Zatím je popsáno okolo 100 typů papilomavirů. Z hlediska lidského zdraví má význam 40 typů, které napadají anogenitální oblast žen a mužů, ty označujeme jako lidské papilomaviry ( HPV).

Zhruba 630 milionů lidí na celém světě je nakaženo HPV.

sex

HPV se přenáší především pohlavním stykem nebo přenosem z rukou či úst na pohlavní orgány. Nemusí tedy jít jen o pohlavní styk. K přenosu může dojít i při jiných nekoitálních aktivitách (orálním sexu či mazlení). Ani kondom tedy není dokonalou ochranou.

Většina sexuálně aktivních jedinců se během svého života s touto infekcí setká. Před dosažením věku 50 let se genitální HPV infekce objeví u 80% žen a u nejméně 50% mužů.

Většina typů virů HPV spontánně vymizí bez znatelných následků, pokud k tomu ale nedojde, infekce může vést k rozvoji řady HPV onemocnění:

  • infekce vysoce rizikovými typy HPV může vést u žen k rozvoji rakoviny děložního čípku, zevních rodidel a pochvy, u mužů k rozvoji rakoviny penisu. U obou pohlaví může HPV infekce vést k rozvoji análního karcinomu.
  • infekce nízce rizikovými typy HPV může vést například ke vzniku genitálních bradavic a papilomů v dýchacích cestách

Rakovina děložního čípku je druhá nejčastější příčina úmrtí na rakovinu u žen. Každým rokem je tato nemoc nově diagnostikována u půl milionu žen na celém světě a 300 000 z nich této nemoci podlehne. Každé 2 minuty na toto onemocnění umírá jedna žena na světě.

V České republice každý rok onemocní zhruba 1100 žen, 400 z nich na rakovinu děložního čípku umírá, tj. každou 22. hodinu jedno úmrtí v České republice.

Počet případů karcinomu vulvy a vaginy stoupá, věk pacientek se snižuje.

Občanské sdružení HPV College

HPV College je neziskovou organizací, která sdružuje lékaře zabývající se problematikou HPV. Jejím cílem je zvýšit povědomí laické i odborné veřejnosti o infekci HPV a onemocněních, jež s ní souvisejí, jelikož mnoho lidí nemá dostatečné informace o rizicích a možnostech ochrany. Znalost problematiky je přitom pro účinnou prevenci nezbytná. HPV College se snaží soustavnou edukací motivovat veřejnost k aktivní účasti v preventivních programech.

sexZodpovědným členem HPV College za externí komunikaci a spolupráci je MUDr. Vladimír Dvořák, vdvorak@hpv-college.cz.

Prevence HPV onemocnění

„V České republice funguje v současnosti organizovaný a auditovaný screening rakoviny děložního hrdla, umožňující v naprosté většině případů odhalit změny, které nádoru předcházejí. Tyto lze velice snadno (obvykle ambulantně) ošetřit. Léčba pokročilých nádorů přináší pacientce výrazně větší dyskomfort a její výsledky nemusí být vždy povzbudivé. Nejen lékaři, ale i média, zdravotní pojišťovny a další subjekty by měly vyvinout maximální snahu, aby přinášely ženám nezkreslené informace o důležitosti sekundární prevence - screeningu, i prevence primární, tedy očkování,“ uvedl MUDr. Vladimír Dvořák, předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP.

Sekundární prevence HPV onemocnění - screening

Přestože je screening plně hrazen zdravotními pojišťovnami, řádně navštěvuje svého gynekologa jen něco málo přes 50 % žen, které by na preventivní prohlídky měly chodit. Většina nádorů hrdla děložního se přitom vyskytuje u žen, které prevenci opomenuly. Obavy z výsledků bývají také důvodem, kvůli kterému mnohé ženy vyšetření odkládají. Přitom ani abnormní výsledek neznamená konec všem nadějím. „Ženy vnímají zprávu, že jejich prvotní test (cytologie nátěru z děložního hrdla) nevyšel zcela ideálně s úzkostí, přitom jediné, co z takové zprávy přímo vyplývá, je nutnost zpřesňujících vyšetření, případně nevelkých léčebných zákroků bez anatomických ztrát.“ říká MUDr. Vladimír Dvořák, předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP.

Primární prevence HPV onemocnění - očkování

Očkování je jedinou racionální a účinnou primární prevencí infekce HPV.
„Skvělou investicí do zdraví svého či zdraví svých blízkých je očkování proti infekci lidskými papilomaviry. Tímto se u ženy výrazně snižuje nejen riziko vzniku rakoviny děložního hrdla, ale také celé řady dalších onemocnění, z nichž některá mohou ženu ohrozit na životě, jiná jsou značně nepříjemná a jejich výskyt je mnohem častější, než si mnozí myslí.“ říká MUDr. Vladimír Dvořák. „Čím dál více se hovoří o vakcinaci mužů. V tomto případě jde jednak o projev osobní zodpovědnosti (redukce rizika, že budou přenašeči infekce), ale také u nich dochází k redukci rizika mnoha onemocnění, která u nich HPV mohou vyvolat. Propagátorem vakcinace mužů je i nositel Nobelovy ceny Harald Zur Hausen, který prokázal asociaci karcinomu děložního hrdla a infekce lidskými papilomaviry,“ dodává MUDr. Dvořák.

Pište nám své příběhy a získejte dárek! Více čtěte ZDE.

metal-allianceNepodceňujte prevenci a nechte svou dceru včas očkovat! Očkování proti rakovině děložního čípku může stát klientky Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE jen 2400 Kč. Více na www.zpma.cz

Reklama