Zdraví

Očkování v otázkách a odpovědích

Má očkování v dnešní době ještě smysl, když většina závažných infekčních nemocí již byla potlačena? Na tuto a jiné otázky nám odpověděla pediatrička MUDr. Martina Spaziererová.

injection

Má očkování v dnešní době ještě smysl, když většina závažných infekčních nemocí již byla potlačena?
Očkování je jeden z nejdůležitějších objevů v historii a umožňuje nám držet pod kontrolou většinu závažných infekcí, na které se dříve běžně umíralo a ve velké části světa ještě umírá. Protože nevidíme na tyto nemoci děti běžně umírat, nabývají někteří lidé dojmu, že vakcinace je zbytečná, očkovací látky nebezpečné a rizika vysoká. V tomto názoru jsou většinou podporováni pochybnými zdroji z internetu. Pokud tyto aktivity nabydou na významu, poklesne proočkovanost populace a několik dětí bude muset zbytečně zemřít.
Tím už si prošly některé evropské i světové země, např. Švédsko, Japonsko, kde přestali plošně očkovat proti černému kašli, v Anglii proti spalničkám atd. V následných epidemiích mnoho dětí těžce onemocnělo a několik zbytečně zemřelo. Epidemie záškrtu na Ukrajině po zrušení očkování byla největší od konce 2. sv. války. Všechny tyto země očkování obnovily.
Jedině neustálým udržováním vysoké proočkovanosti populace můžeme dosáhnout potlačení nemoci a ochrany celé společnosti včetně těch, kteří nemohou být očkováni.

Jaké nemoci se podařilo očkováním zcela vymýtit?
Díky celosvětovému povinnému očkování se podařilo zcela zlikvidovat pravé neštovice na celé planetě, a tak se mohlo přestat očkovat. Do budoucna WHO (Světová zdravotnická organizace) očekává brzké vymýcení dětské přenosné obrny, v plánu je také vymýcení spalniček.

Nejsou děti nadměrně zatěžovány tolika novými vakcínami a jejich kombinacemi (hexavakcína proti 6 nemocem)?
Naopak. Počet antigenů (= částečky bakterií a virů, které vyvolávají imunitní odpověď) ve vakcínách se stále snižuje. Oproti 60. letům minulého století z cca 3000 na 60! Snižuje se i počet vpichů a tím stresová zátěž dítěte, stoupá kvalita vakcín, jsou „šetrnější“ a jejich účinnost a dobrá snášenlivost je vysoká. Některá očkování byla zrušena (pravé neštovice, tuberkulóza).
Pro představu: zátěž imunitního systému všemi povinnými vakcínami během dětství dohromady je srovnatelná se zátěží, které dítě čelí při jedné streptokokové angině.
Vakcinace dle současných poznatků vědy (Evidence based medicine) neoslabuje imunitní systém dítěte, naopak ho účinně stimuluje a umožňuje překlenout období jeho nevyzrálosti.

Není lepší hexavakcínu raději rozložit a očkovat postupně?
injectionRozložená schémata nejsou subjektivně ani objektivně šetrnější, způsobují oddalování vakcinace a jsou zbytečným hazardem. Na nemoci jako černý kašel, který se v dospělé populaci běžně vyskytuje v lehčí formě, může neočkovaný kojenec zemřít. Nakazit se může od svého nejbližšího okolí, často např. od své babičky. V posledních letech u nás na tuto nemoc zemřeli 3 neočkovaní kojenci. Stejně tak jiné infekce jako hemofilus, pneumokok, záškrt je důležité očkovat co nejdříve po narození. Nejzávažnější průběhy těchto onemocnění jsou právě do 1 roku života. Snahou je ochránit co nejdříve co nejvíce dětí. Hexavakcína poskytuje ochranu také proti žloutence typu B. U malých dětí totiž bývají následky této nemoci nejzávažnější a velmi často mohou být celoživotní (cirhóza jater, rakovina jater).
Neměli bychom umožnit rodičům, laikům, aby lékařům diktovali svoje nepodložená schémata a tím své děti ohrožovali, měli bychom jim to umět vysvětlit.

