Rodina

PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D.: Až 38 % prvňáčků má problém s výslovností

Přehoupla se druhá polovina srpna. Je nejvyšší čas myslet na přípravu dětí do školy. Nejen těch, kteří nastupují do vyšších ročníků, ale i těch premiérových. Prvňáčků. Jsou dokonale připraveni? Včetně vyjadřovacích schopností?

Na to a mnohé další jsme se zeptali zakladatelky brněnské logopedické kliniky LOGO, PaedDr. Ilony Kejklíčkové, Ph.D.

pdoktorkalogo

Paní doktorko, vaší specializací je léčba vrozených vad řeči, jak u dětí, tak u dospělých, ale i opětovné učení mluvení např. po mozkové mrtvici.  
U jak malého dítěte lze rozpoznat, že má vrozenou vadu řeči? Jak se to projeví? Například už i u takových těch dětských hlásek: „mama, tata, babu“?
Úplně po narození miminka se nedá poznat, zdali bude trpět vadou řeči, či ne. Jedná se o pravděpodobnost např. u rozštěpových vad, ale i tyto děti mnohdy zvládnou úpravu správné výslovnosti. Před úpravou (foniatrickou, lékařskou, mnohdy i operativní) a i logopedickou, mohou mluvit v samohláskové řeči, tedy potom slovo máma vyslovují jako áa. Pravděpodobná vada řeči se vyskytuje také u dětí narozených s dětskou mozkovou obrnou apod.

Vždy se ale jedná o individuální záležitost, související s rodinným zázemím. Tedy jak se budou rodiče dítěti věnovat a jakou bude mít dítě terapeutickou pomoc.

logojedna

Předpokládám, že léčba je rychlejší a úspěšnější u malých dětí, než u dospělých. Nebo se pletu?
Ano, máte pravdu, vždy je lépe začínat co možná nejdříve, kdy se vada řeči zjistí. Ale dobré výsledky máme i v terapii dospělých klientů. Ti již přesně vědí, čeho chtějí dosáhnout a pilně na svém cíli pracují.

Jste zakladatelkou brněnské logopedické kliniky LOGO, která má mimochodem pobočku i v Praze. Na základě čeho jste dospěla k rozhodnutí, že tuto kliniku otevřete a kdy to bylo?
Naše klinika začínala skromně, jako jedna ordinace, a přáním bylo, dělat práci jinak, zajímat se o klienty, naučit je správné řeči a dávat jim tak možnost prosadit se v dalším životě. Takže základ vzniku proběhl z jedné ordinace, a to již v roce 1990. V současné době máme už téměř stovku spolupracovníků.

Byla jste tedy přesvědčena o zdárném počátku i průběhu.
Byla jsem přesvědčena, že pokud pracuje více odborníků - lékař ORL, foniatr, neurolog, internista, rehabilitační lékař a psychiatr v návaznosti s logopedy, psychology, rehabilitačními pracovníky na jednom místě, tak toto spojení dává veliký základ úspěšné diagnostice a léčbě. Kde nestačí jedna odbornost, pomůže druhá a pomocí komplexní péče se opravdu dosahuje velice dobrých výsledků.

S jakým ojedinělým případem jste se za dobu své praxe setkala?
Těch případů za mé, téměř třicetileté praxe, je mnoho. A některé mne provázejí doposud. Například poměrně mladý člověk, který po cévní mozkové příhodě přestal mluvit i v důsledku částečné obrny hlasivek, se po půl roční tvrdé terapii vrátil do běžného života – komunikující a s úsměvem. Nebo malé děti, které v důsledku koktavosti nemohly ani kamarádit s dětmi, které se jim posmívaly. A díky komplexní péči, kterou na klinice LOGO používáme a která dosahuje velice nadstandardních výsledků, se jejich koktavost vyléčila. Takže i chlapeček, na kterého myslím, se vrátil do dětského kolektivu a s dávkou sebevědomí uspěl.  

ilustrační foto

Když jsme si spolu domlouvaly rozhovor, tak jste mi řekla, že zrovna řešíte případ dvou dětí, které začaly před blížícím se nástupem do školy koktat. To je možné?
Ano, nyní řeším tuto záležitost, samozřejmě kromě jiných klientů. Koktavost je někdy podceňovaná diagnóza, ale je řazena mezi těžké vady řeči. Tím může docházet i k tomu, že např. dvojčátka mají obavy ze školy, a již dříve zvládnuté potíže s plynulostí řeči se nyní opět projevily.

