Minulý týden jste se mohli seznámit s příběhem, který sledujeme a z kterého vám připravujeme reportáž. Osmatřicetiletý manžel Radky, pan Petr,  onemocněl šedým zákalem.

I když je Petr velmi mladý, šedý zákal se mu rozvinul na levém oku.  Tři roky řeší problémy, které se s onemocněním pojí – rozmlžené vidění, bolení hlavy, nárazové závratě. I přes jeho upozornění, že má oko nemocné, jej lékaři posílali na řadu vyšetření a na léčbu jiných neduhů, aby nakonec zjistil, že vše má souvislost s šedým zákalem.

oči 

Nakonec se rozhodl jít na operaci, při které mu bude z oka vyjmuta čočka zkalená (postižená šedým zákalem) a nahrazena čočkou novou, umělou. Tím se zcela odstraní onemocnění, které jej postihlo. Jakou nitrooční čočku nakonec bude pan Petr v oku mít, se rozhodne na základě podrobného vstupního vyšetření.

Celý příběh je popsán v uveřejněném článku Příběh: Můj muž má šedý zákal a musí na operaci. Odborná péče je zaštítěna partnerem naší reportáže – pražskou Oční klinikou DuoVize.

Pan Petr musel ještě týden před operací na kontrolní vyšetření, které je stejného rozsahu jako vstupní vyšetření, které prodělal letos na jaře. Není standardní, že by se prováděla dvě takto podrobná vyšetření, ale kvůli dovoleným vznikl  velký časový odstup. Vyšetření mu provedla paní doktorka MUDr. Eva Jerhotová, Ph.D. – zhodnotila stav oka před zákrokem a domluvila se s pacientem na přesném typu nitrooční čočky, která mu bude do oka implantována. Vzhledem k vysokému astigmatismu a také věku pana Petra, zvolili oba nitrooční čočku multifokální torickou AcrySof® ReStor® Toric (americké společnosti Alcon). Paní doktorka Jerhotová detailně s panem Petrem „prošla“ celou operaci tak, aby si pan Petr mohl ujasnit všechny případné otázky, které každého před operací napadají.

Pan Petr podstoupí operace šedého zákalu laserem a bude mu implantována multifokální torická čočka. Femtosekundový laser LenSx a přesná ruka MUDr. Lubomíra Továrka, šéfchirurga Oční kliniky DuoVize, zajistí panu Petrovi nejvyšší přesnost provedení operace, rychlé hojení a hlavně stabilní polohu čočky v oku. Ta je velmi důležitá pro správné vidění po operaci. V průběhu celé operace nebude použit žádný ostrý nástroj a všechny operační vstupy a řezy provede velmi jemný a přesný laserový paprsek za ne více než 1 minutu. Poté doktor Továrek odsaje zkalenou čočku a implantuje čočku novou. Pan Petr na sále stráví přibližně 15 minut.

Jak se cítí Petr před operací? „Jsem rád, že už to bude. Opravdu vidím špatně, a jak je v posledních dnech hodně slunce, bolí mne z toho hlava. Nemůžu se dočkat, až uvidím dobře. Sice si budu muset na novou čočku zvyknout, ale to všechno budu řešit, až to nastane, a já se na to těším. Možná to zní divně, ale těším se na to, až mi oko zaměří laser.“

Z čeho se vstupní vyšetření skládá? Jde o souhrn dílčích vyšetření,  ze kterých vyplyne celková diagnóza a lékař svému pacientovi navrhne nejoptimálnější řešení problému.  Co zkoumá lékař při vstupním vyšetření? Zajímá ho:

Vstupní vyšetření před operací šedého zákalu začíná anamnézou – zjišťují se oční vady v rodině, veškerá onemocnění pacienta a nejen oční (cukrovka, vysoký tlak, alergie), užívané léky apod.

oči

Dále se pacientovi změří právě používané brýle (pokud je má) a zkouší se čtení s brýlemi i bez.

Na autorefraktometru změříme refrakční vady – dioptrickou vadu oka a nitrooční tlak. Ten je důležitý, protože pokud je zvýšený, tak může znamenat nebezpečí glaukomu (zeleno zákalu)

Pokračuje biometrickým vyšetřením, které spočívá v měření délky oka, měření hloubky přední komory a keratometrie – zakřivení rohovky. Výsledky tohoto měření jsou vstupní parametry pro výpočet nové umělé nitrooční čočky, která bude pacientovi do oka implantována.

V případě, že šedý zákal je již v pokročilém stavu a některé hodnoty nelze změřit, pak nastupuje ultrazvukové vyšetření oka. Popřípadě pentacam – který měří přední segment oka (přední komora, zakřivení rohovky a další).

Příklad výsledku z měření pentacam:

oči

oči

Dále se vyšetřuje tzv. subjektivní vidění.

oči

Následuje rozkapání očí, kterým se rozšíří zornička, a sestra provede foto sítnice. V tomto kroku se odhalí případná skrytá krvácení, poškození sítnice či dokonce zákeřná choroba VPMD (degenerace sítnice). Dále lékař provádí vyšetření zadního segmentu

oči

Příští týden proběhne operace šedého zákalu femtosekundovým laserem a implantace multifokální torické čočky. Nás, stejně jako vás, zajímá, jak taková operace probíhá, jak dlouho trvá a jak pacient uvidí s novou čočkou. Na vše se můžete těšit v dalších článcích. Články a zákrok odborně zaštiťuje Oční klinika DuoVize v Praze.

Čtěte také:

Reklama