Co je pro vás všední záležitost? Co děláte každý den? Jíte, spíte a hýbete se. Na rodičovské „Narovnej se“, „Nehrb se“ v telecích letech každý z nás reagoval kyselým úsměvem a... hrbením se.

Uvědomujete si, jak stojíte, když čekáte ve frontě? Jakým způsobem sedíte u počítače nebo u televize? Bolí vás nohy, a nevíte proč? Proč při závodech vyhrávají jiní?

 Pro ty, co ještě stále nenašli cestu ven ze svých problémů se zády, s plochýma nohama, migrénami či neúspěchů ve sportu, jsem našla řešení. O konceptu anatomicky správného pohybu zvaném Spiraldynamik® jsem hovořila s paní Lenkou Kazmarovou, fyzioterapeutkou.

 
Můžete nastínit v čem spočívá „koncept anatomicky správného pohybu“?

Spiraldynamik® je pohybový koncept.

Vychází z principů anatomické stavby lidského těla, které se v průběhu evoluce přizpůsobovalo novým podmínkám, tím myslím vzpřímení na dvě končetiny a používání horních končetin jako pracovní nástroj. Principy polarity, klenby a spirálního stočení, jsou principy 4(slivky), které nalezneme jak v mikro-, tak makrokosmu, ale samozřejmě i v lidském těle. A na těchto principech staví Spiraldynamik® svůj pohled v hodnocení  a učení pohybu – odhaluje geniální anatomickou stavbu.
Lidské tělo má vysokou pohybovou inteligenci, pokud ji ale využívá, tzn. pokud se správně pohybuje (správnými stereotypy). Ale posledních 100 let, dáno vývojem civilizace, dochází k omezování pohybu a z člověka se stává „sedavec“ (mnohem více sedíme, než chodíme – sedíme v autě, které nás přemisťuje, raději stojíme na jezdicích schodech, než po nich šlapeme, sedíme často po celou pracovní dobu, když přijdeme domu, sedneme k televizi…. A děti? Řada z nich sedí nejen ve škole, ale doma několik hodin u počítače) a důsledky pociťujeme sami na sobě – vadné držení, bolesti zad, opotřebování kloubů, bolesti nohou a jejich deformity atd.

Spiraldynamik® pracuje s učením a vedením trojrozměrného pohybu, vždyť to ani jinak nelze, žijeme-li v trojrozměrném prostoru, abychom se pohybovali jinak. Hledá příčiny problémů a bolestí, které jsou často ukryty v nesprávném používání našeho těla. Často nám chybí uvědomění správně vedeného  prostorového pohybu…

Tato metoda je jednou z rehabilitačních metod, v čem se liší od metody paní Jaroslavy Čápové nebo Ludmily Mojžíšové...

Spiraldynamik® je jeden z mnoha možných fyzioterapeutických přístupů. Ale není v mé kompetenci, abych tyto přístupy srovnávala, každý z nich má svoji „myšlenku – ideu“, ze které vychází, a všechny se schází v jednom, v tom nejdůležitějším, v  práci s tělem – pohybem…

 

Říkáte, že metoda Spiraldynamik® učí správnému pohybu. Chápu dobře, že to je něco jako návod k použití pro lidské tělo?  To se lidé učí znovu chodit a hýbat rukama a sedět...?

Ano, je to přesně tak, „návod k použití“.
Kdybychom svá těla správně používali, tak bychom neměli tolik pohybových problémů. Řada obtíží je právě způsobena tím „nesprávným používáním“. Velmi často k tomu danému pohybu nepoužíváme ty správné svaly, pak se stane to, že některé svaly jsou hodně aktivní a přetížené, a na druhé straně jsou svaly, které jsou „vypadlé“ z funkce a oslabené, z toho vzniká nestabilita v dané části těla. Ať je to kloub či oblast páteře, která má špatné postavení, dochází zde k nesprávnému zatížení kloubů, jejich předčasnému opotřebování, bolestem…

Spiraldynamik® poskytne ten  „správný návod“ k vedení pohybu. Není to tak jednoduché, je to proces učení; od vysvětlení, jak vypadá ten „ideální“ pohyb, přes jeho navedení terapeutem, důležité je procítění a uvědomění a pak se to neobejde bez integrace naučeného do denních činností a našich pohybových aktivit. Terapeut dá informaci, navede pohyb, podá informace, kde dát impuls k pohybu, kde a jak tento pohyb používat, ale to ostatní je už jen na samotném klientovi – pacientovi, on musí převzít odpovědnost za své tělo sám na sebe, on s informacemi musí začít pracovat, pak uvidí efekt. Ale bude-li čekat, že jeho pohybový problém za něj vyřeší někdo druhý, tak se asi velkého vylepšení nedočká…

 Kdo nejvíce využívá tento koncept?

