Bulvár

Pamatují si 21. srpen jen starší generace?

Dnešní datum je významné: 21. srpen 2013. Letos je to už 45 let ode dne, kdy do tehdejšího socialistického Československa přijela vojska zemí Varšavské smlouvy a obsadila celou republiku. Byla to v pravém slova smyslu okupace.

Uvolněnější poměry, které od ledna 1968 panovaly v socialistickém Československu, byly touto akcí potlačeny, kontrolu převzali komunisté za podpory Sovětského svazu. 16. ledna 1969 se na protest proti invazi upálil na Václavském náměstí student Jan Palach a na konci února také student Jan Zajíc. A dalších dvacet let jsme museli žít pod vládou Komunistické strany Československa, než v roce 1989 přišla sametová revoluce a začala demokracie.

krásná česká krajina

Od těchto událostí už uběhla docela dlouhá doba, i od roku 1989. Přesto bychom neměli zapomínat, co se tehdy stalo, měli bychom svým dětem a vnukům vyprávět, co všechno se může přihodit. Protože to vypadá, že dnešní mladší generace se o tyto události vůbec nezajímají, což je velká chyba. Nebo se mi to jenom zdá?

Provedla jsem si malý průzkum mezi generacemi, samozřejmě se nejedná o žádná přesná data, lidé byli osloveni náhodně. Z jejich odpovědí vyplynulo to, co jsem si myslela - děti moc netuší, co se 21. srpna 1968 stalo (protože se to ve škole neučily) a lidé kolem 20 let se o tehdejší dění také moc nezajímají. Ostatní věděli, i když tu dobu třeba nezažili. Takže nakonec je to asi dobrá zpráva - pokud ti starší poučí mladou generaci, na události let 1968 a 1969 se nezapomene.

Co si myslí různé generace o okupaci?

Jak vnímáte, co se stalo 21. srpna 1968?

Děti kolem 10 let:

Marie: V roce 1968? To nevím, ve škole jsme se to ještě neučili. Ale babička mi říkala, že přijeli Rusáci nebo co.

Lukáš: Mě to nezajímá, to jsem ještě nebyl na světě.

Nela: To nevím, ale můžu si to najít, mamka má v knihovně encyklopedie.

Lidé kolem 20 let:

Jakub: Od rodičů jsem věděl, že to vnímali jednoznačně jako okupaci, a tento názor jsem přejal. Ověřil a doplnil jsem si ho postupně o další historická fakta. Vnímám tento krok vojsk Varšavské smlouvy pod vedením SSSR jednoznačně negativně - přerušil společenské změny, které na jaře 1968 přicházely, umožnil nástup normalizaci a celkově československou společnost poškodil.

Lucie: Jé, to nevím, asi jsme si to říkali ve škole, ale nepamatuju si to. Je to dávno. Pamatuju si, co se stalo v roce 1989, teď máme demokracii. A předtím byl socialismus.

Lidé kolem 30 let:

Pavla: Vnímám to jako všechny události, které výrazně ovlivnily naše dějiny či novodobou historii. Tedy, že je třeba si je neustále připomínat. Tím spíš v této době, kdy mnozí lidé dle mého podléhají falešné iluzi, že dříve bylo líp.

Vítek: Jen logické pokračování roku 48, Rusáci (potažmo komouši) si své (= poctivě nakradené) vzít nenechají, jen to semlelo chudáka Sašu, z hrdiny se stal takřka z hodiny zbabělcem. Měl zemřít mučednickou smrtí?

Lidé kolem 40 let:

Helena: Nebyla jsem v té době ještě na světě, ba ani v projektu... Události té doby můžu vnímat pouze z historických dokumentů. Filmy z toho času působí depresivně a děsivě, můj dojem z nich je neštěstí, ohrožení a bezmoc obyčejných lidí, kteří tomu možná ani úplně nerozuměli. Taky asi zrada a zbabělost tehdejší vládnoucí ligy, která přesvědčila, že jí nelze důvěřovat. Jsem ráda, že jsem u toho nebyla, i když to, co se děje dnes, je principielně podobné, jen prostředky a projevy jsou jiné. Jádro stejné.

Miloslav: Jak vnímám to, co se stalo 21. srpna 1968? Jako jedno z největších traumat novodobých českých dějin. Jako obrovský akt zvůle vykonaný tzv. spřátelenými zeměmi na Československu. Jako jeden z projevů proradnosti sovětského impéria. Jako další důkaz toho, že komunismus je stejně zhoubné, agresivní zřízení jako nacismus či fašismus. S důsledky marasmu, který nám tady komunisti ve všech sférách bytí zavedli a zanechali, se potýkáme i teď, více než dvacet let poté, co museli - stejně jako sovětští okupanti - odejít. Okupanti odešli - snad - nadobro, komunisti a jejich ideologie, způsob myšlení atd. bohužel zůstali...

Martin: To bylo všechno domluvené, někteří lidé nahoře chtěli mít moc, ale viděli, že se poměry uvolňují, tak zavolali přátelům do Moskvy. A ti přijeli na pomoc... Nezažil jsem to a jsem rád, že to skončilo v roce 1989.

Lidé kolem 50 let:

Jiří: Rodiče mi o tom vyprávěli, když jsem byl větší, ale musel jsem slíbit, že o tom nikde nebudu mluvit. Věděl jsem, že přijely tanky ze Sovětského svazu, že se nesmí říkat, co si myslíš. Nemělo by se na to zapomínat.

