S Dušičkami jde ruku v ruce mnohé. Obchody zaplavené svíčkami, hromadné výpravy k hrobům příbuzných, krádeže cenností z aut před hřbitovy, na silnicích méně zdatní šoféři vyjíždějící jen ve výjimečných případech. To ale není to podstatné, co by se nám mělo ve Svátek zesnulých vybavit. O co šlo našim předkům a jaké tradice dodržovali?

V předvečer Dušiček nikdy nezapomněli vyměnit olej v lampách za máslo. To mělo sloužit všem duším, které byly právě na tu jedinou noc propuštěny z Očistce. K čemu právě máslo? Aby si mohly namazat rány po plamenech, které je po celý rok očišťovaly od hříchů pozemských.

Podobně chladivý efekt na „spáleniny“ mělo být i to, že se lidé před spánkem napili studeného mléka. Fungovalo to prý i v případě, že se jím symbolicky polili.

Světla lamp, svíček a ohňů svítila na cestu duším přicházejícím v tento čas mezi živé.


Lidé také házeli do ohňů různé potraviny, aby těmto duším přilepšili.

Mezi lokální tradice některých částí naší země (například v Podkrkonoší) patřilo oblékání si strašidelných masek a vycházení v nich do průvodu.

Hospodyňky nikdy nezapomněly na tradiční sladké pečivo pro chudé, pocestné a žebrající. I to budilo hrůzu. Šlo totiž o takzvané „dušičky“ a „kosti svatých“, které ony zakroucené rohlíky a housky skutečně připomínaly. Místy se dokonce i chodilo „po rohlíkách“ na koledu.

I tehdy byl na lidi dvojí metr. Aby lidé ušetřili, pekli ono pečivo ze dvou druhů mouky. To světlé pak bylo pro domácí, zatímco tmavé dávali čeládce a žebrákům.

Lidé se u hrobů a zapálených svíček modlili za zemřelé, kteří ještě nedošli pokoje. Zkuste to letos také:

Na dušičky pamatujme, z očistce jim pomáhejme!
Budou na nás vzpomínat, až my budeme umírat.

V dušičkový večer, rozžehneme svíčky,
modlíme se tiše, při nich za dušičky.

Poslední již svíce zvolna dohořívá,
za duše, jichž nikdo, nikdo nevzpomíná.

Máte pořádek v datech?
Svátek všech svatých slavíme 1. listopadu. Toto magické datum a jeho oslavy mají ale mnohem hlubší kořeny, než možná tušíte. Už v dobách Keltů. V noci z 31. října na 1. listopadu, kdy pro ně končilo léto, slavili Samhain. Nebylo to ale jen o tom, že se chystali na začínající zimu. Zároveň také vzpomínali na všechny zesnulé, protože právě v tuto noc se měly stírat hranice mezi světem živých a mrtvých. Aby našli duchové cestu do našeho světa, svítili jim na ni ohně. Křesťané však tento pohanský zvyk postupně přetvořili k obrazu svému a slavili jej jako Svátek všech svatých. V angličtině to je All Hallows’ Day, z čehož se později odvodil Halloween.

Dušičky nebo taky Svátek zesnulých či Památka na všechny věrné zesnulé, připadá podle kalendáře na 2. listopad. Jeho kořeny spadají do 10. století našeho letopočtu a opět měl být správnou alternativou přetrvávajícím pohanským obřadům. Tím, kdo svátek zavedl, byl opat Odilo.

Čtěte také:

Uložit

Uložit

Reklama