Jedna moje známá navštívila nedávno v rámci pracovní cesty Olomouc. Vzala s sebou i svoji osmiletou dceru, která se prý velmi divila tomu, že orloj není jenom v Praze, ale také v Olomouci.

Dnes vás tedy pozvu prostřednictvím mé kamarádky do Olomouce. A zvlášť pro její dceru si blíže představíme i olomoucký orloj, který se mezi evropskými orloji řadil po staletí k největším a nejsložitějším

Ta Olomouc, nebo ten Olomouc?

Olomouc je krásné město. Ve škole jsem si pořád pletla, jak se vlastně skloňuje, a jak jsem následně zjistila, tento problém neřeším sama. Podvědomě si říkáme jedeme do (toho) Olomouce, ale správně jedeme do (té) Olomouce. Ve spisovné češtině je Olomouc zásadně rodu ženského, v místním úzu však převládá rod mužský.

sloup

olomoucký sloup Nejsvětější Trojice, památka světového kulturního dědictví UNESCO   

První zmínka o „hradě Olomouci“ je z roku 1055 v záznamu Kosmovy kroniky. Po tomto datu se Olomouc stala centrem jednoho ze tří nově vzniklých moravských údělných knížectví: olomouckého, brněnského a znojemského. Roku 1314 bylo město v privilegiu krále Jana Lucemburského jmenováno jako „první na Moravě“. V předbělohorském období byla dokonce druhým největším městem v českých zemích po Praze... a stejně jako Praha se může pyšnit i orlojem.

Olomoucký orloj

Olomoucký orloj je součásti severní stěny radnice, nacházející se na olomouckém Horním náměstí. Je vysoký téměř čtrnáct metrů.

orlojsdomem

Orloj je součástí severní strany radnice

orlojcely

...vysoký je 14 metrů

Jeho nejnovější umělecké ztvárnění pochází z let 1947–1955 a je spojeno se jménem Karla Svolinského, podle jehož návrhu byl vytvořen z mozaiky, a jeho manželky Marie, která je autorkou pohyblivých figurek. Je to snad jediný orloj na světě, který vzdává hold chemikovi a různým dělnickým profesím.

figurky

figurky od Marie Svolinské

Střed Olomouce se pyšní orlojem přinejmenším od patnáctého století. Některé dokumenty ukazují, že první orloj byl na budově radnice instalován v letech 1419–1422. Skutečné doklady o existenci orloje jsou však z roku 1519. O více než půlstoletí později jej pak zdokonalili Pavel Fabricius, osobní astronom a lékař císaře Maxmiliána II., a hodinář Hans Pohl z Olomouce. Fabriciův sluneční a měsíční ukazatel astronomického číselníku z 16. století či barokní ukazatel měsíčních fází z roku 1746 jsou skvostnými ukázkami středověkých hodinářů, matematiků, astronomů a umělců.

orloj

skvostná ukázka středověkých hodinářů, matematiků, astronomů a umělců

Orloj byl průběžně zdokonalován. Výrazné změny zaznamenal v roce 1898, kdy byla ukončena  jeho radikální přestavba a stoletý kalendář byl změněn na věčný. Z tohoto roku byl v polovině dvacátého století při tvorbě nové socialistické podoby na orloji ponechán původní hodinový stroj. 

Poslech nejen o Vánocích

Každý orloj přitahuje svojí zvukovou podobou. Už v šestnáctém století zněly z olomouckého orloje bicí a hudební mechanismy a čtyři různé zvonkohry podle ročních období: od velikonoc do letnic, od letnic do sv. Václava, od sv. Václava do Vánoc a od Vánoc do velikonoc.

Pokud budete mít čas, zajeďte si poslechnout, co vám olomoucký orloj zahraje o letošních Vánocích.

Cesta do města

Olomouc se rozkládá v Hornomoravském úvalu na pobřežní plošině při říčním toku řeky Moravy se soutokem řeky Bystřice.

mapaol

Více informací o dopravě na: www.idos.cz

Pozn. red.: Při cestě do Olomouce doporučujeme navštívit i nedaleký Svatý kopeček.

kopecek

olomoucký Svatý kopeček

zdroj a foto: Jana Pešanová a wikipedia

Čtěte také:

Reklama