win machine

Vánoce nemusí být vždy šťastné a veselé. Své o tom vědí lidé, kterých se dotkla závislost na hraní hazardních her. Ano, i „automaty“ způsobují návykovou chorobu. „Tento problém obvykle provází silné zadlužení, a s tím související tlak věřitelů, exekuce, prodávání majetku a kriminalita,“ řekl nám Karel Nešpor, primář mužského oddělení léčby závislostí při bohnické léčebně.

„Rozhodně nepůjčujte peníze rodiči, který má problém s hazardní hrou, leda by se léčil, soustavně doléčoval a abstinoval,“ varuje Karel Nešpor děti závislých rodičů. „Poskytovat peníze člověku s neléčenou návykovou nemocí znamená podporovat jeho návykovou nemoc a snižovat motivaci k léčbě. Důležité je také oddělit a zajistit svůj majetek, tak předejít krádežím a vyhnout se exekuci.“

Vytvořit postiženému pevné zázemí a pohodové vánoce plné lásky, to může být jedna z brzd, které závislému pomohou s léčbou. Málokdo si ale přizná, že je na hraní závislý, jak vysvětluje Karel Nešpor, hospitalizace takových lidí je možná, ale daleko obtížnější než u závislých na nějaké do těla aplikovatelné droze. „Důvodem k nedobrovolné léčbě zde bývají sebevražedné tendence nebo pokusy,“ vysvětluje Nešpor.

A pozor! Pokud některý z vašich blízkých příbuzných, nedejbůh rodičů, je nebo byl závislý na hazardních hrách, můžete mít tyto sklony také... „Lidé, kteří vyrůstali v rodinách, kde se u rodičů vyskytla návyková nemoc, by se měli vyhýbat návykovým rizikům,“ říká Karel Nešpor.

Právě čas Vánoc jitří city a je i velice finančně náročný. Člověk má tendenci bilancovat. Měli byste tedy dbát větší opatrnosti a více se starat o to, zda na hazardu závislí ve vaší rodině nepropadají depresím a pokusit se předejít případnému neštěstí.

Tři praktické rady

  • Při zvládání problémů, které působí rodič s návykovou nemocí, spolupracujte v rámci širší rodiny a také s příslušnými praktickými lékaři. Ti mohou posoudit, jestli lze uvažovat o nedobrovolné léčbě. O návykovém problému by měli vědět také proto, aby nevhodně nepředepisovali rizikové léky.
  • Vydírání ze strany rodičů s návykovou nemocí je časté. Podléhat vydírání by znamenalo napomáhat dalšímu rozvoji návykové nemoci. Jestliže rodič vyhrožuje sebevraždou, je třeba volat lékaře. Jestliže někdo vyhrožuje násilím, je správné se obrátit na policii.
  • Soustřeďte se i na sebe. Možná jste v dětství neměli tolik možností rozvíjet svá nadání a záliby. Pokud to situace a okolnosti dovolí, můžete si to jako dospělí vynahradit.

Kam dál?

Máte v rodině někoho závislého na hazardu? Jaká pomoc se vám osvědčila?

Reklama