Poněvadž se blíží začátek školního roku, ráda bych se u dětí školou povinných ještě pozastavila.
Podle posledních statistik je čím dál více šišlajících a špatně se vyjadřujících dětí předškolního věku. Vidíte problém v tom, že se dnes rodiče dětem málo věnují?

To je těžké, doba je uspěchaná, vše je jinak, malé děti ovládají naprosto bravurně iPady, počítače a jsou velice dobře technicky vybaveny. Ale co se týká jejich vyjadřování, mají mnohem větší problémy, nejen s výslovností, ale i s gramatickou skladbou jazyka, slovní zásobou, čtením, apod.
Podle posledních výzkumů, které prováděly klinické logopedky, až 38% prvňáčků má problém s výslovností.

Je možné, že někteří rodiče nemají na své děti dostatek času, ale i v mateřských školách by bylo potřeba více času věnovat jazykové výchově. Nenechávala bych to jen na rodičích, i když oni mají za své dítě největší odpovědnost. Přibývá i těžších poruch v logopedii, a tam i při snaze rodičů mohou být výsledky pomalejší.

V jakém časovém předstihu by měly rodiče řešit špatnou výslovnost svých dětí před nástupem do školy?
Řešení nesprávné výslovnosti je v první řadě na domluvě s dětským lékařem, který musí dítě na logopedii odeslat. Někdy je možná jen konzultace s logopedem, a ten posoudí, zda je možné s nácvikem (reedukací) počkat, nebo ji ihned zahájit. Nicméně do školy by mělo dítě již přicházet se správnou výslovností všech hlásek.

 Doporučovala bych takovou posloupnost, kdy odeslat na logopedii:

 • pokud dítě nemluví ve třech letech
 • ve čtyřech letech neužívá správně hlásky
 • koktá
 • při artikulaci mu brání podjazyková uzdička
 • neužívá zvratných zájmen v běžné řeči
 • existuje rodinná zátěž, což tedy znamená, že některý z rodičů má vadu řeči, a u dítěte vývoj řeči nepostupuje dle daných pravidel

Zažila jste někdy, že ve škole dítě nepřijali k zápisu právě z důvodu špatné výslovnosti, ale rodiče se s tím nehodlali smířit a trvali na tom, aby nastoupilo? Řeší se to pak dál ve škole? 
Ano, zažila. Ale pracuji ve zdravotnictví, tak již neznám, jak situace dopadá, pokud se rodiče rozhodnou pro školu, a také přejdou na logopedickou terapii do školy. Ale v těchto dnech právě zaznělo v televizi neuvěřitelné číslo, že minulý školní rok bylo přes 1500 dětí vráceno z prvních tříd základních škol zpět do mateřských škol, a to právě proto, že děti nezvládaly učivo a měly i problémy s řečí. Myslím, že k této situaci by nedocházelo, pokud by rodiče dali více na rady odborníků-pedagogů, psychologů, ale i logopedů, a více se věnovali dětem v předškolním roce.

Může se jednat o dědičnou záležitost?
Ano, na vady řeči má dědičnost vliv. Také u koktavosti záleží na tom, zda se i v širší rodině vada řeči vyskytovala.

Vaše povolání chce velkou dávku trpělivosti. Mají ji i pacienti?
To máte pravdu. Logopedem musí být trpělivý člověk, pokud by mu trpělivost chyběla, nebyly by dobré výsledky. U pacientů se snažíme vytvářet zábavné prostředí, hlavně u dětí, jelikož procvičování mohou být pro děti jednotvárná a nezábavná. Jak již psal Komenský:“ škola hrou“.

skolahrou

Ještě mě zaujalo, že se také věnujete učení mluvení, např. po mrtvici. Asi nejznámější je příklad zpěváka Václava Neckáře, který se učil mluvit právě po mrtvici a pomalu se to daří. Jak dlouho může trvat, než se to zdaří úplně?
Náprava řeči po cévní mozkové příhodě je velice složitá záležitost a moje kolegyně zvládla terapii s panem Neckářem na jedničku. Domnívám se, že po tak těžké nemoci může mít i logopedická terapie svoje limity a zpět do normálu se nemusí navrátit. Jde o obnovení funkcí, a my jsme vděčni za jakékoliv zlepšení, i když se snažíme vždy o maximum.