Petr: Byl jsem malý a nepamatuji si to jako očitý svědek, ale jako student jsem pochopil, že to byla otevřená agrese proti suverénnímu státu a okupace na další dlouhá léta. Většina národa se od té chvíle bála. Po revoluci jsme měli šanci něco změnit, ale to se nepodařilo. Dnes zažíváme podobné okupace v různých formách kolem sebe a opět se všichni bojí. Takovou malou okupací a převzetí moci předvádí Mgr. Hrudková v Diagnostickém ústavu Dobřichovice. Všichni, kteří nesouhlasí, musí pryč, když ne svobodně, tak pod nátlakem. Tak si asi dokážu alespoň trochu představit, jaké zklamání a bezmoc zažívali lidé v 68. roce. Pravda, tehdy šlo o život, ale je to velmi podobné.

Lidé kolem 60 let:

Blanka: Byla to rozhodně ztráta iluzí a svobody. Bylo mi sedmnáct, vypadalo to všechno krásně. Pak přišla studená sprcha. Nejlepší léta jsem pak prožila v komunismu... Díkybohu, že je teď jiná doba, i když se trochu bojím, že se zase komunisté pomalu dostávají k moci.

Josef: Bylo mi tehdy 13. Máma mě ráno v půl sedmé vzbudila slovy: Vstávej, je válka. Pak jsme šli s klukama na ryby a odpoledne koukali v televizi na přenos z Prahy.

Dneska se na to dívám s odstupem půlstoletí a se znalostí zákulisí tehdejšího dění. Buď se sem Rusové chtěli dostat s vojskem a celé to zinscenovala KGB, nebo se dvě (tři, čtyři....) party komunistů praly o moc a vymklo se jim to z ruky. Nicméně si myslím, že kdyby tehdejší politici byli šikovní, tak okupaci dokázali zabránit - i za cenu výjimečného stavu. Nemusela následovat normalizace a dneska bychom mohli mít v politice i nějaké čestné lidi. Třeba :-)

Olga: Tenhle den vnímám jako naprostý podraz, v pravém slova smyslu okupace. Bez varování - a cha, cha, od přátel!!! Ne že by si člověk dělal přepjaté iluze o socialismu s lidskou tváří, ale tohle bylo totální vměšování do našich záležitostí. Právě způsob, jakým se to stalo - vojenskou agresí. Ke všemu to následně rozpoutalo normalizaci, při které jsem přišla emigrací o spoustu kamarádů. Ale to už je jiná linka.

Blanka: 21. srpen 1968 pamatuji. Bylo mi tehdy 17 let. Do té doby oblíbení Rusové, hrdinové z války, osvoboditelé, se rázem pro mne, za jedinou noc stali nepřáteli. Tento vpád jsem jim do dneška neodpustila. Sovětské tanky projížděly naším městem, měli jsme byt u silnice na Karlovy Vary a v noci nás vzdubily tanky. Rodiče prohlásili, že začala válka, nikdo ale nerozuměl, proč jsou tu zrovna Rusové, naši osvoboditelé a náš vzor. Po tomto zážitku z mého mládí už k nim nemám důvěru, nikdy jsem nevstoupila do KSČ, u mě smazali vše pozitivní z minula. Potom pro mne začala doba temna, nesvobody, nemožnost cestování, svobodného projevu atd. I když má tato doba také své zápory, nikdy bych se nechtěla vracet do minulosti.

Lidé kolem 70 let:

Václav: 21. srpen 1968 znamenal konec všech nadějí, které lidé chovali v sobě, že by se tuhý a represivní komunistický režim, vládnoucí u nás od roku 1948, mohl přece jenom trochu zreformovat.

Od začátku roku 1968 se naděje lidí zvyšovaly, protože staří komunisté začali odcházet z nejvyšších funkcí, byli nahrazováni mladšími, ale stále to byli všichni komunisté (Dubček, Smrkovský, Černík atd.). Povolila cenzura, začalo se mluvit o zločinech 50. let, začala vznikat nová umělecká díla, zejména film a hudba. Lidé mohli o trochu jednodušeji vycestovat na západ, navštívit své příbuzné atd., ale stále museli žádat o povolení jet i k moři do Chorvatska. Byl obnoven např. skauting. Začalo se mluvit o rehabilitaci lidí odsouzených v procesech v 50. letech. Začaly se dít určité změny a lidé začali doufat, že by se mohl režim přece jen změnit.

Ale stále zde byla všemocná KSČ, vedoucí síla společnosti, jediná povolená politická strana, která rozhodovala stále o všem, i když v letech 1967 - 1968 již ne tak přísně a tvrdě. Pokusy obnovit např. Sociálně demokratickou stranu jako určitou politickou alternativu, neprošly.

Ale i tyto poměrně malé a nic podstatné z komunismu neměnící změny se nelíbily soudruhům v Kremlu, což bylo sídlo moci pro celou východní Evropu, do které spadalo tehdy i Československo. A tak jednoho dne v Kremlu rozhodli, že ty změny v ČSSR definitivně ukončí, a to hrubou silou. Do naší země poslali desítky tisíc po zuby ozbrojených vojáků, politicky po několika měsících se jim podařilo dosadit do vedení KSČ i státu poddajné osoby a vše se vrátilo do starých poměrů.

Obnovení tuhé censury, zákazy a příkazy, represe určitých nepohodlných osob, další uzavření hranic a další opatření, která trvala až do roku 1989, kdy tento zločinný komunistický režim konečně a snad definitivně padl.

Jsem tomu velmi rád a jsem šťasten, že jsem se toho mohl dožít.

