Vztahy

Odhalit šikanu je skutečný oříšek

Než jsem se pustila do tohohle povídání, dost jsem přemýšlela. Co vlastně napsat?
Se šikanou jsem se setkala i jako matka, i jako učitelka - a ani jedno nebylo nijak příjemné.

Povinně jsem absolvovala spoustu školení, pročetla spoustu literatury, mluvila s několika psychology - ale nic z toho mě nepřipravilo na okamžik, kdy se mezi dětmi, postiženými šikanou, objevil i můj syn.
Od té doby uteklo hodně vody. Synovy problémy pomaličku ustupují, a já za to nevděčím načerpané teorii, ani mateřskému pudu nebo selskému rozumu, ale člověku „z internetu“, který mi jednoho večera zavolal a sdělil mi, že se podobnými případy zabývá a že nám může zprostředkovat setkání s někým, kdo se o děti s tímto problémem v našem městě řadu let stará.

Ten člověk se jmenoval Michal Kolář a jím doporučená pracovnice ze Střediska výchovné péče mi umožnila poznat věci, o kterých se v teorii nemluví.
A protože od té doby za mnou bylo mnoho maminek, jejichž děti mají podobné problémy, a já s některými z nich byla i ve škole při jednání s učiteli, nebude tady obvyklý „příběh z praxe“ s nějakým tím všeobecným rozborem, ale spíš výběr tvrzení, se kterými se setkáváme, když někam přijdeme hájit svoje děti.  

 1. Rodiče mluví o šikaně, ale ve skutečnosti je šikana velice vzácná - lidé to prostě přehánějí.

  Podle posledních průzkumů se se šikanou setkává na školách 41% dětí - tedy skoro polovina z našich potomků byla do šikany zapojena (ať už jako oběti nebo jako agresoři) nebo jí přihlížela. Je velice nepravděpodobné, že se zrovna vaše dítě se šikanou nikdy nesetkalo.

 2. Šikana se vyskytuje jen u větších dětí a to ještě převážně na učňovských školách - šetřit šikanu na nižším stupni nejde, protože malé děti prostě nešikanují.

  Šikanu můžeme najít na všech stupních škol a bohužel byla prokázána i mezi předškolními dětmi. Některé z velmi krutých případů týrání se vyskytly mezi dětmi ve věku kolem deseti let.

 3. Děti ve třídě jsou velice otevřené a nelžou. Určitě by to řekly samy a kdyby ne, stačí, aby se jich učitelka zeptala a dozví se všechno.

  Šikana je třístranná - vždycky je tady oběť, agresor a mlčící většina, která týrání oběti přihlíží. Děti, které týrání spolužáka vědomě nezabrání, nebudou oběť bránit nikdy - ať už kvůli strachu z agresora nebo kvůli pocitu, že “čeho si nevšímám, to se mě netýká.” Třída, ve které šikana již existuje, by musela projít terapií, aby se učitelka mohla pouhým dotazováním něco dovědět. Tam, kde děti nepřihlížejí bezpráví, ale aktivně mu zabraňují, nemůže šikana vzniknout!

 4. Vaše dítě je zbytečně citlivé - nechte to plavat, aspoň se otrká!

  Možná by si paní učitelka, která něco podobného řekne, měla sama vyzkoušet, jak je fajn, když ji zamknou na delší dobu v šatně nebo jí pravidelně vysypou kabelku a seberou peníze a nebo jí “jenom” sprostě nadávají tak dlouho, dokud se nerozbrečí. Asi by zjistila, že je kolem ní spousta zanedbaných případů šikany, které se měly dávno řešit…

 5. On si za to ten váš potomek může sám! Já se ptala ostatních a všichni si stěžují, že jim pořád něco provádí a že se ho bojí!

  Tady vystačíme s normálním selským rozumem - neumím si představit, že by se jakékoliv dítě dobrovolně (a veřejně) přiznalo, že dlouhodobě týrá svého spolužáka, tím spíše, že agresor skoro vždycky považuje oběť za méněcennou. Většinou také zjistíme, že ti “všichni” je úzká skupinka právě těch, které vaše dítě označuje za své trýznitele - zatímco zbytek třídy se buď nevyjadřuje vůbec nebo jen velice opatrně. Agresoři vždycky tvrdí, že jsou v právu. Pokud se tedy dostaneme do situace “tvrzení proti tvrzení”, měl by rozhodnout nezávislý odborník!

