Profesorka Gunvor Anderssonová z Univerzity Lund přibližuje situaci v jedné ze skandinávských zemí: Péče o děti ve Švédsku spadá primárně do oblasti veřejného sektoru, role neziskových organizací je spíše okrajová. Co se týče pěstounské péče, hlavním cílem je opětovné sjednocení rodiny, tedy návrat dětí k jejich biologickým rodičům.“

A jak je tomu uzpůsobena legislativa? Zákon jasně nestanoví, jak postupovat, pokud návrat do původní rodiny není v nejlepším zájmu dítěte, a není proto preferovaným řešením. K takovým případům samozřejmě dochází a dlouhodobá pěstounská péče není nijak výjimečná. Až deset procent dětí svěřených do pěstounské péče v raném věku vyrostlo v pěstounských rodinách.

V roce 1993 byla ustanovena funkce dětského ombudsmana, který zastupuje zájmy dětí ve společnosti a sbírá informace o jejich potřebách a právech. Ombudsman každý rok podává vládě zprávu o stavu dětské problematiky v zemi a upozorňuje na možné legislativní úpravy, které by přispěly ke zlepšení situace.

Gunvor Anderssonová dodává, že v porovnání s ostatními státy je švédská legislativa týkající se pěstounské péče poměrně přísná. „Neregulovaná privátní pěstounská péče je nezákonná. I příbuzenstvo, včetně prarodičů, musí informovat místní úřady, musí souhlasit s podrobným prověřením a pravidelnými návštěvami, pokud si chce vzít děti do pěstounské péče.“

Na rozdíl od řady ostatních evropských zemí mají místní úřady ve Švédsku k dispozici také tak zvané smluvní pěstounské rodiny, které jsou ve výjimečných případech připraveny poskytnout dětem krátkodobou péči. Tyto rodiny jsou připraveny ubytovat určitý počet dětí, a jsou placeny i v případě, že místa nejsou využita.

V praxi se tedy dá hovořit o třech základních typech pěstounské péče ve Švédsku – tradiční, příbuzenské a emergentní péči. Kontakt dítěte s původní rodinou je považován za prioritu u všech tří typů pěstounské péče.

dite

Je adopce řešení? Ve Švédsku nikoliv

Ve Švédsku neexistuje možnost, aby dítě bylo adoptováno, pokud k tomu nedají souhlas jeho biologičtí rodiče. Od roku 1970 dalo tento souhlas minimum rodičů a svobodných matek. „Adopce není ve Švédsku vnímána jako vhodný nástroj náhradní péče o děti, a pokud chce někdo ve Švédsku adoptovat dítě, jedná se v naprosté většině o mezinárodní adopci,“ říká profesorka z Lundské univerzity.

Institut „kontaktní osoby/rodiny“

Součástí švédského systému péče o rodinu je tzv. „kontaktní osoba/kontaktní rodina“, která slouží jako podpůrná služba pro děti do 18 let a jejich rodiny. Právo zažádat o pomoc má kdokoliv, ovšem o přidělení kontaktní osoby/rodiny rozhoduje místní odbor sociálního zabezpečení. Práce kontaktních osob/rodin je založena na dobrovolné bázi, ale dohlíží na ni stát. Kontaktní osoby jsou běžní občané, kteří mají dostatek volného času a chuť pomáhat potřebným dětem a jejich rodinám při řešení složitých sociálních situací.

„V praxi to probíhá tak,“ říká Gunvor Anderssonová, „že potřebné dítě navštěvuje svou kontaktní osobu/rodinu, například o víkendu nebo na několik dní o prázdninách, pokud nemá odpovídající zázemí ve své biologické rodině. U starších dětí funguje tento kontakt spíše na denní bázi. Dítě do rodiny nebo za kontaktní osobou dochází, a ta mu pomáhá například s přípravou do školy nebo nějak konstruktivně využívat volný čas. Podobný model funguje také ve Velké Británii, ale oproti Švédsku je mnohem méně využívaný.“

-šin-

«- předchozí díl ČLÁNKY Z EDICE OTVÍRÁME další díl -»

V redakci ŽENY-IN.cz rádi pomáháme Edici Otvíráme. Na další zajímavý článek se můžete těšit v pátek 11. 10. 2013.

Reklama