Další články v našem magazínu:

   
21.08.2013 - Společnost - autor: Lucie Paličková

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [137] Lukáš Čejka [*]

  gerda — #102 tak jeste nejakou pohadku, at to tu neni tak smutne Sml32

  superkarma: 0 26.08.2013, 12:01:41
 2. avatar
  [136] Lukáš Čejka [*]

  Rikina — #123 Amen. Sml24

  superkarma: 0 26.08.2013, 11:48:01
 3. [135] V19 [*]

  denkas — #103 Každý réžim má svoje mínusy aj plusy, všetko záleží od postoja ľudí, pravdou je, že kto je pri "koryte" rýchlo zabudne z kadiaľ prišiel, peniaze a mamona zaslepujú oči ľuďom a smutné je, že všetku ťarchu v živote nesú obyčajní ľudia a "nepriamo pomáhajú" - napr. pri voľbách tým na vyšších postoch.Sml80

  Pracovala som aj v bývalom réžime aj po r.1989 - určite boli iné podmienky zo strany zamestnávateľov...

  Teraz som na dôchodku a žiaľ po 40 ročnej zamestnanosti mi ledva výjde na živobitie, keď musím 1/3 z neho dať na lieky a vyšetrenia a byrokracia po úradoch? škoda písať, dívajú sa na Vás ako na bezcennú vecSml15

  superkarma: 1 26.08.2013, 08:15:58
 4. avatar
  [134] Eva_CZ [*]

  http://www.stream.cz/slavnedny/831212-21-srpen-den-okupace-ceskoslovenska-vojsky-varsavske-smlouvy

  Uz sem asi nikdo neprijde, ale kdyby nahodou prece jen a kdyby nekdo nevedel, o cem 21.srpen byl, tady to najde....Sml15

  superkarma: 0 25.08.2013, 14:48:55
 5. avatar
  [133] Eva_CZ [*]

  pajda — #132 Sml54 Ozralej blbecek uz bude slavit 20.vyroci abstinence! Sml58Sml58Sml58Sml58Sml58 V cervnu 2014. Sml54

  superkarma: 1 25.08.2013, 14:26:31
 6. avatar
  [132] pajda [*]

  Eva_Fl — #130 neznám nikoho, kdo by dokázal to, co ty - poučit se ze svých chyb a vypracovat se tak vysoko...na "blbečka ožralýho" velmi slušnej výkonSml30Sml30Sml30Sml30

  1. na komentář reaguje Eva_Fl — #133
  superkarma: 0 25.08.2013, 09:06:35
 7. avatar
  [131] denkas [*]

  Eva_Fl — #130 Nojo,byli sme mladý,...

  superkarma: 0 24.08.2013, 15:46:58
 8. avatar
  [130] Eva_CZ [*]

  denkas — #128 na druhou stranu me nikdo nenutil si tak kvalitne vybrat manzela, nikdo me nenutil mit deti - to bylo pouhe konstatovani a nasledky jsem si nesla sama. Blbecek ozralej. Sml80

  1. na komentář reaguje denkas — #131
  2. na komentář reaguje pajda — #132
  superkarma: 0 24.08.2013, 15:22:01
 9. avatar
  [129] pajda [*]

  Eva_Fl — #127 i totální zhnusení je důvod opustit krabí kýbl - vlastně je to ten nejčastější důvod. Ale většina krabů má ráda "své jisté" a malou šanci, že do zavíračky je neuvaří...a třeba je časem i vypustí zpátky do vody - a to bude půšvih. Tam jim nikdo žrádlo sypat nebude...

  superkarma: 0 24.08.2013, 14:21:10
 10. avatar
  [128] denkas [*]

  Eva_Fl — #127 Já byla vdova,tři dětiSml80Nojo,byla sem chytřejší,nemáš se rozvádět,máš ovdovětSml30(to je vtip).Ale je pravda,že sem na tom byla celkem dobře.Líp než když sem muže mělaSml22Sml22

  né ,vážně.prostě samoživitelky a i ty někteří důchodci sou na tom blbě asi vždy.na ty se prostě kašle .

  1. na komentář reaguje Eva_Fl — #130
  superkarma: 0 24.08.2013, 14:02:47
 11. avatar
  [127] Eva_CZ [*]

  denkas — #125 rodiny s detmi - ja jsem za komousu byla ,,samozivitelka" s detmi. Horsi kategorii neznam. Po zaplaceni vseho nam zbyvalo 260 Kcs na hlavu na mesic. Hnus. Sml43

  1. na komentář reaguje denkas — #128
  2. na komentář reaguje pajda — #129
  superkarma: 0 24.08.2013, 13:47:45
 12. avatar
  [126] Eva_CZ [*]

  Rikina — #123 uzasne a velmi srozumitelne napsany a souhlasim s tim do posledniho puntiku. Sml67

  superkarma: 0 24.08.2013, 13:45:29
 13. avatar
  [125] denkas [*]

  Holky,vy ste to hezky napsaly.Myslím si tak nějak to samé,ale neumím to tak jako vy poddat.je vidět,že ste chytrý ,sečtělý a víte o čem mluvíte.Já to řikám pořád,že sme pranárod,kam vítr,tam plášť a jen nadáváme,žalujeme a sme nespokojeníSml80 Já třeba si nestěžuju,mám se vcelku dobře,i když nemám na dovolenou v zahraničí,ale to mě netrápí. Já jen lituju rodiny s dětmi,opuštěný důchodnce a nemocný.Ty tu nemají jednoduchý život.A mě se nelíbí,jak ti kteří se mají dobře,nevěří těm ,co sou na tom špatně a ještě je třeba napadají,že jsou líní,nechtějí pracovat,...

