Idiopatické střevní záněty, Crohnova choroba a ulcerózní kolitida, jsou vleklá zánětlivá onemocnění tenkého a tlustého střeva, která patří mezi civilizační choroby. Obě nemoci byly plně rozpoznány až ve 2. polovině 20. století v USA a v západní Evropě. V posledních dvaceti letech se jejich četnost stále zvyšuje. V České republice je každý rok diagnostikováno cca 500-600 nových pacientů s Crohnovou chorobou a cca 1000-1200 nových pacientů s ulcerózní kolitidou.

Příčina vzniku obou nemocí není známa, avšak nepochybně souvisí se změnou diety, konzervací a přípravou jídla, s neustále se zvyšujícími hygienickými standardy, které se uplatňují od útlého dětství, a také se širokým užíváním antibiotik a chemoterapeutik. Velký význam mají vrozené a zatím blíže neurčené dispozice. I když zatím neumíme definitivně tyto střevní choroby vyléčit, u značného množství pacientů je současná a nově zaváděná léčba velmi účinná a drtivá většina z nich žije „normální život“ bez větších omezení. U nemocných s Crohnovou chorobou musíme často využívat chirurgickou terapii, cca 70 % nemocných s touto diagnózou je během svého života operováno.

Postavení chirurgie u nemocných s ulcerózní kolitidou je méně významné, v průběhu života je operováno cca 10-15 % nemocných. Idiopatické střevní záněty jsou v centru pozornosti soudobé gastroenterologie, a to i proto, že dochází k velmi rychlým pokrokům v terapii a diagnostice. Výzkum v této oblasti probíhá zvláště intenzivně v Severní Americe a v západní Evropě. Je možné, že během krátké doby (cca několik let) dojde k zásadním změnám v léčbě, což může přinést naději na definitivní vyléčení.

Bylo by vhodné, aby se léčba pacientů, kteří trpí idiopatickými střevními záněty, soustředila na pracovištích, která se problematice věnují a mají nejen dostatek zkušeností, ale také možností poskytnout komplexní léčbu, včetně chirurgické. Žádná, ani sebelepší péče však nemůže nahradit velmi těsnou vazbu mezi pacientem a ošetřujícím lékařem, která je postavena na vzájemné úctě a důvěře. Pro definitivní léčebný výsledek je velmi důležité, aby se pacient snažil respektovat všechna doporučení ošetřujícího lékaře  a aby pravidelně, a to i v době klidové fáze nemoci, užíval všechny předepisované léky.

Výskyt u mužů a žen

Crohnova choroba se objevuje stejně často u obou pohlaví, zatímco ulcerózní kolitida 1,5x častěji u žen. Ulcerózní kolitida postihuje nejčastěji osoby mezi 30-40 rokem věku. Crohnova choroba se může projevit v kterémkoli věku, ale častěji se první příznaky objevují mezi 20-35 lety. Předpokládá se, že nespecifikovanými střevními záněty trpí cca 2-3x více lidí, než se ve skutečnosti léčí.

Crohnova choroba je zánětlivé onemocnění, které může postihnout kteroukoli část trávicí trubice od jícnu a po konečník. Nejčastěji se vyskytuje v oblasti ileální resp. ileocékální (na konci tenkého střeva, resp. v místě, kde přechází tenké střevo v tlusté). Může ale postihovat i jinou část tenkého střeva nebo pouze tlusté střevo, zejména oblast konečníku.

Typické pro toto onemocnění je, že postihuje vždy pouze určitý úsek tenkého či tlustého střeva (segmentálně), úseky mezi jednotlivými segmenty mohou být zcela zdravé. Zánět postihuje celou šířku stěny, proto zde může docházet k jizvení, zúžení průsvitu střeva s následkem vzniku neprůchodnosti střevní. Zánětlivě změněné úseky střeva se mohou spojovat a vytvářet srůsty mezi jednotlivými kličkami. U Crohnovy choroby se také častěji vyskytují píštěle = spojky mezi střevem a dalšími orgány  - nejčastěji mezi jednotlivými kličkami střevními, mezi střevem a pochvou nebo močovým měchýřem, event. kůží. Rovněž je zde sklon k tvorbě abscesů = dutin vyplněných hnisem, nejčastěji v oblasti břišní dutiny nebo okolo konečníku.

Ulcerózní kolitida je zánětlivé onemocnění, postihující vždy konečník a větší či menší část přilehlého tlustého střeva vcelku (kontinuálně - bez zdravých úseků). Na rozdíl od Crohnovy choroby není postižení hlubších vrstev stěny, ale pouze sliznice střevní, proto nemá ulcerózní kolitida tendenci k vzniku píštělí a abscesů. Při těžkém průběhu onemocnění může dojít ke zkrácení střeva (jizvením) a poruše jeho funkce. Onemocnění probíhá nejčastěji jako tzv. lehký tvar – s postižením konečníku a esovité kličky, středně těžký tvar – s postižením asi poloviny tlustého střeva, a těžký tvar (pankolitida) - s postižením celého tlustého střeva.

V současné době není možné tyto střevní záněty vyléčit. Léčba se dělí na léčbu udržovací - v době, kdy je nemoc v klidu, a útočnou, kdy je potřeba léčit vzplanutí zánětu. O příčinách vzniku a způsobech dosavadní léčby těchto chorob si můžete přečíst v pondělí 5. března.

POZOR! MÁTE MOŽNOST SVÉ ZAŽÍVACÍ POTÍŽE KONZULTOVAT S ODBORNÍKEM!

Máte-li jakýkoli problém se zažíváním či podezření na jednu či druhou výše uvedenou chorobu střev, můžete se zeptat on-line specialisty na tuto problematiku, člena pracovní skupiny pro idiopatické (nespecifické) střevní záněty a odborného garanta informační kampaně o střevních zánětech doc. MUDr. Milana Lukáše, CSc. v úterý mezi 10. a 11. hodinou na magazínu Žena-in.cz. Ptát se můžete už nyní - VSTUPTE ZDE.

Reklama