 6. Na naší škole šikana prostě není! Jakýkoliv náznak tvrdě stíháme.

  Tak tohle je výrok častý zejména na rodičovských schůzkách. Šikana se nikdy neděje veřejně před zraky učitelů. Jde o počínání v uzavřeném kolektivu a jakékoliv vměšování je nežádoucí. Proto nemůžeme nikdy říct, že v nějakém kolektivu šikana je nebo není - můžeme pouze říci, jaká opatření děláme a dohodnout postup pro případ, že se ukáží jako nedostatečná. Šikana nemá pevně stanovenou hranici - to, co je pro jedno dítě normální, je pro jiné hluboké trauma a postup musí být nutně přizpůsobován všem typům dětí.

 7. Paní učitelka je s dětmi pořád a ten váš potomek je prostě zvláštní - už s vámi o tom chtěla mluvit.

   Nejhorší na tomhle výroku je, že emočně vnímavý učitel se může na šikaně nechtěně podílet - vycítí-li odpor kolektivu k oběti a začne se k ní sám chovat odtažitě, dává tak signál, že celá záležitost bude v případě průšvihu posuzována velmi shovívavě. Někdy přispějí i hanlivé výroky kolegů nebo jiných pracovníků školy, jindy i oprávněná výtka vyvolá v oběti bouřlivou reakci - tím se izolace postiženého dítěte prohlubuje. Protože v takovém případě si najednou začnou stěžovat všichni - učitelé i spolužáci - rodiče zpravidla nemají důvod škole nevěřit. Dítě pak ztrácí i poslední oporu a kruh se pomalu uzavírá. Kdyby paní učitelka opravdu chtěla, nic jí nebránilo pozvat rodiče na jednání - v žádném případě neměla čekat až na stížnost rodičů!

A na závěr přidám definici šikany:

“Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků.”

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Čj.: 28 275/2000-22

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

  
   
03.06.2003 - Láska a vztahy - autor: Herta

Komentáře:

 1. avatar
  [46] Dášule [*]

  Myslím, že v třídním kolektivu na tom bývají nejhůř malí nebo nešikovní. A když se k tomu ještě hodně dobře učí, mají o problémy postaráno. Ve školce to ještě nebylo tak zlé, ale v první třídě začal syn chodit domů v zimě se špinavými a mokrými rukavicemi, kabát od bláta, mokrý, bez čepice. Nikdy jsem z něj nedostala. co se stalo. Zeptala jsem se sousedovy dcery, jeho spolužačky a dověděla se, že skupina spolužáků v čele s jedním rozverným, ale velmi chytrým děvčetem jej vždy dohoní, vyválí v blátě nebo něco podobného. Rodiče děvčete samozřejmě prohlásili, že o nic nejde, odmítli platit čistírnu a nic se nezměnilo. Potom jsem se dověděla, že je třídním otloukánkem a to mě už naštvalo. Proč se nepereš, ptala jsem se. Když se budu prát, oni se na mě domluví, dostanu 2 z chování a ty budeš vyvádět. A hlavně, já to neumím, pravil syn. Jó, když se neumíš prát jako kluk, per se jako holka. Za vlasy a o lavici nebo o zeď. A slubuju ti, že se ti od nás nic nestane. Druhý den hlásila sousedka, že se ve třídě popral s největším rváčem, který ho chtěl zbít, omlátil mu hlavu o lavici, až krvácel z nosu. Ale kabát měl čistý a čepici taky. Udělal to ještě asi dvěma spolužákům a od té doby byl klid. Vím, že to nejde vždy, ale hlavně mi nic neříkejte o tom, že to nebylo správné. MOžná nebylo, ale bylo to nutné. Po přestěhování si to ještě jednou zopakoval. A měl pokoj.

  superkarma: 0 09.06.2003, 10:57:43
 2. avatar
  [44] pajda [*]

  liška: zkus mrknout nahoře do vzkazů...

  superkarma: 0 04.06.2003, 14:42:52
 3. avatar
  [43] pajda [*]

  mima: zkus se podívat na www.rodina.cz (diskuze o škole) a zamyslet se...dokud budete věřit tomu, že učitele nemusíme platit, protože stejně nic nedělají, tak se v oboru nikdy nekvalitních lidí nezbavíme - prostě je není kým nahradit. A jakmile se učitelé ozvou, že chtějí vyšší plat než - dejme tomu - zedníci (kterým byste asi děti na téměř celodenní výchovu nesvěřily), tak se okamžitě ozve "hlas shůry" že vydírají společnost a berou si děti za rukojmí...přitom je to naopak - dávat děti do nekvalitních škol vás nutí ti, kteří znemožňují pohyb a změny v oboru. Mimochodem - v novinách popsané "zvýšení tabulkových platů" nás stálo jednoho každého 500,- z výplaty, protože se sice "zvýšily mzdy", ale na jednotlivé školy přišlo míň peněz...

