Poslanci včera přehlasovali prezidentské veto návrhu zákona o sociálně-právní ochraně dětí a definitivně tak potvrdili, že nový pěstounský zákon začne platit od 1. ledna 2013. Schvalovací proces trval téměř rok a půl a předlohu zákona provázela navíc i řada nepřesností v jejím výkladu. Vše se ale nakonec podařilo uvést na pravou míru a poslanci tak dnes zvedli ruku pro návrh zákona, který neruší kojenecké ústavy, ani nedělá z pěstounství byznys, naopak pomůže tisícům dětí, které každý den musí žít bez vlastních rodičů. Nadační fond J&T tento krok vítá a v regionech spouští edukačně-náborovou kampaň HLEDÁME RODIČE.

„Cítím obrovské zadostiučinění z toho, že zájem ohrožených dětí v této důležité chvíli převážil, a pěstouni se tak konečně dočkali zákona, který jim ulehčí jejich poslání a umožní tak většímu počtu dětí strávit dětství ve fungující rodině“, komentuje rozhodnutí poslanců předsedkyně správní rady Nadačního fondu J&T Gabriela Lachoutová.

Novela zákona chce především omezit nadměrné umisťování dětí do institucionální péče a zkvalitnit systém péče o ohrožené děti v ČR. Dosáhnout toho hodlá mimo jiné zavedením standardů kvality a sjednocením postupů sociálně-právní ochrany dětí.

 „Přijetí novely zákona o sociálně-právní ochraně je důležitý krok v rámci reformy celého systému péče o ohrožené děti v ČR. Politická zodpovědnost za osudy opuštěných dětí tímto však nekončí. Teď jsou na řadě samosprávy, ty mají totiž v praxi výkon pěstounské péče na svých bedrech“, upozorňuje Lachoutová a dodává „kraje a obce neměly dostatek času se na reformu připravit, čeká nás ještě hodně práce, než celý systém začne správně fungovat.“

Návrhem novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí se samotný Parlament zabýval již od ledna tohoto roku. Poté, co Poslanecké sněmovna na začátku září přehlasovala veto Senátu, vrátil poslancům návrh zákona o několik dní později také prezident. Po konečném verdiktu Sněmovny ale už nic nebrání tomu, aby zákon začal od ledna 2013 platit.

Nadační fond J&T sledoval a pečlivě připomínkoval legislativní proces novely o sociálně-právní ochraně dětí od jeho samotného počátku a stál rovněž u zrodu Iniciativy za rozvoj náhradní rodinné péče. Vyvrcholením jeho aktivit na podporu náhradní rodinné péče je edukačně-náborová kampaň pro pěstouny HLEDÁME RODIČE, která byla spuštěna letos v září.


Nadační fond J&T zároveň již osm let intenzivně podporuje organizace, které napomáhají rozvoji služeb pro práci v biologických rodinách, i ty, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a budoucím rodinám pěstounů. Za dobu své existence investoval Nadační fond J&T do pomoci v Čechách a na Slovensku přes 230 milionů Kč. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím podporuje nadační fond rovněž odborné vzdělávací semináře např. pro orgány sociálně-právní ochrany.

Zdroj: tisková zpráva

Reklama