je plat v době před nástupem na první MD.

  superkarma: 0 06.10.2003, 10:57:42
 21. avatar
  [16] werka [*]

  teda pokud jde o výšku PPM, tak mám pocit, že bu´d máte všechny velmi nadpůrměrné příjmy a nebo nadáváte, aniž víte na co. U průměrného příjmu se totiž vaše finanční situace v současné době nijak výrazně nezmění - sice berete jen 69% mzdy, ale na druhé straně PPM se nedaní,neplatí se z něj ani zdravotní pojištění ani pojištění na sociální zabezpečení.

  superkarma: 0 06.10.2003, 10:55:19
 22. avatar
  [15] Gabi [*]

  Gryzli: myslím, že to druhé těhotenství je problém; jednou se na to ptala moje známá a právnička ji radila rozhodně nastoupit do práce alespoň na pár měsíců, jinam PPM nebude (a samozřejmě by přišla o místo).

  superkarma: 0 06.10.2003, 10:53:01
 23. avatar
  [12] Žábina [*]

  Ta suma je fakt směšná nebo spíš k pláči ..

  superkarma: 0 06.10.2003, 10:20:57
 24. avatar
  [7] Lucimo [*]

  ValinaK: Souhlas! Taky myslím, že víc než o prachy jde o ty věci kolem... O to, že tu ženskou lidi berou jinak...tak nějak méněcenně...

  superkarma: 0 06.10.2003, 09:31:44
 25. avatar
  [6] ValinaK [*]

  Tady nejde o výši mat. příspěvku. V cizině mnohdy žádná oficiální mateřská neexistuje, natožpak příspěvky. Jde o celkovou roli matek ve společnosti. Náš systém matku doslova odřízne od světa.Může si přivydělat, ale zase nemůže dát dítě na tolik dní do školky.Jesle už se najdou málokde a školek je taky tak málo, že neexistuje přihlásit dítě během pár dní, když se naskytne nějaká zajímavá nabídka k práci atd atd......Systém by se měl změnit, matky přece nejsou ovce, o které se musí někdo starat a určovat jim životní běh několik let.....

  superkarma: 0 06.10.2003, 08:44:07
 26. avatar
  [5] Gabi [*]

  Žížala: s PPM je to stejné, pouze by byl nárok 37 týdnů, po té době je možné žádat o rodičovský příspěvek (cca 2.500 kč měsíčně - už tu na to byl podrobbný článek), přídavky (dle příjmů ve 3 kategoriích od cca 200 do 600 Kč měsíčně na jedno dítě), dále může být nárok na doplněk životního minima, ev. další příspěvky - na bydlení, na dopravu. Vše viz www.cssz.cz

  superkarma: 0 06.10.2003, 07:59:51
 27. avatar
  [4] Petronela [*]

  Moc bych prala politikum, aby si vyzkouseli sedet doma s deckem za tak nizkou materskou, a pak se vlada divi, ze je tak mala porodnost, no aby ne s takovou vysi, vzdyt koupite balik plen nejakou tu vybavu a nemate nic, a oni si mysli, ze kdyz zvysi porodne tak se bude rodit vic deti??

  superkarma: 0 06.10.2003, 07:54:39
 28. avatar
  [3] Žížala [*]

  Mě by zase zajímaly finanční podmínky v případě že žena neuvede otce - takže nedostává žádný alimenty a bydlí sama s dítětem v bytě a nemá prostě žádný jiný příjmy...

  superkarma: 0 06.10.2003, 07:45:10
 29. [2] helip [*]

  Stejně je mateřská směšná, takže by ti nahoře neměli divit, že se rodí čím dál tím méně děti.

  superkarma: 0 06.10.2003, 07:32:16
 30. avatar
  [1] lumpici [*]

  Děkuji za zajímavý článek. Chtěla bych se zeptat. Kamarádka nastoupila do zaměstnání v březnu, v září otěhotněla a lékař jí poslal na pracovní neschopnost. Předtím nikde nepracovala. Zaměstnavatel jí sdělil, že proto že nemá odpracovaných 270 dní bez neschopenky, tak nedostane PPM. Ale do nástupu na mateřskou by těch 270 dní trvání pracovního poměru měla. Má pravdu zaměstnavatel? Těch 270 dní je pracovních (měsíčně asi 22) nebo kalendářních (měsíčně 30 dní)? Děkuji za odpověď.

  superkarma: 0 06.10.2003, 03:00:58

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Anketa na téma: Zubní zdraví

Náš tip

Doporučujeme