Osteoporóza je charakterizována zhoršením kvality a úbytkem kostní hmoty. Je velmi často příčinou zlomenin, ale je možné jí předcházet. Čím dříve začnete proti tomuto problému bojovat, tím lepší budou vaše vyhlídky, že se ve vyšším věku vyhnete bolestem a zlomeninám. Na otázky spojené s prevencí a léčbou osteoporózy nám laskavě odpověděl prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc. z Revmatologického ústavu v Praze.

Pane profesore, souvisí výskyt osteoporózy s věkem?
Osteoporóza souvisí s věkem, ale není neodvratným důsledkem stárnutí. V mládí a dospívání je množství kostní hmoty, ze kterého budeme moci později čerpat, určeno čtyřmi faktory, geneticky, hormonálně, výživou, a fyzickou aktivitou. Přibližně do 25 roku života převažuje novotvorba kosti nad její ztrátou, v dalších přibližně 10 letech je proces odbourávání kosti a její novotvorby v rovnováze. Od 30-35 let kostní hmoty pomalu ubývá (což představuje přibližně 0,5% za rok). Ale riziko zlomenin, kvůli kterému se o osteoporózu zajímáme, je zvýšené hlavně u lidí, kteří mají kromě obvyklého věkového úbytku kostní hmoty ještě další rizikové faktory. Důvodem k medikamentózní léčbě osteoporózy tedy není samotné zjištění osteoporózy, ale vysoká pravděpodobnost zlomenin, která závisí mimo jiné na stupni úbytku kostní hmoty. 

kostiJe pravda, že příčinou této choroby bývá u žen většinou menopauza, hormonální nedostatečnost?
Kolem 50. roku je vlivem hormonálních změn úbytek kostní hmoty přechodně zrychlený u zhruba třetiny žen. Po 60. roce už opět pokračuje pomalejší úbytek kostní hmoty a riziko zlomenin se dále zvyšuje s věkem jak u žen, tak u mužů. Postmenopauzálně zrychlený úbytek kostní hmoty je tedy jen jedním z řady faktorů, určujících riziko zlomenin.

Má na kvalitu kostí vliv genetika? Souvisí výskyt osteoporózy s dědičností?
Genetika hraje důležitou roli při vytváření kostní hmoty v dětství a v dospívání, a částečně také vysvětluje riziko zlomenin v dospělosti. Zlomenina kyčle u matky je velmi významným geneticky podmíněným rizikovým faktorem zlomenin u dcer. Asi 15% žen má již před menopauzou osteopenii. Označuje se tak sice ještě normální, ale přesto výrazně podprůměrné množství kostní hmoty. Ženy s osteopenií by tedy měly dbát na prevenci dalšího úbytku kostní hmoty. Genetická dispozice je jednou z možných příčin osteopenie. Také nízká hodnota body mass indexu (nízká hmotnost vztažená k výšce těla), která je do jisté míry dána genetickou výbavou, je rizikovým faktorem pro osteoporózu. Geneticky jsou podmíněny také některé poruchy metabolismu kostí, které mohou být důvodem nízkotraumatických zlomenin u mladých osob.

Vyskytuje se osteoporóza i u mužů?
Muži vstupují do období dospělosti s větší kostní hmotou než ženy. K úbytku kostní hmoty u nich dochází o zhruba 10 let později než u žen. Muži na prevenci osteoporózy nemyslí, protože toto onemocnění bývá zpravidla považováno za „ženský problém“. To ovšem není pravda. Ženy jsou sice postiženy zlomeninami častěji než muži, ale ke třetině všech fraktur po 50. roce věku dochází u mužů.

Pane profesore, vyšetření by měli podstoupit jak muži, tak ženy, pokud mají rizikové faktory pro vznik osteoporózy. Jaké to jsou?

 • Již prodělaná „nízkozátěžová zlomenina“ (pád ze stoje)
 • Pokud některý z rodičů prodělal nízkotraumatickou zlomeninu v oblasti kyčle.
 • Ženy krátce po menopauze a všechny ženy starší 60 let, které nemají rizikové faktory, ale neužívají hormonální léčbu
 • Muži nad 65 let věku
 • Dalšími rizikovými faktory pro vznik osteoporózy jsou: užívání glukokortikoidů, chronické zánětlivé onemocnění jako je např. revmatoidní artritida, dále pak cukrovka (zejména prvního typu),  onemocnění střev, štítné žlázy, příštítných tělísek, předčasný přechod u žen, ale také alkoholismus a kouření.

Je vyšetření hrazené pojišťovnou?
Na bezplatné osteodenzitometrické vyšetření má právo každá žena od 60 let, muž od 65 let (na doporučení praktického lékaře nebo specialisty). U osob mladšího věku může být důvodem vyšetření závažný rizikový faktor, např. nízkotraumatická zlomenina anebo u žen předčasný přechod. Bez doporučení lékaře je třeba vyšetření uhradit (kolem 500 Kč). Zdravotní pojišťovna také plně hradí další nutná doplňující vyšetření a případnou léčbu.

