Přečtěte si, jaké nespravedlnosti se příroda dopustila na ženách, když jim nedopřála to potěšení čurat vestoje. Vyhrajte knížky Olgy Suchomelové: Pivo které strašilo a Nepáchejte dobré skutky i s autorčiným autogramem!

V úryvku z knihy Nepáchejte dobré skutky, si můžete přečíst o nespravedlivosti, které se příroda dopustila na ženách. Autorkou povídky je Olga Suchomelouvá (alias naše čtenářka Bludička). Vy můžete vyhrát její dvě knihy: Pivo, které strašilo a Nepáchejte dobré skutky.

Další úryvek: Ženský to maj těžký II.

Doopravdy: pokud je pánům co závidět, tak tohle rozhodně ano. Především v situaci, kdy se ocitneme mimo vymoženosti civilizace a pravděpodobnost, že se v bujném přírodním prostředí najde fungující a dokonale hygienické WC je nulová až záporná.

První potíž nastává už v okamžiku, kdy se nešťastnice rozhodne vypátrat nějaké odlehlé místečko, kde by mohla pobýt alespoň nerušena (když už se vzdala naděje na Water i Closed).

Dámy při tomto hledání zpravidla nachodí mnoho kilometrů, protože jen co objeví vhodný prostor, už se zleva blíží turistický oddíl mládeže, zprava početná rodinka na výletě a též se rozhodně vynoří hajný, který s podezřívavým výrazem zjišťuje, co ta tajle tady chce tropit, tak daleko od cesty.

potkáváš starého.

Když už se konečně první fáze zdaří a nikdo nevyrušuje, nastává čas na samotný úkon.

Ani to však není bez nebezpečí, protože kupříkladu zjištění, že to nebyla tráva, ale kopřivy, nepatří mezi nejpříjemnější.

Také situace, kdy dáma v potížích opustí turistickou stezku v přírodní rezervaci, ukryje se za nejbližší křoviska a záhy zjistí, že se pomalu propadá do rašeliniště, které patří do místních pozoruhodností, není ideální.

Ovšem největší katastrofu, související s právě probíraným problémem, zažila jedna z našich babiček.

Reklama