Mnozí terapeuti jsou přesvědčeni, že existuje pevné spojení mezi typem člověka a druhem chorob, kterými onemocní. Tato zkušenost je v poslední době respektována i mezi klasickými lékaři.
 

Jaká jste osobnost?  

Pojmem osobnost se označuje určitý, ustálený způsob chování, myšlení a cítění, kterým se řídíte celý život. Někdo například vyhledává společnost, jiný dává přednost samotě. Někdo překoná krizi snadno, druhý se pod tlakem zhroutí…

Způsob, kterým se chováte, závisí na mnoha faktorech. Stačí však pozorovat přátele nebo vlastní rodinu a zjistíte, že každý má tendenci neustále reagovat svým vlastním způsobem. Velká část psychologů je přesvědčena, že stálé osobnostní rysy získáváme geneticky. Například citová vyrovnanost nebo nevyrovnanost je závislá na nervovém systému, který řídí krevní tlak, srdeční činnost, dýchání apod. – a ten je zděděný.

Jiní se domnívají, že osobnostní rysy si vytváříme sami v období dospívání podle situací a lidí, se kterými se setkáváme.

V současné době je populární názor, že osobnost se vytváří jak geneticky, tak podle prostředí, ve kterém žijeme. 

 

O vašem duševním zdraví

Nejvíce se vliv osobnosti na nemoc projevuje na duševním zdraví. Je dokázáno, že člověk, který je otevřený a společenský, bývá spokojenější než člověk tichý a víc zahleděný do sebe. Pokud jste citově nevyrovnaná, máte větší sklon k těžkým depresím. Nevyrovnanost a deprese se překrývají. Pokud vás něco vyvede z míry, je to patrně něco, co vás deprimuje. 

 

O vašem fyzickém zdraví

Před 30 lety byli lékaři názoru, že určité osobnostní typy jsou náchylné k určitému typu nemocí. Toto konstatování se potvrdilo a současné výzkumy dokazují, že například srdečné obtíže a rakovina jsou specifické pro tzv. osobnosti typu A, které možno charakterizovat vlastnostmi jako ambicióznost, agrese a uspěchanost. Osobnosti typu B mají díky opačným vlastnostem klidnější, bezpečnější a bezstarostnější život.

 

Díky personálním změnám v jedné velké americké společnosti vědci zjistili, že existuje ještě další typ osobnosti, tzv. otužilci. Byly to lidé, kteří věřili ve svoje schopnosti a každou změnu nebo negativní zkušenost se snažili brát pozitivně. U řídicích pracovníků „otužilců“ se zjistilo, že jsou méně náchylní k nemocem i psychickým potížím. Na základě daných zjištění se dospělo k závěru, že pozitivní přístup k životu a síla osobnosti chrání člověka před nemocemi každého druhu.

 

Jak uplatňujete svůj vliv

Osobnostní typy působí na zdraví dvěma způsoby:

  • První způsob přímo souvisí se způsobem chování. Například způsob, jakým vyjadřujeme city, ovlivňuje sekreci hormonů, co může snížit naši imunitu nebo zvýšit náchylnost k nemocem. Pacienti s těžkými depresemi mají méně účinný imunitní systém.
  • Druhé spojení závisí na tom, jak naše osobnost reaguje a vnímá okolní svět. „Otužilci“ bez problémů zvládají i obtížné situace a snaží se změnit k lepšímu. Zdravotní problémy záhy rozpoznají a léčí se včas. Lidé méně „otužilí“ často neberou nepříjemné situace na vědomí, a to se týká i příznaků nemoci. Proto bývají déle nemocní a většinou navštíví lékaře, když už jim nic jiného nezbývá.       
Reklama