Ostrava se stala prvním městem v České republice, kde startuje unikátní projekt Armády spásy ReShare. Jeho smyslem a cílem je díky sběrným kontejnerům na šatstvo vytvářet nejen pracovní příležitost pro lidi bez domova, ale také poskytnout těmto osobám nezbytný pracovní trénink.

Nedílnou součástí projektu bude i ulehčit životnímu prostředí a získat další finanční zdroj pro činnost Armády spásy.

„Ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy rozjíždíme projekt, který bude mít z ekonomického i sociálního hlediska velký dopad,“ říká Tomáš Surovka, oblastní ředitel Armády spásy a dodává: „Díky povolení ze strany Magistrátu můžeme na území města Ostravy umístit celkem 25 kontejnerů pro sběr použitého šatstva a textilu. Prvních dvanáct kontejnerů bude rozmístěno po městských obvodech během čtvrtku 12. prosince, další kontejnery jsou ve výrobě a v ostravských ulicích se objeví počátkem nového roku. Do těchto kontejnerů mohou lidé vložit obnošené šatstvo, které poputuje do sociálních zařízení Armády spásy v regionu.“
Jedná se o první fázi tohoto projektu. Po úspěšném zvládnutí této úvodní fáze se bude projekt postupně rozšiřovat i do Prahy a dalších měst, ve kterých Armáda spásy působí.

kontejnerrr

ReShare má dlouholetou tradici v Nizozemí

Projekt ReShare, česky „přerozdělení“, je sociálním podnikem mateřské organizace Armády spásy v Nizozemí, kde takovéto darování obnošeného šatstva, ale i vybavení domácností a dalšího zboží, má v této zemi dlouholetou tradici. Smyslem projektu je především sběr obnošeného šatstva, jeho vytřídění, zpracování a následného dodání do sociálních zařízení. Oděvy, které již nenajdou svůj odbyt v dané zemi, se po vytřídění dodávají do ekonomicky slabších zemí, kde slouží dalším potřebným lidem. Finance získané z tohoto typu sociálního podnikání jsou přímo vázané na podporu sociálních aktivit Armády spásy v Nizozemí.

Přínos ReShare v Moravskoslezském kraji

Jenom v Moravskoslezském kraji Armáda spásy nabízí 748 lůžek pro lidi bez domova. „Každý z našich uživatelů potřebuje čisté a náhradní oblečení, v zimních měsících poptávka ještě roste. Momentálně jsou naše sklady téměř prázdné, a to jsme teprve na začátku zimy,“ říká major Henk van Hattem, ředitel Centra sociálních služeb Armády spásy v Ostravě, který se nemalou mírou zasadil o realizaci projektu právě v Ostravě a předpokládá, že tento projekt pomůže pokrýt právě potřebu ošacení lidí, kteří se ocitají v nouzi a navštěvují naše zařízení.

kdva

www.asmedia.cz

tisková zpráva

 

Reklama