  1. na komentář reaguje Eva_Fl — #127
  superkarma: 0 24.08.2013, 11:08:39
 14. avatar
  [124] pajda [*]

  Rikina — #123 jenže když se podíváš do dobových časopisů, zjistíš celkem hravě, že náš národ si stěžoval vždycky. Už v Kwietech 1868 je to stejné - jsou k najítí přes Google. Vždcky to byli "ti druzí", kteří mohli za to, že něco není, nebylo nebo že já nemám. To není o minulém režimu, to je efekt, nazývaný v Americe "krabím kýblem" - když se krab rozhodne utéct z kýble, ostatní ho stáhnou zpátky. Přece tam mají vodu a občas nějaké to žrádlo a venku to lepší nebude, stejně jeden nic nedokáže, a nikam se nedostane, protože tak to prostě je a nemá smysl se o nic snažit. A tak hloupí krabi čekají, až je někdo vezme a uvaří. Všechny ostatní živočichy musíš v kýblu zavřít, kraby ne. V USA je to typické pro ghetta, u nás pro národ. Komunisti toho jenom zneužili, stejně, jako to zneužívají obchodníci s rybami. A současná garnitura se toho chopila a rozvedla to k dokonalosti. Protože mají viníky, na které můžou ukázat a hloupí krabi mají konečně hmatatelný a pojmenovaný důvod, proč nic nedělat. A jenom ti, kdo na krabí kýbl nevěří, to někam dotáhnou a nefňukají po "spravedlivém" státě, kde se všichni budou mít dobře. jenže to jsou ti jiní a ostatní se jim snaží vší silou zabránit vylézt...a pevně věří tomu, že jednají správně.

  superkarma: 1 24.08.2013, 10:32:21
 15. [123] Rikina [*]

  pajda — #120 S dovolením bych si troufla malinko oponovat. Může za to bývalý režim. Protože lidi, kteří v něm vyrostli, jak se zdá velmi těžko chápou, že svoboda s sebou nese i zodpovědnost, a že každé právo obnáší i povinnost.

  Že ta svoboda mimo jiné znamená, že především já sám se musím postarat - o sebe, o rodinu, o to, aby se mi dobře žilo. Nikdo jinej to za mě neudělá. A když to neudělám já, budu brečet, že svět není spravedlivej. No, není. Nikdy nebyl. Vždycky byli lidi, co se narodili blbě a měli smůlu. Buď s tím dokázali něco udělat, nebo taky ne, ale nikdy nenastala ta utopická situace, jak píše gerda - aby měl každý ten "spravedlivý dostatek". Co to kruci vůbec je, spravedlivý dostatek? Pod tím si může každý představit něco jiného, a nejspíš to taky dělá. Podle této diskuze to vypadá, že dámy snad chroustají suché kůrky, jak se mají špatně, ale když nahlédnu na diskuzi o vaření, co uvidím? Kachničky, řízečky, buchty, koláče. Sml57 Tady se nikdo nemá špatně. Akorát lidi nevědí, co to znamená, mít se špatně, sami to nepamatujou, a nezažili to. Narodit se v Africe třináctileté černé matce, kterou znásilnil chlap s AIDS, to je fakt blbá smůla, to je skutečně situace, kdy se člověk opravdu nemůže postarat sám a sám se z toho vyhrabat. Už proto, že se nejspíš ani nedožije dospělosti. Ale tady, ve střední Evropě, se všemi výhodami civilizace, s možnostmi, jaké jsou, si každej může vyčítat jen sám sobě, že si nezařídil lepší život, pokud se mu ten jeho nějak nezdá. Pomoc od společnosti a státu, což v konečném důsledku stejně jsme my všichni, potřebují jenom lidi, kteří objektivně sami fakt nemůžou. A těch není moc. Rozhodně je jich méně, než těch, co brečí a hlásají, jak budou volit KSČM, protože "za komunistů bylo líp". Hloupé je, že to pak odnesou i takoví lidi, co se starat nebojí a chtějí. Z toho teda nemám žádnou radost, když vidím reálnou možnost, že zase zvítězí ta zmiňovaná lenost a neschopnost. Sml80

  1. na komentář reaguje pajda — #124
  2. na komentář reaguje Eva_Fl — #126
  3. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #136
  superkarma: 1 24.08.2013, 09:42:23
 16. avatar
  [122] pajda [*]

  gerda — #121 nemluvím o tom, kdo je a kdo není ve vatě. Jasně, že ten, kdo si nahrabal dřív, tak má. Jenže to zůstalo ve velké většině případů i třeba po znárodnění - sice už původní majitelé nebyli majitelé, ale pořád byli řediteléi a nájemci vil v továrnách - a to nájemci s dědičným právem bydlení a slušným příjmem. A byli tam, dokud firma prosperovala. Museli ale dělat a nemohli utrácet úplně volně, což se ne každému líbilo, být pod dozorem. Řada podniků se pod vedením bývalého majitele vyškrabala na světovou úroveň.