Hovořil jste o vyšetření, kterým lze diagnostikovat osteoporózu. O jaké vyšetření jde, jak probíhá, je bezbolestné?
Naprosto. Základním vyšetřením pro diagnózu osteoporózy je tzv. celotělová osteodenzitometrie. Jedná se šetrné rentgenové vyšetření, které trvá jen několik minut. Vleže na lůžku, nad kterým se pohybuje rameno denzitometru, se měří množství kostního minerálu na kyčli a v oblasti bederní páteře, případně také na předloktí. Měření provádí rentgenový laborant, popis vyšetření pak lékař příslušného pracoviště. V závěru vyšetření je popsána diagnóza ve třech kategoriích - normální nález, osteopénie či osteoporóza. Vyšetřovaná osoba je vystavena rentgenovému záření, které je srovnatelné s radiací během jediného dne v běžném životě.

Pane profesore, zmínil jste ještě další skupinu lidí, která je ohrožena rizikovými faktory pro vznik osteoporózy…
Mimořádně významným rizikovým faktorem osteoporózy a zlomenin je užívání glukokortikoidů (např. prednizonu). Tyto léky dostává v České republice kolem 90 000 lidí. Nežádoucím účinkem glukokortikoidú je zhoršování kvality a úbytek kostní hmoty. Také u těchto pacientů může být zlomenina obratle nebo žebra až prvním signálem závažného kostního onemocnění a pravděpodobnost zlomenin je zvýšená už v prvním roce užívání těchto léků. Osteodenzitometrické a laboratorní vyšetření pro tyto pacienty je nezbytné již před tím, než začnou glukokortikoidy užívat. Kontrola je vhodná již za půl roku. Pro riziko zlomenin u těchto pacientů nehraje roli jejich věk, ale to, že berou nebo brali glukokortikoidy. O kostní vyšetření by měl požádat každý, kdo užívá glukokortikoidy déle než 6 měsíců.

Jakým způsobem lze osteoporózu léčit a jaká je prevence?
Základním opatřením v prevenci a léčbě osteoporózy je pravidelná fyzická aktivita a dostatečný příjem vápníku a vitaminu D.  O prevenci osteoporózy pojednávají podrobně např. stránky neziskové pacientské Ligy proti osteoporóze (http://www.osteo-liga.cz)

Může mít užívání vápníku nežádoucí účinky?
Doporučovaný denní příjem vápníku 1 až 1,2 gramu je bezpečný. Větší příjem vápníku se nedoporučuje. Zdrojem vápníku má být strava. Průměrný příjem vápníku v potravě bez mléčných výrobků je kolem půl gramu, dalšího půl gramu je tedy vhodné dodat buď půl litrem mléka, nebo 10 dkg tvrdého sýra, případně jogurty či tvarohem. Jinak je k dispozici řada přípravků vápníku v tabletách. Dostatečným příjmem vápníku se účinně předchází nežádoucímu uvolňování vápníku z kostí, ale osteoporóza se tím neléčí. Pro lepší vstřebávání vápníku ze střeva do krve je nezbytný dostatek vitaminu D. Tento vitamin se tvoří v kůži, ale jen pokud je vystavena slunečním paprskům. Zejména v zimních měsících je proto v našem zeměpisném pásmu nutné vitamin D doplňovat. Doporučený denní příjem vitaminu D je 800 mezinárodních jednotek.

Jaké léky se používají k léčbě osteoporózy v případě, že již byla diagnostikována a vápník ze stravy na nápravu nestačí?
Cílem léčby je snížit riziko zlomenin. Mechanismus účinků i možné nežádoucí účinky různých léků se podstatně liší a léky je proto třeba volit individuálně. V terapii osteoporózy se většinou používají léky, které tlumí nadměrný úbytek kostní hmoty a dokážou zachovat mikroarchitekturu kostí. Novou kostní hmotu ale nevytvářejí. Téměř všechny tyto léky snižují riziko zlomenin obratlů na polovinu a riziko neobratlových zlomenin o čtvrtinu. Podmínkou je pravidelné užívání těchto léků, většinou po dobu několika let. Předepisovat léčbu může v současné době revmatolog, ortoped, gynekolog, endokrinolog, osteolog a internista.

K dispozici je také léčba, která umožňuje nejenom úbytek kostní hmoty zpomalit, ale dokonce nahradit již ztracenou kostní hmotu novou a zdravou tkání. Takto lze osteoporózu i vyléčit. Lék je účinný i u starých osob. Jde o látku tělu vlastní a závažné nežádoucí účinky jsou proto mimořádně vzácné. Lék lze podávat jen dva roky. Lék se podává jednou denně injekčním perem do podkoží.