  superkarma: 0 04.06.2003, 13:53:03
 4. avatar
  [36] Hanela [*]

  Pajdičko, díky....

  superkarma: 0 03.06.2003, 15:21:11
 5. avatar
  [35] ffly [*]

  Moje dcera v páté třídě narazila na paní"učitelku" u které mi zůstával rozum stát. Naprosto cíleně si vybírala děti hodné a ty které se neuměly bránit k naprosto cíleným útokům. Na mě jako matku křičela před nastoupenou třídou malých páťáků (i před dcerou), takže mi začalo být jasné, že tady jde do tuhého. Dceru jsem objednala do ped.-psych.poradny - už jenom z toho důvodu že se jí prospěch rázem změnil o dva stupně, t.j. z jedniček na trojky. V poradně mi sice řekli, že dcera má nadprůměrné výsledky, ale to bylo vše. Dala jsem dceři na výběr, zda přestoupit do jiné třídy, nebo školy. Chtěla zůstat. Ale od té doby se jí změnil celý vztah ke škole....a to jí asi zůstane. Je mi z toho smutno, když vidím ty malý kebulky trpět zbytečně. Ffly

  superkarma: 0 03.06.2003, 15:14:10
 6. avatar
  [33] pajda [*]

  Myšička: probírají, to víš, že probírají...jenže je to dost složité. V praxi to pak vypadá jinak, protože máš i spoustu dalších povinností, které ti nikdo neřekl. Navíc musíš kromě svých problémů doma řešit i problémy dalších 36 dětí...a nebo se orientovat ve vztazích skupiny, kterou vidíš cca 4 hodiny týdně (máš-li štěstí). Pak se samozřejmě dostanou na povrch hlavně ti agresivní, protože ty slušné prostě ukřičí. Jinak se vrátím k tomu srovnání s lékaři. Mám doktory v rodině a mám spoustu kamarádů - doktorů. Když si chtějí přivydělat, jdou na službu. Jasně, je to z jejich volna a jsou pak unavení, dobře, jenže: kolik rodičů by poslalo děcka v sobotu nebo v neděli do školy, abych si mohla přivydělat já? takže nezbývá, než dělat ve volném čase mimo obor...problémy v rodině, kde slušně vydělává jeden, taky nejsou zrovna malé...to všechno vede k tomu, že polovina učitelek je neurotických. Vím, že v Evropě je stát (myslím Belgie), kde učitel po nějaké době (po třech nebo pěti letech) má rok placené volno na semináře, vzdělávání a regeneraci...pak se samozřejmě nestává, že by nevnímal, co se kolem něj děje.

  superkarma: 0 03.06.2003, 14:18:28
 7. avatar
  [27] pajda [*]

  Myšička: to ti můžu napsat, protože to vím: na jejich místa nastoupí nekvalifikovaní pracovníci nebo důchodci. Počet učitelů je totiž dán počtem dětí a nikoliv něčí představou. Nedostatek kvalitních učitelů je už léta, jen se o něm neinformuje pravdivě. Doufám, že k problému "učitelé x šikana" najdu dost materiálu na celý článek...

  superkarma: 0 03.06.2003, 13:57:16
 8. avatar
  [25] pajda [*]

  Gedžitka: o šikaně na pracovišti toho asi moc nenapíšu, protože sama se zabývám školstvím a celá tahle problematika je hodně složitá. Existuje speciální server, který se tím zabývá.