  Jenže to se dneska učí např. na určitých oborech vysokých škol - ale veřejně o tom mluvit je prakticky zakázané. Dost jsem zírala, co všechno je v současných skriptech. Já studovala ekonomiku a řízení podniku, tam se o tom mluvilo taky, už za bývalého režimu. Jen nás varovali, že s tím nesmíme vylézt ven - mimo školu, hlavně proto, že by nám to stejně nikdo nevěřil, a nikde by nás nezaměstnali. Což byla bohužel pravda, jak si mí spolužáci vyzkoušeli na vlastní kůži.

  superkarma: 0 24.08.2013, 09:40:07
 17. avatar
  [121] gerda [*]

  pajda — #120 není to tak všude. U nás jsme vykroužkovali Langera, ten se divilSml24 - ovšem, jen naiva by si představoval, že navlékl modráky a stoupl si k soustruhuSml52 Kontakty, které během své kariéry získal, bohatě zúročil a je ve vatě dál.Sml24

  1. na komentář reaguje pajda — #122
  superkarma: 0 24.08.2013, 08:51:30

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [120] pajda [*]

  Eva_Fl — #115 asi tak...já neřeším peníze tady a asi bych je neřešila ani tam, jenže je mnohem pohodlnější nadávat na nějakou "vyšší moc" než něco dělat. To je podstata věci. Ne to, kdo sedí u koryta. To je dost jedno.

  Když to vezmu v malém: máme naprosto stupidního starostu, který na radnici nepatří v žádném případě. Jenže volila slabá polovina obce. A ti, kdo nevolili, nejvíc nadávají. A NIDKO z celé obce neřekne: "volil jsem debila, dobře mi tak" nebo "vykašlal jsem se na to, je to moje vina, příště tam půjdu a ukážu jim." Klidně ti řeknou, že za to může bývalý režim, přestože ve vedení obce od roku 1990 není jediný komunista a v celé obci bys je i před převratem spočítala na prstech jedné ruky. Máme 1000 obyvatel a komunistů je z toho 12, všichni v důchodovém věku. Sociální demokrati jsou 4...a přitom podle lidí na 100% můžou za to, kdo sedí na radnici.

  A ve velkém je to ještě horší. Prostě "komunista" je u nás synonymum pro vlastní neschopnost a lenost, nic víc. A pokud jde o udávání, tak to tady bylo vždycky národním sportem - s bývalým režimem to nijak nesouvisí. Bylo populární už za císaře pána a je populární dodneška.

  1. na komentář reaguje gerda — #121
  2. na komentář reaguje Rikina — #123
  superkarma: 0 24.08.2013, 08:39:17
 2. avatar
  [119] gerda [*]

  denkas — #117 Pracuju ráda. Byla jsem na různých místech, nikdy vedoucí, protože jsem odmítala vstoupit do strany. Naštěstí nemám velké ambice a jsem radši na praktických místech, kde rozhoduje práce a výkon. Mj. i v jedné kulturní instituci. Jestliže se tam blblo před revolucí, je to teď daleko horší. Jak v Kafkově zámku. Hlasité proklamace o osobní iniciativě...ale běda, když nějakou máš. Prostě vedení má jedině pravdu a jinou nechce slyšet. Je to vzorek dnešní společnosti. Držet zaměstnance v atmosféře strachu, donášení, přeřazování, vyhazování a ubírání peněz. Nikdo nic nenadělá.

  superkarma: 1 24.08.2013, 05:34:53
 3. avatar
  [118] gerda [*]

  denkas — #116 ale to je přece jasný!! V roce 89 jsem byla za největšího blbce, když jsem zpochybňovala revoluční nadšení a naivitu. Že odteď bude všecko jinak. Když jsem tvrdila, že nahoru se dostanou jenom ti, co mají přístup k informacím, div mě neudupaliSml52 Kdo měl přístup??Sml58

  superkarma: 0 24.08.2013, 05:30:19
 4. avatar
  [117] denkas [*]

  Eva_Fl — #115 Nojo,já se taky práce nebála.A je pravda,že dřív tě i za práci zaplatili.Teď tě nechaj nějakou dobu makat a pak tě vyrazí.A už vůbec není pravda,že kdo víc dělá,tak víc bere.Ale že kdo víc dělá,tak ho akorát ještě víc honěj. Právě ,tady byl dřív bordel,ale teď je bohužel ještě většíSml80Protože jak řiká pajda,tady sou lidi magoři.Napřed ať žije SSSR,teď zase ať žije USA,ale aby mysleli svým mozkem ,to ne. A asi nejhorší je,že teď ty lidi se nespojí proti těm nahoře,ale naopak se hádají mezi sebouSml80

  1. na komentář reaguje gerda — #119
  superkarma: 1 23.08.2013, 18:49:16
 5. avatar
  [116] denkas [*]

  Eva_Fl — #113 Tak to máš úplnou pravdu.Jedním slovem :bordel.A že tu ty komunisti sou všude ,to je taky fakt.Vím jen u nás,byl velkej komunista na kraji a ted? Teď je velkej podnikatel a ještě VONSml80,Jinej je ředitel a spolumajitel fabriky,..

  1. na komentář reaguje gerda — #118
  superkarma: 0 23.08.2013, 18:42:40
 6. avatar
  [115] Eva_CZ [*]

  pajda — #114 no jestli si sem jel nekdo vydelat a nebyl schopnej vydelat si v Cesku, vraci se domu s holou prdeli a nasranej, ale nasranej muze byt jen sam na sebe. Ja tady fakt nejsem z financnich duvodu, i kdyz je hodne prijemne vydelavat tak, ze nemusim obracet kazdy cent. Jenze ja jsem mela penize i doma. Asi to bude tim, ze jsem dric. A ze se nebojim prace a vubec. Sml80

  1. na komentář reaguje denkas — #117
  2. na komentář reaguje pajda — #120
  superkarma: 1 23.08.2013, 17:50:38
 7. avatar
  [114] pajda [*]

  Eva_Fl — #110 bohužel se od vás v poslední době spíš lidi vracejí - naštvaní a s holými zadky. A myslí si, jak se tady mají všichni zbláznit, protože oni přece jsou z Velké země, kde všichni přesně ví, jak se co má dělat. Nepřipomíná ti to něco? Před x lety to bylo stejné, jen ta země byla na opačnou stranu...a ano, nic moc si o takových nemyslím. Podle mě je jedno, komu lezou do zadku, jestli Rusákům nebo vám. Každopádně vždycky tomu, kdo je zrovna IN.