 Ve Spiraldynamik® jsou vzděláváni nejen fyzioterapeuti, lékaři a ergoterapeuti, ale i ti, kteří pohyb učí, tzn. učitelé tance, jógy, učitelky mateřských školek, prostě všichni ti, kteří mají zájem učit kvalitní a správný pohyb.

V České republice jsou v dnešní době vzděláváni pouze fyzioterapeuté a lékaři, ale věřím, že i v budoucnu, tak jako je tomu ve Švýcarsku, resp. v německy mluvících zemí, se podaří Spiraldynamik® rozšířit i mezi ostatní „učitele pohybu“.

 Můžete uvést konkrétní případ toho, co třeba děláme špatně a jak tento zlozvyk odstraníte?

 

Případů by byla celá řada.

Například sezení, když už jsem nás zde nazvala „sedavci“. Sezení je většinou statická záležitost, ovlivněná tím, kde a na čem sedíme, tudíž i tvarem toho, na čem sedíme.

Ale ať už je to jakýkoli typ, my to můžeme ovlivnit, aby byl sed aktivní.

Sedací kosti, jsou od toho, aby se na nich sedělo – a abychom věděli, zda na nich sedíme, stačí se na židli, na které teď sedíte, jen zavrtět a uvědomit si naše hrbolky sedacích kostí, na každé tvrdší židli je cítíme moc dobře. Sedací hrboly jsou kostěnou součástí naší pánve a právě postavení pánve je důležité pro vzpřímení celé páteře. Bude-li naše pánev překlopena dopředu – vyklene se naše bříško a prohneme se v bederní páteři a určitě v tu chvíli nebudeme sedět na sedacích hrbolech, ale téměř na ramínkách kostí stydkých. Bude-li naše pánev překlopena dozadu – dojde k vyhrbení v oblasti bederní páteře, a nejen v ní, ale často i v hrudní páteří, celá záda budou v oblouku - a určitě nebudeme sedět na hrbolech sedacích, ale na kosti křížové. Vyzkoušejte si to!

A co je tedy správné? Sednout si na ty sedací hrboly. Jak jednoduché, ale pro řadu z nás složité, nedovolí nám to zkrácené svaly v oblasti bederní páteře. Zkuste si představit, že vaše pánev je číše naplněná vodou, máte-li pánev překlopenou dopředu všechnu vodu vylijete, naklopíte-li ji dozadu, vylijete si ji na židli za sebe. Vybalancujte si pánev tak, abyste hladinu vody udrželi v rovnováze, pokuste se tak chvilku sedět. Několikrát za den si vzpomeňte na vaši pánev – číši, a zkuste si uvědomit, ve které poloze se nachází, a udělejte několik pohybů pánví dopředu a dozadu a ukončete vybalancováním. Při tom  pozorujte, jak bude reagovat vaše páteř.

A nakonec, abyste ještě více odlehčili vašim zádům a napřímili je,  pokuste si vytáhnout hlavu do oblak (balonek napuštěný heliem vám ji nadnáší), tah je ze zadní strany hlavy a oči směřuji před vás dopředu.

Na toto malé cvičení si vzpomeňte několikrát za den, spojte si jej s nějakou jinou činností (např. jedete autem, tak na každé červené udělejte několik pohybů a uvědomte si svoji pánev a páteř; a nebo pokaždé, když si v kanceláři sedáte na židli, tak si pánev  nejdříve „vybalancujte“.) Určitě vás napadne řada jiných situací, opakováním se budou ukládat nové informace do vašeho mozku, a postupně se toto „vybalancovávání“ zautomatizuje.

 

Kdo by se učil pohybovat, sedět, správně chodit, správně používat své tělo při jízdě na kole,... že?!

Přesto – v každodenním životě přetěžujeme svůj pohybový aparát a ani si to neuvědomujeme, nebo s tím prostě jen nic neděláme.

 

Tato metoda je v České republice již 10 let, třeba je pro někoho z vás řešením.

 

Děkuji za rozhovor.

 Pozn.

Kniha Dr. Christiana Larsena Zdravá chůze po celý život vyšla v českém překladu v nakladatelství POZNÁNÍ. Je určena pro všechny ty, kteří mají problémy s nohama a chtějí jej řešit. Též s využitím konceptu Spiraldynamik®.

 

Reklama