Jsou vakcíny bezpečné?
Účinnost a bezpečnost vakcíny se před její registrací sleduje ve 3 fázích klinického hodnocení, které trvá mnoho let. Probíhá obvykle současně v mnoha zemích světa a účastní se ho velký počet dobrovolníků. Podmínky těchto klinických studií jsou velmi přísné, sledované mnoha kompetentními a nezávislými orgány. Nutno říci obecně, že vakcíny neobsahují nic nebezpečného. Jsou v nich jen nepatrné částečky bakterií a virů, nebo oslabený virus (který navodí stav stejné imunity, jako celá živá bakterie, ale nemohou vyvolat onemocnění) v roztoku malého množství media se stopami netoxických látek - stabilizátorů atd., které se rychle vyloučí z těla. Denně náš organismus bojuje s nesrovnatelně větší náloží jak živých mikroorganismů, tak toxických látek. Závažné účinky a komplikace vyvolávají především rozvinuté infekční nemoci samy. Je dokázáno, že vakcinace významně nezatěžuje imunitní systém, naopak ho velmi účinně a bezpečně stimuluje. Každá vakcína je sledována i po zavedení do praxe a s každým dalším rokem se znovu vyhodnocuje i její účinnost a bezpečnost.

Kdo rozhoduje o povinném očkování a kdo je kompetentní v této oblasti?
Očkovací kalendář vychází z konkrétní epidemiologické situace v dané zemi, z doporučení odborníků a z dostupnosti vakcín. Autoritami v očkování jsou WHO (Světová zdravotnická organizace), Evropská léková komise, SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv), Národní imunizační komise, Očkovací centra, Hygienické stanice, Vakcinologická společnost a lékaři, kteří se očkováním zabývají.

Jaké jsou nežádoucí účinky vakcín?
Běžné a očekávané reakce společné pro většinu vakcín jsou mírná bolest a otok v místě vpichu, zvýšená teplota nebo horečka - vše v následujících dvou dnech po očkování. Často však nebývají žádné. Závažné reakce, zejména alergické, jsou extrémně vzácné, s výskytem 1 na 100 tis. až milion (V USA měli po aplikaci 7,5 milionu dávek vakcín za rok 5 závažných alergických reakcí, žádné úmrtí. Každoročně tam zemře až 150 lidí na potravinové alergické reakce). Závažné alergie na léky a potraviny vidíme mnohem častěji.
Ostatní stavy často přisuzované očkování, jsou spíše náhodné shody různých stavů s očkováním, u kterých nebyla vědecky prokázána souvislost. Tyto stavy se vyskytují ve stejné míře i u neočkované populace.
Nežádoucí účinky očkování jsou oproti následkům neočkování výrazně nižší, a proto benefit vakcinace stále převládá nad riziky.

Jak je to s právem na svobodu projevu a víry versus nařízení povinného očkování v demokratické společnosti?
„Povinné očkování je přípustným omezením tohoto práva, neboť jde evidentně o opatření v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu veřejné bezpečnosti, zdraví, práv a svobod druhých“ (Závěr jednoho rozhodnutí Ústavního soudu z února 2011). To je v souladu s Úmluvou na ochranu lidských práv..., Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod.
Jinými slovy: svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná ohrožovat druhé. Je nutné také uvážit, že při odmítání očkování se jedná o porušení práv dítěte, která deklaruje Konvence o právech dítěte OSN, kde se praví, že každé dítě má právo na „nejvyšší stupeň dosažitelného zdraví“. S tím se inteligentní člověk musí ztotožnit.

Jak je to s uváděným výskytem autismu po očkování?
Tato aféra obletěla svět, napáchala velké škody, vedla k poklesu zájmu o očkování a úmrtí několika dětí na spalničky v Anglii. Přitom pravda, která vyšla najevo, už svět neobletěla: jednalo se o podvrh, lékař byl uplacen právníky rodin autistických dětí, aby publikoval falešná data, a byl patřičně odsouzen. V myslích mnoha lidí toto spojení očkování - autismus už navždy zůstane.

Proč je důležité očkovat proti pneumokokům? Očkuje se také jinde ve světě?
Většina vyspělé Evropy a světa očkuje plošně už od r. 2006 nebo 2007, v USA už od roku 1999! Pneumokok je nejčastější bakteriální původce respiračních onemocnění u dětí a dospělých. Ve velké části světa na tyto infekce miliony lidí umírají. Mnoho lidí ho nosí v nosohltanu, kde čeká na svou příležitost. U malých dětí do 2 let jsou časté invazivní, těžké průběhy těchto infekcí (zápal plic, meningitida, sepse). Jejich imunitní systém totiž neumí proti této bakterii vytvořit protilátky, a proto ani klasická vakcína pro dospělé, kterou máme mnoho let k dispozici, u nich neúčinkuje. Teprve převratný vynález konjugované vakcíny (navázání antigenu na speciální nosič) vyvolává tvorbu protilátek a pomáhá dětem překlenout toto rizikové období. Ve všech zemích, kde již očkování dětí zavedly, se projevil výrazný pokles těchto invazivních onemocnění, a to i u dospělých, počet hospitalizací a spotřeby antibiotik.