O jaký lék se, pane profesore jedná, a proč je pro většinu pacientů, kterým by mohl pomoci, nedostupný?
Hlavním důvodem je cena, léčba stojí kolem 100 tis. korun ročně. Zdravotní pojišťovny léčbu plně hradí u pacientů s velmi pokročilým úbytkem kostní hmoty v bederní páteři a nejméně dvěma prodělanými zlomeninami obratlů, ale jen pokud selžou běžně dostupné léky. Na druhou stranu jsou ve výrazně lepší pozici pacienti, u kterých osteoporóza vznikla při užívání glukokortikoidů. Pro ně je to léčba první volby, nemusejí být dříve jinak léčeni a nemusejí mít už prodělané zlomeniny. 

Pane profesore, můžete nám blíže vysvětlit působení glukokortikoidů?
Glukokortikoidy (prednison, medrol) jsou velmi účinné a často nezbytné při léčení některých plicních onemocnění, roztroušené sklerózy, nebo řady zánětlivých onemocnění, např. střev nebo kloubů. Glukokortikoidy ale současně tlumí obnovování a novotvorbu kostní hmoty. Už během prvního roku jejich podávání se významně zvyšuje riziko zlomenin. A pro tyto pacienty je, jak už jsem se zmínil, první volbou lék, tvořící novou kost.

Pane profesore, co můžeme udělat sami, v rámci prevence pro to, abychom měli zdravé a silné kosti?
O čem se málo mluví, je pohyb. Význam pohybu je ostatně třeba připomínat také dětem a dospívajícím. Kost je nezbytná pro pohyb a pohyb je nezbytný pro zdraví kosti. Denně je potřeba alespoň dvě hodiny chodit. Tím, že se pohybujete, dáváte kostem signál – já vás potřebuji. Pohyb nejenom posiluje svalový korzet, ale také omlazuje kost a zlepšuje kvalitu kostní hmoty. Vím, že řada starých pacientů pochybuje po zlomenině kyčle o smyslu nějaké léčby svých kostí. Pokud ale začnou chodit, mohou dostat znovu chuť do života.

Děkujeme vám za vaše odpovědi a za příjemný rozhovor

Osteoporóza je tichým strašákem 21. století

Osteoporóza je metabolické onemocnění, které se projevuje řídnutím kostní hmoty. Pružnost a pevnost kostí klesá a dochází tak k náhlým zlomeninám i při minimální zátěži. Jen v České republice se tato nemoc v současnosti týká zhruba půl milionu lidí.

Osteoporózou, tedy řídnutím kostí, trpí přibližně 75 milionů lidí v celé Evropě, USA a Japonsku. V roce 1994 bylo toto onemocnění dokonce zařazeno Světovou zdravotnickou organizací (WHO) mezi prvořadé problémy zdravotnictví. Vzhledem ke skutečně vysokému riziku onemocnění po padesátce, by zejména ženy neměly čekat na první příznaky a měly by věnovat pozornost prevenci a informativnímu vyšetření.

 • U žen se totiž osteoporóza vyskytuje 3x častěji než u mužů.
 • Bylo také zjištěno, že celkem 85 % všech zlomenin zápěstí postihuje ženy.
 • S předcházející zlomeninou se pravděpodobnost další zlomeniny navíc zvyšuje o 86%.
 • Pokud srovnáme onemocnění rakovinou prsu s onemocněním osteoporózou, zjistíme, že celoživotním rizikem zlomeniny kyčle je ohrožena jedna ze šesti bělošek. U rakoviny prsu je to jedna z devíti žen.
 • Riziko alespoň jedné zlomeniny kyčle, předloktí nebo obratle během života člověka je přitom srovnatelné s rizikem vzniku kardiovaskulárního onemocnění a pohybuje se kolem 40 %.
 • Osteoporóza u žen nad 45 let zapříčiňuje vyšší počet dní strávených v nemocnici než mnoho jiných chorob včetně cukrovky, infarktu myokardu a rakoviny prsu.
 • Ukazuje se také, že u mnoha žen, které utrpí zlomeninu vlivem zvýšené křehkosti kostí, není pravděpodobná osteoporóza vhodně diagnostikována a léčena.
 • Velké množství jedinců s vysokým rizikem další zlomeniny (až 80 %), kteří již prodělali kvůli osteoporóze alespoň jednu zlomeninu, pak není vůbec sledováno a léčeno.
 • Z léků, které zpomalují úbytek kostní hmoty při osteoporóze, jsou v České republice kromě vápníku a vitaminu D dostupné aminobisfosfonáty (alendronát, risedronát a kyselin zoledronová), denosumab a stroncium ranelát. Většina z nich je v lékárnách pod různými firemními názvy.
 • Dostupný je také lék, který umožňuje nejenom úbytek kostní hmoty zpomalit, ale dokonce nahradit již ztracenou kostní hmotu novou a zdravou tkání. Teriparatid (Forsteo) nabudí, stimuluje, oživí, restartuje buňky, které znovu vytvoří kost. Předpis tohoto léku je vázán na specializovaná osteologická centra v 11 místech ČR.
Reklama