Žádné injekce inzulinu, žádná závislost na jeho pravidelném podávání, žádné měření hladiny glukózy, ani hrozba dalších vážných přidružených komplikací. To je sen téměř 60 tisíc českých pacientů s diabetem 1. typu, který se během pěti let možná podaří splnit díky vědcům z Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze.

Při diabetu 1. stupně pacientům postupně odumírají ve slinivce břišní buňky, které za normálních okolností u zdravého člověka tvoří tělu vlastní hormon inzulin. Vědcům se ale podařilo tento proces zvrátit. Našli mechanismus, který dává pacientům naději na úplné uzdravení. Získali za to dokonce prestižní ocenění Discovery Award za rok 2015. Tým vědců z IKEM se projektu RNDr. Tomáše Koblase, Ph.D., pod vedením prof. MUDr. Františka Saudka, DrSc., věnuje usilovně 2 roky.

diabetes

Zdroj foto: Shutterstock

„Tento výzkum otevírá novou možnost v oblasti buněčné léčby diabetu, založenou na využití vlastních buněk pacienta a jejich bezpečné přeměně na buňky produkující inzulin s použitím molekul syntetických mediátorových RNA. Jedná se o postup, který je velmi bezpečný. Dosud podobné výzkumy využívaly pro přeprogramování buněk virové nosiče, ty jsou ale problémové a mohou eventuálně spustit i rakovinotvorné procesy. Naše metoda je v tomto ohledu bezpečná, využívá jen tělu vlastní mechanismy, které buňky nepoškozují. Jsme ale teprve na začátku, na úrovni buněčného testování. V horizontu několika měsíců bychom rádi začali s testováním na zvířecích modelech, které ještě lépe ukáží, jak by vše mohlo fungovat za podmínek odpovídajících pacientům s diabetem. K prvním pacientům by se pak tato metoda léčby, pokud bude vše probíhat podle nejideálnějšího scénáře, mohla dostat v horizontu 5 let,“ vysvětluje RNDr. Tomáš Koblas, Ph.D., z Laboratoře Langerhansových ostrůvků Centra experimentální medicíny IKEM.

Stačily by pouhé dva týdny

Pokud by se podařilo vše uvést do praxe, mezi aplikací specifických traskripčních faktorů do buněk pankreatu a uzdravením pacienta by uplynuly pouhé dva týdny. „Přeměna buněk je relativně rychlá. Buňky, které původně tvořily trávicí enzymy, se dokážou rychle transformovat na buňky, které produkují inzulín. Navíc si samy najdou i nejbližší vlásečnicové cévy, do kterých pak tento hormon mohou uvolňovat. Nové, přeměněné beta-buňky se navíc podle našich výzkumů chovají úplně stejně jako ty u zdravého člověka – dokážou produkovat přesně tolik inzulinu, kolik tělo potřebuje, a navíc v čase, kdy je to potřeba, tedy v závislosti na jídle a tělesném stavu,“ doplňuje RNDr. Tomáš Koblas, Ph.D.

Reklama