Světový den zvířat se každoročně slaví 4. října a je odrazovým můstkem projektu vyzývajícím širokou veřejnost k zodpovědnému vztahu ke zvířatům a zlepšení situace psů a koček v útulcích. Projekt „Pomozte naplnit misky v útulcích“ pomohl v letech 2009 a 2010 celkem 2.235 zvířatům v útulcích na území celé České republiky. O počtu nakrmených zvířat v rámci letošního ročníku projektu rozhodne veřejnost. Každým nákupem výrobků Pedigree nebo Whiskas uskutečněným do 31. října 2011 se zvětší množství krmiva, které společnost Mars Czech s.r.o. útulkům daruje.

utulek

Zvířata se v útulcích ocitají díky lidskému zavinění. Projekt „Pomozte naplnit misky v útulcích“, organizovaný u příležitosti Světového dne zvířat, vyzývá širokou veřejnost k zodpovědnému vztahu ke zvířatům a usiluje o zlepšení situace psů a koček v útulcích. Za nejčastější důvod přijetí zvířete do útulku uvádějí jejich provozovatelé nález toulavého, bezprizorního, vyhozeného nebo týraného zvířete. Výjimkou bohužel není ani ponechání psa uvázaného u stromu nebo u obchodu. Mnohdy se jedná o stará a nemocná zvířata, ale velmi často jsou do útulků přijímána také nechtěná mláďata. Dalšími důvody pro přijetí zvířete do útulku jsou též rodinné či zdravotní okolnosti, jako například alergie v rodině, narození dítěte, nemoc nebo úmrtí majitele, ztráta bydlení, finanční problémy, odchod majitele do domova důchodců nebo léčebny.

utulekutulek

Zájem o získání krmiva pro opuštěné psy a kočky projevilo svou účastí v dotazníkovém průzkumu pořádaném Nadací na ochranu zvířat 57 ze 136 oslovených útulků. Tyto zúčastněné útulky poskytují přechodný domov 1.940 opuštěným psům, 1.146 kočkám a 92 dalším zvířatům (např. koňům, kravám, ovcím, kozám, ježkům nebo fretkám). Letošní průměrná vytíženost kapacity útulků je, shodně jako vloni, přibližně 88 %. Některé útulky jsou přetíženější než v loňském roce, jiné naopak uvádějí vytíženost nižší; 16 útulků udává vytíženost vyšší než 100 procent.

utulek

Útulky, které odevzdaly vyplněný dotazník, mají možnost získat krmivo Pedigree a Whiskas. Stejně jako v minulých ročnících výběrová komise složená z odborníků vyhodnotí informace z dotazníkového průzkumu a prostuduje také záznamy z kontrol Státní veterinární správy. Na základě toho posoudí situaci v zúčastněných útulcích a vybere příjemce půlroční zásoby krmiva. Krmivo bude rozděleno dle potřeby jednotlivých útulků, jejich kapacity a počtu zvířat v nich umístěných. O tom, kolik misek v útulcích se letos naplní kvalitními granulemi, ovšem rozhodne veřejnost rozsahem své účasti v projektu.

Výsledky projektu „Pomozte naplnit misky v útulcích“ 2009 2010 CELKEM
počet naplněných psích misek krmivem Pedigree 121 071 137 545 258 616
počet naplněných kočičích misek krmivem Whiskas 111 729 127 126 238 855
darované krmivo Pedigree 28 tun 32,3 tun 60,3 tun
darované krmivo Whiskas 6,7 tun 7,6 tun 14,3 tun
počet obdarovaných psů v útulcích 963 590 1 553
počet obdarovaných koček v útulcích 251 431 682
počet obdarovaných útulků 18 23 41

utulek

Nadace na ochranu zvířat pořádá v sobotu 8. října od 12 do 18 hodin oslavu Světového dne zvířat, která se uskuteční v Praze, na pankrácké pláni (Centrální park Pankrác). Návštěvníci oslavy Světového dne zvířat uvidí ukázky výcviku asistenčních a záchranářských psů, tance se psy, práci policejních psovodů a jízdních hlídek (na koních), ukázky dravců a volně žijících živočichů. Rodiny s dětmi ocení loutkové divadlo pro děti a dětský zábavní park.

Reklama