Lasik, lasek, prk, femtosekundový laser – kdo se v tom má vyznat? Který laserový zákrok je bezpečný a kterým nejlépe odstranit kterou vadu? Který bolí? Po kterém se vrátí dioptrie?

V posledních desetiletích zažívá oční mikrochirurgie obrovský boom. Pohled na svět bez brýlí je prostě in. Patříte k brýlatým? A zvažujete laserovou operaci? A vyznáte se ve všech těch názvech? Zkusíme Vás jimi provést a poradit, jak vybírat.

Přibližně před 25 lety se začaly provádět první laserové zákroky. Používala se povrchová metoda PRK. Pacient nejdříve podstoupil operaci na jednom oku a po měsíci, dvou teprve na oku druhém. Lasery 90.let často tepelně poškodily rohovku a tím na ní natrvalo vytvořily jizvičky, které negativně ovlivňují vidění. Navíc si pacienti často stěžovali na bolestivost a citlivost, která provázela hojení, které trvalo často více než až 1 měsíc.

Za čtvrtstoletí však laserová chirurgie prošla obrovským vývojem. „Zdokonalily se excimerové lasery, metody, postupy. Vznikly nové, které jsou s původními v přesnosti, šetrnosti, bezbolestnosti a hlavně bezpečnosti absolutně neporovnatelné,“ vysvětluje MUDr. Věra Kalandrová, primářka Oční kliniky NeoVize. A dodává: „V počátku „laserové éry“ se často vyskytovaly komplikace trvalého poškození rohovky i celého oka. Pamatuji si, jak při mém počátečním působení na očním oddělení říkala moje tehdejší primářka jedné těhotné pacientce po laserovém výkonu, která přišla s dotazem, zda může rodit přirozeně nebo císařským řezem: „Když vaše oči přečkaly laserovou operaci, porod jim již zcela určitě neublíží“. Takže i mnozí oční lékaři se na tyto operace dívali skepticky.“

oční

MUDr. Věra Kalandrová, primářka Oční kliniky NeoVize u femtosekundového laseru Visumax.

Podstata každého laserového odstranění dioptrické vady oka je v úpravě zakřivení a tloušťky (hloubky) rohovky. Excimerový laser odpaří jemnou vrstvičku tkaniva rohovky a tím ji upraví tak, aby pacient získal zpět dokonale ostré vidění.

Rozdíl je však v tom, ve které vrstvě rohovky operatér excimerovým laserem pracuje.

Metody současné laserové chirurgie můžeme rozdělit do dvou základních skupin:

 • Povrchové metody
 • Hloubkové metody
  s použitím a bez použití femtosekundového laseru

POVRCHOVÉ METODY

PRK, Lasek, Epilasek, Super Laser, No Touch Laser, 6D Laser 

Operatér nejdříve odstraní povrch (epitel) rohovky - pomocí nástroje po denaturaci alkoholem nebo bezdotykově laserem.

Následně provede samotnou operaci a to excimerovým laserem v další vrstvě rohovky, (Bowmanově membráně), kterou nevratně odstraní a v přední části stromatu.

Jenže právě povrch rohovky je místo lidského těla, které je nejhustěji pokryto nervovými zakončeními. První tři dny po zákroku epitel rohovky dorůstá a pro některé pacienty je velmi bolestivý.

vhodné pro pacienty:

 • se stabilizovanou dioptrickou vadou
 • s nízkými minusovými hodnotami   -4,0
 • s tenkou rohovkou

Nevhodná pro pacienty

 • s vyššími dioptriemi (nad -4.5)
 • s plusovými dioptrickými vadami
 • s vyššími nároky na vidění za šera a v noci
 • velmi mladé-nelze dále dokrorigovat

Nevýhody

 • delší doba hojení 1 až několik týdnů
 • delší doba do získání ostrého vidění ostrosti videní (2 – 3 týdny někdy i více po zákroku)
 • bolestivost (48 hodin od operace vnímají  pacienti různý typ bolesti)
 • delší doba užívání kapek s kortikoidy (2 – 6 měsíců po zárkoku), což zvyšuje riziko vzniku šedého a zeleného zákalu

Hloubkové metody s a bez použití femtosekundového laseru 

NeoLASIK HD, NeoLASIK, iLASIK, Z-LASIK, All laser LASIK

Při hloukových metodám operatér obnaží střední vrstvu (stroma) rohovky tak, že vytvoří tenkou lamelu neboli flap. A to buď vibrujícím mikronožem nebo femtosekundovým laserem.

