Třicet náhradních brýlí pro děti se zrakovou vadou ze základní školy Zrak v Praze vyrobila společnost Omega Optix, výrobce a distributor brýlových čoček sídlící v Brandýse nad Labem. Dne 6. října je marketingová manažerka společnosti Petra Hilburgerová předala ředitelce školy, Mgr. Martině Malotové. Jedná se o začátek dlouhodobého projektu spolupráce, který tímto obě strany zahájily.

kos  

omeg

mahulena

„Hlavní myšlenkou projektu je pomáhat tam, kde je to z pohledu péče o zrak třeba. Proto jsme se rozhodli pomoci dětem, které mají zrakovou vadu. Náhradní brýle by měl mít každý a u zrakově postižených to platí dvojnásob. V případě poničení vlastních brýlí tak děti budou mít okamžitě k dispozici brýle náhradní, nepřijdou tak ani o vyučování, ani o další aktivity,“ uvádí Petra Hilburgerová, marketingová manažerka společnosti Omega Optix.

Vyrobené brýle symbolicky předala ředitelce školy Mahulena Bočanová, patronka projektu.

bryle

Ředitelka školy PhDr. Martina Malotová říká: „Chtěla bych poděkovat společnosti Omega Optix, která dětem brýle vyrobila. Nešlo by to ani bez Optiky Horní Počernice, která každému dítěti vybrala vhodné obruby a zaměřila potřebné údaje pro výrobu.“

deti

Zrakově postižené děti

V ČR je ve speciálních školách dle posledních údajů Českého statistického úřadu na 1 200 zrakově postižených žáků. Vzdělávání na speciálních školách pro zrakově postižené nabízí třídy s omezeným počtem žáků, aby mohlo docházet k individuální práci s každým žákem. Díky kvalifikovaným učitelům dochází k podchycení a rozvíjení vloh. Prohlášení Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky z 28. května 2016 zpochybňuje vhodnost inkluzivního vzdělávání pro nevidomé žáky základních a středních škol.

Reklama