Má na zhoršenou vadu řeči vliv špatný psychický stav?
Určitě, z tohoto důvodu se snažíme přistupovat ke klientům i s psychologem nebo psychiatrem, který je orientovaný na vady řeči. Psychická podpora je velice důležitá nejen u poruch komunikace.

Jakou nejčastější vadou trpí dospělí?
Podle statistik je to zřejmě Afázie – tj. ztráta řeči po cévní mozkové příhodě, ale na našem pracovišti se jedná spíše o klienty s koktavostí, neboť se na tuto vadu řeči specializujeme.

Co byste na závěr vzkázala těm, kteří se třeba stydí přiznat si, že jejich dítě, anebo i oni sami, špatně mluví. Zadrhávají, šišlají, šlapou si na jazyk a podobně. Odhodit stud a předsudky a přijít?
(Nebo lidi už ten stud a předsudky odhodili a přichází?)

V odborné péči máme hodně dětí, ale podle našeho sledování statisticky významně přibývá dospívajících a dospělých klientů, kteří zjistili, že s vadou řeči mají problémy v zaměstnání a nemohou dosáhnout pozice, kterou si vysnili. Tedy „odhodit předsudky“ a přijít.
Logopedie dnešní doby je poměrně moderní záležitostí a není již dávno jen o dětech.

Děkuji za odpovědi a ať se vám ve vaší záslužné práci i nadále daří.

poskytnuté foto: marketing@logoped.cz
www.moje-klinika.cz

   
16.08.2013 - Děti - autor: Alexandra Stušková

Komentáře:

 1. [6] hajcena [*]

  Když můj syn neuměl ve 4 letech vyslovovat "k" a "g" (samozřejmě ani r, ř), tak jsem požádala pediatra, aby mi vystavil žádanku na logopedii, protože jsem měla pocit, že by toho měl umět v mluvě o dost víc. Paní logopedka mi potvrdila, že jsme přišli ve vhodnou dobu. Synovi zjistila ještě spoustu dalších vad (o kterých jsem ani netušila) a všichni tři jsme se dali do práce. Po dvou letech uměl syn mluvit daleko nejlíp ze všech předškoláků ve školce a já jsem moc ráda, že jsem s ním na logopedii šla. Můj mladší syn mluví o hodně líp, ve 3 letech říká R, ale i kdyby byl nějaký zádrhel - na logopedii jdu znovaSml59

  superkarma: 0 19.08.2013, 14:52:17
 2. [5] Boros [*]

  Klára Křížová — #3 Ano, máte pravdu. Ovšem řekne-li se a) je nutno dodat i b). Péče u logopeda se platila - poplatek za návštěvu, než byl pro děti zrušen. proč tedy vyhledávat pomoc logopedky, když ve školce a potom ve škole jsou učitelky, které mají přímo v popisu práce (musí mít nějaký kurz navíc) logopedickou péči? Navíc logopedů je velmi málo a dětí teď předškolních přibývá. Ovšem poctivě přiznávám, že se setkávám i s opačným přístupem.

  superkarma: 0 18.08.2013, 10:38:22
 3. avatar
  [4] Eva_CZ [*]

  Klára Křížová — #3 Sml28

  superkarma: 0 17.08.2013, 18:30:46
 4. [3] Klára Křížová [*]

  řada maminek nechává dětem tolik volnosti a průchodu "přirozenosti", že bohužel nejdou včas s dětmi k logopedovi. Mám ve svém okolí takové dítě, matka je dotčená, když upozorním na vadu dítěte dotazem, zda už to nějak řeší.... na vše je prý času dost... Sml15

  1. na komentář reaguje Eva_Fl — #4
  2. na komentář reaguje Boros — #5
  superkarma: 0 16.08.2013, 09:34:37
 5. [2] lidicka [*]

  Paní dr. Kejklíčkovou znám osobně ještě když dělala v DFN. S dcerou, která neuměla vyslovit "k" jsme tak chodili dlouho, nejdřív do její ordinace v nemocnici, později na kliniku LOGO. Dokonce chodila i na letní tábory do LOGA.Paní doktorka je velmi milá a vstřícná.Sml67Sml59

  superkarma: 0 16.08.2013, 08:45:27
 6. avatar
  [1] marde [*]

  Také jsme chodili na logopedii

  superkarma: 0 16.08.2013, 07:35:23

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Hledáme čtenářky, které rády čtou knihy
Anketní otázky pro čtenářky, které chtějí testovat Canesten Intim Gel
Anketa: Bolí vás záda?

Náš tip

Doporučujeme