Na Oční klinice NeoVize můžete zvolit vysoce bezpečný a zcela bezbolestný zákrok NeoLASIK nebo NeoLASIK HD, při kterém operatér na vaší rohovce vytvoří ochrannou lamelu se speciálním zámkovým lemem.

Ve druhém kroku ji jemně odklopí a vykoná laserovou operaci pomocí excimerového laseru ve střední části rohovky. Po provedení operace ji opět jemně zaklopí a zámek se automaticky uzamkne. Povrch rohovky tak zůstává neporušený a tak je hojení bezproblémové a bezbolestné. Rohovková lamelka se už za pár hodin pevně přimkne ke spodině rohovky.  Metoda s použitím femtosekundového laseru je k očím šetrná, precizní a bezpečná. Už večer v den zákroku se můžete dívat na televizi, číst. Na druhý den po zákroku se už můžete věnovat běžným činnostem.

oční

Vhodná pre pacientov

 • s nižšími i vyššími dioptriemi od + 5 až  -13 dioptrií
 • s astigmatismem (porucha zakřivení rohovky)
 • pro děti od 10 let
 • so stabilní i nestabilní dioptrickou vadou (snadná možnost reoperace)

Nevhodná pre pacienty

 • s tenkou rohovkou

Nevýhody

 • vyšší cena v porovnání s povrchovými metodami

A jak tedy vybrat? Kam jít?

Při výběru toho správného laserového centra určitě hodnoťte tyto parametry:

 •   rozsah a hloubka vstupního vyšetření

Vstupní vyšetření má zásadní vliv na rozhodnutí o typu a kvalitu provedení následné operace a musí být provedeno důkladně a proto by mělo trvat déle než dvě hodiny. Součástí vstupního vyšetření musí být i vysoce specializované vyšetření, která musí být provedena po rozkapání očí a proto není možno provést v jednom dni vstpní vyšetření a samotnou operaci. (pdorobně o vstupním vyšetření se dočtete zde: link na neovizï)

 • speciální zámkový flap

Zámkový flap vytváří pouze některé femtosekundové lasery. Lamela (flap) se zámkovým okrajem zabezpečí pevné a stabilní spojení s rohovkou. díky zámkové „pojistce“  se lamela po rohovce nemůže posunout

 • femtolaser, který nezvyšuje nitrooční tlak 

Nejšetrnější femtolasery mají tvar kónického prstence a při přisátí na oko kopírují jeho povrch podobně jako kontaktní čočka. Na Oční klinice NeoVize používáme vysoce kvalitní a šetrný femtolaser Visumax, který oko při zákroku nestláčí do roviny. Stlačení oka je velmi rizikové pro pozdější vznik srůstů sklivce se sítnicí a vznik odchlípení sítnice.

oční

MUDr. Kristina Vodičková, PhD., oční chirurg Oční kliniky NeoVize u femtosekundového laseru Visumax

 • kvalita a zkušenosti operatérů

Ani najlepší femtosekundový laser nenahradí zkušenou ruku operatéra. Hledejte a ptejte se na zkušenosti a praxi operatéra. Ptejte se také na zkušensoti pacientů. Jen tak najdete to nejlepší pracoviště pro vás.

Pooperační péče a záruky

Na kvalitní oční klinice však zájem o vás, pacienta, nekončí provedením vlastní operace. Péče pokračuje dál. Proto se informujte, kolik a jaké kontroly po operaci máte v ceně. Opět se informujte u pacientů, kteří již operací prošli, jak o ně bylo postaráno po zákroku. Následná péče je neméně důležitá jako ta před a při zákroku.

Na Oční klinice NeoVize získáváte v ceně zákroku, a tedy bez jakohékoliv příplatku, kontrolu ihned druhý den po zákroku, další za týden. A další kontrola vás bude čekat ještě měsíc až 3 měsíce po operaci. ale ani poté péče nekončí – lékaři jsou vždy pacientovi k dispozici až do úplného vyhojení. A samozřejmostí je ošetření a konzultace v případě jakýchkoliv dotazů či potřeby ošetření.

Jasným důkazem kvality zákroků je také tzv. doživotní záruka. Na Oční klinice NeoVIze ji dostanete automaticky ke laserovým zákrokům NeoLASIK i NeoLASIK HD. Máte tak jistotu bezplatné laserové péče, pokud by se diotprická vada v budoucnu opět objevila. 

Podrobné informace o zákrocích, o zkušenostech pacientů, o erudici lékařů i optometristů, o zárukách a péči najdete také na www.neovize.cz

Reklama