Je homosexualita skutečně „proti přírodě“, jak někdy slyšíme? Pokud ano, jak je možné, že se vyskytuje v divoké přírodě, dokonce poměrně hojně ? Zvlášť u některých ptáků je poměrně běžná, třeba u tučňáků. Pár vytvořený ze dvou samců je vývojově velmi úspěšný; samci, kteří bývají fyzicky silnější, uloví hodně potravy a nic jim neschází. Pokračování rodu je zajištěno prostřednictvím „cizí“ samice, ke které si jeden ze samců odskočí. U některých druhů se stává i to, že homosexuální pár „adoptuje“ vejce – buď takové, které osiřelo, nebo dvojice samců původní rodiče prostě vyžene.

Jak se zdá, sexuální orientaci ovlivňují jak společenské, tak dědičné vlivy. Od roku 1993 o tom není pochyb ani v lidském světě – Angličan Dean Hamer tehdy oznámil, že objevil na chromozomu X gen, který má silný vliv na sexuální orientaci. Vzbudilo to senzaci, ale řada dalších studií jeho objev potvrdila. Sami gayové tyto výzkumy vítali (a v některých případech i sami prováděli), protože celkem oprávněně doufali, že se předsudky společnosti vůči nim zmenší. To, co jsme si sami nevybrali, ale je nám to prostě dáno osudem, s čím „jsme se narodili“, je přece hodno politování anebo tolerance, ale ne odsouzení!

Důležité bylo i zjištění, že homosexuální vzor (nějaký ten strýček nebo starší kamarád) nemůže chlapce „svést na scestí“, pokud k tomu on sám nemá sklon. Není bez zajímavosti, že zde existuje silná souvislost s pohlavím a stářím sourozenců. Chlapec s jedním nebo více staršími bratry má největší pravděpodobnost stát se gayem (každý starší bratr ji zvyšuje až o třetinu!) oproti tomu, který má jen mladší bratry nebo sestry.

A co si o dědičnosti myslíte vy, milé ženy-in? Napište nám o tom, co jste zdědily vy nebo vaše děti a získejte deodorant Fa Joghurt-fresh!

Reklama