  Myšička: a taky jsi po výběrovém řízení nastoupila za 8 000,- hrubého??????? Zkus uvažovat na základě tržních principů, když jsi ten obchodní konzultant...kolik si myslíš, že za takovou almužnu najdeš zájemců, když můžou brát dvoj- nebo i trojnásobek s menší námahou jinde? Pokud chceš po někom kvalitní práci, musíš mu ji i zaplatit, ale holt veřejný sektor to vidí všechno jinak...

  superkarma: 0 03.06.2003, 13:24:59
 9. avatar
  [24] Gedžitka [*]

  Pajdi, možná by někoho, včetně mě zajímala i šikana na pracovišti, když k tomu máš i odborníka.
  Ještě mě tak napadá, že možná to ti lidi nechápou, že těm dětem to ubližuje až tolik.

  superkarma: 0 03.06.2003, 13:11:59
 10. avatar
  [16] Janinas [*]

  Také jsem se setkala se šikanou. Můj syn se nechtěl prát, aby nedostal poznámku, a tak se stal terčem jednoho silnějšího spolužáka ve 4. třídě. Všechno jsem řekla jejich třídní učitelce a ta se mi přiznala, že na dotyčného si již několik rodičů ztěžovalo, že šikanuje ostatní děti. Nakonec šel dotyčný chlapec na psychologické vyšetření a vše se pak zlepšilo. Synovi jsem řekla, že si nemůže dát všechno líbit a musí se umět přiměřeně bránit. Teď je v 5. třídě, vyrostl a zesílil a problémy nemá.

  superkarma: 0 03.06.2003, 10:47:58
 11. avatar
  [15] pajda [*]

  Pokud jde o kontakty, na webu jsou stránky Sdružení proti šikaně. tam vám sice nepomůžou přímo, ale poradí nejbližší kontakt.

  http://www.sikana.cz

  nebo

  http://sweb.cz/sikana

  superkarma: 0 03.06.2003, 10:40:28
 12. avatar
  [14] kosmokosmo [*]

  jeste...jeste.........sim,sim a dik

  superkarma: 0 03.06.2003, 10:15:26
 13. avatar
  [11] pajda [*]

  Ariadna: Pokusím se sepsat nějaké další věci do jiného článku, protože to, co k tématu napíšu, průběžně konzultuji s odbornicí...o takových věcech si netroufnu psát sama, už proto ne, že nás to postihlo také.

  superkarma: 0 03.06.2003, 09:55:55
 14. avatar
  [10] Lucimo [*]

  Preju vsem sikanovanym detem brzkou pomoc... Je mi z toho smutno...

  superkarma: 0 03.06.2003, 09:51:25
 15. avatar
  [9] medved [*]

  pajdo...diky za clanek
  fakt se se sikanou setka 41% deti ?
  to je sileny

  superkarma: 0 03.06.2003, 09:49:35
 16. avatar
  [5] Radu [*]

  Taky moc děkuji za tenhle článek..asi by měl viset na každé nástěnce....

  superkarma: 0 03.06.2003, 08:54:04
 17. avatar
  [4] Lhasa [*]

  Pajdi, taky Ti moc děkuju a souhlasím s Jeremi, že tohle by mělo být pro učitele něco jako mantra...

  superkarma: 0 03.06.2003, 08:50:06
 18. avatar
  [3] pajda [*]

  Pavla pittnerová: U nás to vypadalo stejně - doba léčení je cca 5 let a zůstanou dlouhodobé následky. Zkuste vyhledat Středisko výchovné péče, kde by měla být k dispozici socioložka, pokud neprobíhá socioterapie přímo na psychiatrii tak je to asi jediná možnost. Existuje i varianta péče doma - jedná se o osvobození od školní docházky ze zdravotních důvodů, ale takto osvobozené děti už nemají šanci na normální život, takže určitě stojí za to bojovat! Existují i školy pro děti nemocné - tady v brně do takové školy chodí 10 dětí, na všech hodinách je přítomna psycholožka, ale je tam delší čekací doba na přijetí.

  superkarma: 0 03.06.2003, 08:46:21
 19. avatar
  [1] Jeremi [*]

  Pajdi, dík za takovýhle článek. To by si snad měli učitelé vyvěsit ve sborovně a ředitel by je z toho měl zkoušet.

  My jsme se setkali se šikanou vloni ve ŠKOLCE. Hlavním mozkem byl chlapeček, co mu táhlo na osm a měl odklad od školní docházky z důvodu, že rodiče nestihli včas dostavit dům, takže jít do 1. třídy, musel by po roce měnit školu. Oběťmi byli dva nejmenší kluci ve třídě, jeden z nich je hrošíkův nejlepší kamarád (hrošík sám - vloni ve třídě nejmladší - unikl jen díky tomu, že byl šest týdnů nemocný). A nikdy bych nevěřila, co jsou schopné si vymyslet 6 leté děti - jeden chlapeček např. odvedl pozornost paní učitelky, zatímco další odvlekli oběť na záchod, kde ji počůrali!

  superkarma: 0 03.06.2003, 07:13:29

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Náš tip

Doporučujeme