  Evi, plně souhlasím s tím, co jsi napsala o těch volbách, ale problém je, že u nás není chuť se měnit. U nás je jenom chuť dávat vinu "někomu" - a je jedno, jak ho pojmenuju. Vždcky je to "někdo a někde" - nikdo ho nikdy neviděl, nikdo o něm doopravdy neví, ale ten "onen" může za všechno. A jestli mu říkáš "komouš" nebo "nechuť dělat" nebo "zku*ná národní povaha", to už je jen čistě na tobě. Psal o tom už Jan Werich...a měl bohužel pravdu. A když začneš se změnami u sebe, ostatní tě pasují na debila.

  1. na komentář reaguje Eva_Fl — #115
  superkarma: 0 23.08.2013, 17:00:36
 8. avatar
  [113] Eva_CZ [*]

  denkas — #111 protoze si nechate srat na hlavu. Nikde ve svete nema obdoby, aby si politici dovolovali, co si dovoluji v Cesku. Chapu, ze tam uz neni koho volit. Jenze politici jsou titiz lide, kteri ziji vsude mezi vami. A dokud se nebude menit kazdy sam za sebe, nelze to ocekavat ani od spolecnosti. Kdyz budu ja grazl, nemuzu se divit, ze je grazl i soused, ktery se stal politikem. Jenze ja kradu cas sveho zamestnavatele ( pripadne sem tam nejakou tu propisku, pobrouzdam po netu, vezmu si papir do domaci tiskarny ), on muze krast ve velkem, protoze k tomu ma pristup a moznosti. Porad je tady ( z-in )nejvetsi navstevnost ( a nejen tady ) v pracovni dobe. V USA jsou servery plne PO pracovni dobe. Tady se tresta za poruseni zakona, v Cesku jsou zakony uplne na hovno. Sml80

  Vsechny strany jsou prolezly komousema... Sml80 PROTOZE je nikdy nikdo nepotrestal za trestne ciny, ktere pachali. Tak jedou dal, nekteri prevlekli kabaty, jini se ani nenamahali. Sml24 Atd.

  1. na komentář reaguje denkas — #116
  superkarma: 0 23.08.2013, 16:21:58
 9. avatar
  [112] gerda [*]

  Eva_Fl — #110 na to opravdu odpověď nemám. Nikdy jsem v USA nežila ani tam nikoho neznám - tak nemám srovnání.Sml80 Možná je vyspělejší politická kultura, tady, aby politik odstoupil, snad musí zavraždit vlastní matku a ještě se vykrucuje - ve vyspělých zemích stačí stín podezření nebo nešťastný výrok, a politik se může pakovat. Fakt nevím, ale nestojí to tu za nic, bráno politicky. Pokud na to kašleš a žiješ si na svém písečku, pokud nemarodíš a máš příjem, můžeš být i spokojená.Sml15 Když na to máš žaludekSml57 Já se snažím už do ničeho nekecat, nestojí mi to za to. Tolik plamenných proklamací, kolikrát se politici během mého života zaklínali vlastní ctí, slibovali...škoda mluvit.Sml3 Volby jsou na krku a já nevím, koho volit. Možná to hodím Babišovi. Dokáže vytřískat peníze, umí řídit velký podnik a nemá rád KlauseSml24Ještěže mám doma ty kočky, člověku spraví náladu jen co se mi podívají do očíSml30

  superkarma: 2 23.08.2013, 16:10:55
 10. avatar
  [111] denkas [*]

  Eva_Fl — #110 No,to nám vysvětli ty! Proč tady se dobře nežije.Když tady je ted Amerika vzor,-nojo,když dva dělají totéž,není to totéžSml80 Asi tam nemáte tak bohatý politikySml30

  1. na komentář reaguje Eva_Fl — #113
  superkarma: 0 23.08.2013, 15:03:31
 11. avatar
  [110] Eva_CZ [*]

  gerda — #109 řinka — #108 holky, Amerika je nejmene socialni ever. Neexistujici materska, soc.jistoty, prace, silene drahe zdravotnictvi a temer nulova moznost se pojistit, pokud jste v mem veku a s myma nemocema, totalne nulova, prac.smlouvy jsou jen carek papiru, ktery je k nicemu, protoze jakekoliv soudy s velkyma kompaniema jsou predem prohrane atd. Proc se sem teda vsichni tak cpou a proc se tady zije tak zatracene dobre? Sml80

  1. na komentář reaguje denkas — #111
  2. na komentář reaguje gerda — #112
  3. na komentář reaguje pajda — #114
  superkarma: 2 23.08.2013, 14:53:42
 12. avatar
  [109] gerda [*]

  Eva_Fl — #104 Evi, musela bys v tomhle žít, abys vnímala každodenní maličkosti, které tam za mořem nevidíš. Svoboda je krásná věc, jenže to, že v roce 1989 skončila jedna éra neznamená, že už tu svobodu máme! Svoboda je, když člověka nic neomezuje - ani v slovním projevu, ani v životních potřebách. Když má každý to, na co stačí svou pílí a má spravedlivý dostatek. Zatím vidím každý den ve zprávách, jak se žebrá a vybírá na postižené, kteří si nemůžou dovolit léčbu. Malé nemocné děti, kteří se nenarodili milionářům - co udělaly špatně, že se nemůžou kvalitně léčit? Co jejich rodiče, kteří  "jen" chodí do práce a nerestituovali - jak jim se svobodně žije? Piš si co chceš, ale dokud nemá člověk základní sociální jistoty = bydlení, přístup ke zdravotnictví bez zadlužení, příjem pramenící z poctivé práce, který mu vystačí na bydlení a důstojný život - pak taková svoboda stojí za bačkoru a je to jen patetické slovo bez obsahu.