Jak si stojíme s očkováním ve srovnání s vyspělým světem?
Očkování je u nás na srovnatelné úrovni s vyspělou Evropou a světem. V povinném očkování jen lehce pokulháváme. Ve většině zemí je již dávno zavedeno plošné očkování proti pneumokoku i proti HPV. U nás je nyní vakcinace dobrovolná, hrazená. V řadě zemí mají plošnou vakcinaci proti rotavirům a meningokoku. Velmi slabé je to u nás s nepovinným očkováním. Uvědomění a informovanost lidí je zde velmi nízká (klíšťová encefalitida, chřipka, pneumokok u dospělých). Většina Evropy vykazuje vysokou proočkovanost vůči těmto nemocem, zatímco u nás je zanedbatelná. V USA dokonce zavedli povinné očkování dětí na chřipku a plané neštovice!

   
15.05.2012 - Zdraví - autor: (red)

Komentáře:

 1. avatar
  [24] cibulicka [*]

  Nevím,zda bych se nechala očkovat,bojím se,že to stejně nepomůže.

  superkarma: 0 19.05.2012, 16:43:14
 2. avatar
  [23] Kytinkak [*]

  Reni — #20 přesně tak

  superkarma: 0 15.05.2012, 23:26:53
 3. avatar
  [22] black.bird.third [*]

  Hlavně, ženský, na každé očkování mimo povinné musíte mít i písemný souhlas otce dítěte!!! Já teď byla se synem na očkování 3.dávky Prevenaru a MUDr. po mně chtěla souhlas (asi pět dní po začátku této novinky). Tak jsem jí řekla, že manžel souhlasí a že je to podle mě blbost. A jestli chce, že to podepíšu za něj. Tak se zasmála, dala mi za pravdu, akorát papírování  navíc a řekla, že jestli podepsat, tak aspoň na chodbě, aby to jako neviděla... nebo že to mám přinést na další očkování vyplněné od manžela (nebo od sebe, nikdo to nekontroluje). Naštěstí je naše dětská v pohodě.

  superkarma: 0 15.05.2012, 23:05:09
 4. [21] Trefa [*]

  Trefa:kdyz byli deti male,chodila jsem snimi do poradny a tam byli,povine ockovany proti cernemu kasly nestovicim zardenkam,atd.

  superkarma: 0 15.05.2012, 22:36:20
 5. [20] Reni [*]

  Bylo to lepší dříve, když se očkovalo plošně, bez vyjímek.

  1. na komentář reaguje Kytinkak — #23
  superkarma: 0 15.05.2012, 22:24:31
 6. avatar
  [19] kobližka [*]

  Tak já nevím,dneska bych se už v tom nevyznala být maminkou.Tenkrát v padesátých letech a výše se prostě očkovalo povinně a snad na všechno (mám ještě schovaný zaplněný oč.průkaz) a já jsem za to docela ráda.

  superkarma: 0 15.05.2012, 20:50:48
 7. avatar
  [18] macasev [*]

  Já se byla ptát i na plicním když měl syn termín očkování na TBC v 10 letech a zjistila jsem že ho zrušili , řekli mi že vakcína je stejně jenom proti jednomu druhu, byly časté alergické reakce a pokud na tom trvám budu si to muset zaplatitSml80

  superkarma: 0 15.05.2012, 20:01:09
 8. avatar
  [17] capkova [*]

  Souhlasím s plošný a hlídaným očkováním tak jak to bylo kdysi.

  superkarma: 0 15.05.2012, 16:51:55
 9. avatar
  [16] Mel40 [*]

  Altamora — #15 Nevymluví mi to nikdy - jestli riskovat "kdyby se náhodou nakazila a umřela " a nebo riskovat skoro smrt protože to někdo nařídil ??? Co by sis vybrala ty ?

  Neměla jsem tušení, co to s jejím zdravím udělá a lehké to nebylo, to mi věř...a že to dobře dopadlo je jen zásluha naší pediatry a její léčby...

  Netvrdím, že tohle je plošné pravidlo, ale nikdo měnepřesvědčil o tom, že TBC očkování je bezpečné...

  superkarma: 0 15.05.2012, 15:40:38
 10. avatar
  [15] Altamora [*]

  Mel40 — #14 Takže bys raději riskovala tuberu se všemi jejími projevy a rizikem smrti dítěte? TBC není zrovna lehká viróza. Otec se na ni léčil v roce 1977. Sice už jsou ATB, ale i tak je to pěkně náročná léčba a kašel rvoucí uši. Mně stačilo poslouchat synův kašel při bronchitidách, kdyby měl TBC, to bych snad ani nebyla schopná spát. Jestli  tvoje dcera špatně snáží očkování mrtvou vakcínou, dovedeš si představit, jak by snášela nákazu živými bakteriemi?