  1. na komentář reaguje Eva_Fl — #110
  superkarma: 3 23.08.2013, 13:05:23
 13. avatar
  [108] řinka [*]

  Eva_Fl — #104 Ty si můžeš udělat názor jen na dálku,nežiješ tady,tudíž nemůžeš posoudit aktuální situaci.Sml80Chápu,že Ti bylo ublíženo a že máš tu křivdu stále v sobě ale neodsuzuj.

  1. na komentář reaguje Eva_Fl — #110
  superkarma: 2 23.08.2013, 13:02:42
 14. avatar
  [107] pajda [*]

  Eva_Fl — #104 víš, když z toho, co jsi jmenovala, tady teď nemáme jenom ten ostnatej drát - protože na něj vládě nezbyloSml57Sml57Sml57Sml57 stačí si poslechnout publicistické pořady v rozhlase a pak se za nějakou dobu podívat, co z řečeného se smělo publikovat a bude ti "svoboda slova" naprosto jasná. A tak je to s hodně věcma.

  superkarma: 2 23.08.2013, 12:38:19
 15. avatar
  [106] Suzanne [*]

  Eva_Fl — #104 Jsem taky v šoku Sml14 Ale i TO je svoboda, každý to může vidět podle svého.

  superkarma: 0 22.08.2013, 21:44:34
 16. avatar
  [105] Linde [*]

  peetrax — #83 tak pozor, já se tím nechlubím, já to s pokorou přiznávám. Doma se o tom a ničem podobném nemluvilo, politika se doma neřešila. Snad je to tím, že moji rodiče byli v té době ještě malé děti, tak to v dospělosti neřešili. A protože jsem tehdy nic podobného nezažila, nemůžu srovnat. Napsala jsem pouze svůj dojem, který mám já z dětství - spokojené rodiče a svůj nynější život, kdy spokojená nejsem a žiju hodně skromně.

  Takže z mého pohledu moji rodiče žili snadněji.

  Nic nepropaguji, neumím si představit ani ty kontroly, udavače, zavřené hranice. Cenzura tu začíná fungovat jiná - nesmí se mluvit o Romech, pomlouvat je, nadávat na ně, musíme se k nim uctivě a s pokorou chovat. Začínají nám obsazovat města, stát, vynucují si mnohé násilím. Tohle je snad v pořádku?

  Nebojím se udavačů, nic by na mně neměli, ale bojím se za bílého dne nakoupit v Tescu, stejně schytám minimálně nějakou nadávku či plivanec. To už je ale z jiného soudku Sml24. Ale přijde mi, že nás obsazují znovu Sml6

  superkarma: 0 22.08.2013, 20:44:45
 17. avatar
  [104] Eva_CZ [*]

  Jak to tak ctu, vy se tam musite mit strasne spatne. Sml80

  Tak spatne, ze byste vymenili svobodu za zemi obehnanou ostnatym dratem. Za diktaturu, strach, lzi a beznadej.

  1. na komentář reaguje Suzanne — #106
  2. na komentář reaguje pajda — #107
  3. na komentář reaguje řinka — #108
  4. na komentář reaguje gerda — #109
  superkarma: 1 22.08.2013, 15:32:16
 18. avatar
  [103] denkas [*]

  gerda — #102 To my povídej.jak já sem ráda,že sem v důchoduSml22Dělala sem skorem 30let v jedný fabrice.Byla tam pohoda,dobrý kolektiv(celkemSml30),dobrý pracovní podmínky,,člověk mohl marodit,být doma s dětmi...A teď,teď je to tam hrůza.Lidi se bojí,že je propustí,marodit nejdou,žalujou na sebe,nasazujou-jéé to já bych taky šla prvníSml22To nesnáším. A to nemluvím o podnikový rekreaci.Takovou pěknou chatu-hotel sme si postavili,jezdilo se tam opravdu za pár korun,ještě nás tam odvezl podnikovej autobus.A teď,hotel je dávno prodanej a každej ať maká,stejně kolikrát i o dovolený,tak co by lidi chtěliSml57

  1. na komentář reaguje V19 — #135
  superkarma: 1 22.08.2013, 15:22:33
 19. avatar
  [102] gerda [*]

  denkas — #101 nechválíš - letíš!!Sml52 Nosí se firemní loyalita. Ale beze srandy, tolik pokrytectví, jako dneska, jsem za socíku nezažila. Jestli musel člověk držet krok a ústa kdysi, dneska je to zrovna takové, ne-li horší. Protože tehdy bylo jakés takés zastání u odborů a na ulici tě nikdo nevyhodil, nanejvýš šlo o přemístění na jinou pracovní pozici. Vrátili jsme se hluboko do kapitalismu a můžeme začít rozbíjet strojeSml52 Mně už to může být fuk, jsem svým způsobem za vodou, ale kdybych byla zaměstnaná, byla bych pro svou hubu první na řadě.Sml24

  1. na komentář reaguje denkas — #103
  2. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #137
  superkarma: 0 22.08.2013, 15:11:36
 20. avatar
  [101] denkas [*]

  Jedno ale nechápu,za totality sme se měli relativně dobře,a stejně všichni na komunisty nadávali.A teď ,když je to tu hodně moc špatný,tak to lidi chválí a pár zarputilců-klidně tě budu jmenovat-například peetrax,přímo fanaticky nenávidí komunisty-který nezažila a fanaticky obhajuje "svobodu slova",která nám je úplně naprd-tou děti nenakrmímeSml23Sml23

  ale zase je aspoň dobrá na to,že si tu můžem svobodně diskutovat a slušně vyměňovat svý názory.

  1. na komentář reaguje gerda — #102
  superkarma: 2 22.08.2013, 14:01:10
 21. avatar
  [100] denkas [*]

  peetrax — #96 No a na co je ti? Když musíš dětem kupovat boty od větnamců,když si nemůžeš dovolit marodit-teda pokud máš práci......

  superkarma: 2 22.08.2013, 13:56:24
 22. avatar
  [99] denkas [*]

  peetrax — #94 No já myslim,že hlavně tys to nepoznala. A lidi si rádi upravují k obrazu svéme.Třeba by mě zajímalo kolik z těch ,co se nedostalo na školu,se tam opravdu nedostalo z politickejch důvodů.Sml80.Já osobně řikám,jen to co sem já zažila.A to je to,že sem se neměla špatně a to je pravda. Že můž bejvalej jel 2X na západ-komunista v životě nebyl,brácha byl v itálii,ségra v rakousku.A taky je pravda,že komunisti od války udělali dost a co ted od toho 89.roku?Tahle vláda to tu zahrabala.Vše rozkradli,nebo prodali .Tady už to dohromady nedá nikdo.

  superkarma: 1 22.08.2013, 13:54:45
 23. avatar
  [98] gerda [*]

  peetrax — #94 a kde jsi to vyčetla? Myslím z mého příspěvku? Něco horší, něco lepší - ale tak to zkrátka chodí. Nikdy není nic ideálního.Sml80 A taky vždycky něco za něco.Sml58

  superkarma: 2 22.08.2013, 10:44:59
 24. avatar
  [97] řinka [*]

  peetrax — #96 Má otázka nezněla jak ji zde prezentuješ.Svědčí to o Tvém populismu.

  má otázka zněla-[52řinka [*]

  peetrax — #47 A je něco platné,že ten režim mohu pomlouvat?

  na komentář reagujepeetrax — #53

  Toť vše.

  superkarma: 2 22.08.2013, 10:39:45
 25. avatar
  [96] peetrax [*]

  řinka — #89 když se mě zeptáš, na co je ti svoboda, nemám co dodat. Jen doufám, že tahle tupá otázka za několik generací vymře úplně. Sml53

  1. na komentář reaguje řinka — #97
  2. na komentář reaguje denkas — #100
  superkarma: 0 22.08.2013, 10:25:09
 26. avatar
  [95] peetrax [*]

  řinka — #93 klidně mě můžeš jmenovat, já se za to, že je mi z komoušů a opěvovatelů starého režimu na zvracení, nestydím. Sml16

  superkarma: 0 22.08.2013, 10:22:37
 27. avatar
  [94] peetrax [*]

  gerda — #92 mě zas obtěžují kecy o tom, že za minulého režimu bylo líp. Škoda, že to říkají hlavně ti, kteří z těch špatných věcí skoro nic nepoznali. Bohužel jsem toho doma slyšela tolik, abych byla zaujatá a z propagování minulého režimu se mi zvedá kufr. Sml80

  1. na komentář reaguje gerda — #98
  2. na komentář reaguje denkas — #99
  superkarma: 0 22.08.2013, 10:21:46
 28. avatar
  [93] řinka [*]

  gerda — #92 Máš naprostou pravdu,jsou zde lidi,kteří jsou přesvědčeni o absolutnosti vlastní pravdy,provázené netolerantností k vlastním názorům.Sml22

  1. na komentář reaguje peetrax — #95
  superkarma: 1 22.08.2013, 10:12:40
 29. avatar
  [92] gerda [*]

  Nemám ráda fanatismus, a některé příspěvky mi bohužel připadají jako dílo fanatika a nějakého.... fundamentalistySml52. Ono nic není černobílé - můj táta byl z politických důvodů u Černých baronů a jako vysokoškolák stavěl hotel Pupp v KV.  Nepamatuju se, že by o tom někdy mluvil nenávistně, prostě to prožil a smyčec. Kdežto strejda se až do konce života otravoval vzpomínkami na uranové doly a otravoval tím taky celé širé okolí (znáte jistě historky pamětníků, které už sami odcitujete slovo od slova). Však taky každý průjem a každé píchnutí v koleni sváděl na bolševikySml57 Ke všemu lze přistupovat různými způsoby, záleží, co si chceme ze života udělat. Amen.Sml30

  1. na komentář reaguje řinka — #93
  2. na komentář reaguje peetrax — #94
  superkarma: 2 22.08.2013, 10:06:15
 30. avatar
  [91] peetrax [*]

  Alenka0010 — #87 taky si samozřejmě nemyslím, že se zas zavřou hranice, trh a seberou nám různá práva na leccos, ale doufala jsem, že doba, kdy tito lidé budou mít hojné zastoupení v parlamentu a budou i ve vládě, už nenastane.

  Ale na druhou stranu, ať. Aspoň za pár let uvidí propagátoři starých pořádků, co jejich velebená strana s republikou udělala a kam ji dovedla. Jenže se obávám, že to už tady ti kovaní komančové nebudou a následky nespraví ani x dalších generací. Sml80

  superkarma: 0 22.08.2013, 09:50:59

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Náš tip

Doporučujeme