  1. na komentář reaguje Mel40 — #16
  superkarma: 0 15.05.2012, 15:36:49
 11. avatar
  [14] Mel40 [*]

  ladouch — #13 Věc, kterou jsem zrovna nedavno řešila - očkování hexou mezi 10 a 11 rokem...odložili jsme na konec srpna - v tomto věku s touto vakcínou je velmi pravděpodobné oslabení imunity a onemocnění...Naštěstí mám doktorku rozumnou, zná mě a povolila odklad..

  TBC bych už očkovat dceři nenechala...po přeočkování ve cca 3-4 letechměla tak těžkou reakci, že bych raději riskovala nemoc než znovu to, čím jsme si následující roky prošli...

  1. na komentář reaguje Altamora — #15
  superkarma: 0 15.05.2012, 14:50:34
 12. avatar
  [13] ladouch [*]

  ekleinovka — #11 Byla to dobrá věc, ale bohužel jako většina dobrých věcí se u nás zrušila, proto tu máme TBC a jiné nemoci, které tu dříve už vůbec nebyly.Sml80

  1. na komentář reaguje Mel40 — #14
  superkarma: 0 15.05.2012, 14:31:50
 13. [12] jithule [*]

  ekleinovka — #11 taky souhlasím

  superkarma: 0 15.05.2012, 13:08:37
 14. avatar
  [11] ekleinovka [*]

  Je fakt,že plošné očkováni bylo k něčemu dobré

  1. na komentář reaguje jithule — #12
  2. na komentář reaguje ladouch — #13
  superkarma: 0 15.05.2012, 11:38:22
 15. avatar
  [10] Jindriska8 [*]

  Dříve se očkovalo od narození a nikdo nemusel o nic žádat.Pamatuji,jak nás očkovali přímo ve škole ,dneska chceš oočkovat,tak zaplať!Sml22

  superkarma: 0 15.05.2012, 10:39:34
 16. avatar
  [9] hubajda [*]

  jukl — #7 jo svata pravda ockuje se snad vse a pak nemaj lide byt alergici vyrostla jsem na klasickem ockovani a jsem stale zdrava drive tolik ockovani nebylo a lide take zily

  superkarma: 0 15.05.2012, 10:17:54
 17. avatar
  [8] Hanula [*]

  jukl — #7 Sml22toje pravda

  superkarma: 0 15.05.2012, 09:42:36
 18. [7] jukl [*]

  ta stará zaběhnutá očkování měla smysl, dnes se očkuje proti všemu jen z důvodu vydělávání peněz...

  1. na komentář reaguje Hanula — #8
  2. na komentář reaguje hubajda — #9
  superkarma: 0 15.05.2012, 09:38:48
 19. [6] cilani [*]

  Roland — #4 právě a osobně znám člověka, který ji chytil asi v práci - na stavbě. Přijde mi, že se ruší očkování, které mělo smysl ale zavádí se očkování spíš na zisk - očkovat proti chřipce bych se nikdy nenechala a děsí mě, že by mohl někdo chtít zavést plošné očkování.

  superkarma: 0 15.05.2012, 09:27:06
 20. [5] step1 [*]

  Děti mají povinná očkování všechna a i něco navíc. Věřím doktorům, já na to nejsem studovaná.

  superkarma: 0 15.05.2012, 09:26:39
 21. [4] Roland [*]

  cilani — #2 Ano, souhlasím, přesně teď, když se mi zdá, že je jí nějak více (cizinci u nás ap.)

  1. na komentář reaguje cilani — #6
  superkarma: 0 15.05.2012, 08:27:12
 22. [3] magic11 [*]

  Pravé neštovice byly sice vymýtěny, ale jejich zárodky stále skladují největší zbrojní giganty ve svých laboratořích - v Rusku a Americe, očkovacích látek by v případě průšvihu byl veliký nedostatek, úmrtnost na ně je obrovská Sml80

  superkarma: 1 15.05.2012, 08:05:22
 23. [2] cilani [*]

  Rušit očkování proti TBC mi nepřijde zrovna rozumné.

  1. na komentář reaguje Roland — #4
  superkarma: 0 15.05.2012, 07:56:17
 24. [1] lidicka [*]

  Vnouček byl minulý týden očkován 3. dávkou hexavakcíny a 2. dávkou Synflorixu.Sml16

  superkarma: 0 15.05.2012, 07:37:05

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme