Invazivní meningokokové onemocnění (IMO) je potenciálně závažná bakteriální infekce, která ohrožuje zejména kojence, malé děti a adolescenty. Přenáší se kapénkovou infekcí z jedné osoby na druhou nebo přímým kontaktem líbáním či používáním společných předmětů. Statistiky uvádí, že až 10 % lidí v populaci může být tzv. nosičem meningokoka, to znamená, že bakterii mají v nosohltanu a nemusí u nich nákaza proběhnout.

V současné době je možné se chránit proti všem 5 nejčastějším séroskupinám bakterie Neisseria meningitidis Vakcína Menveo®, konjugovaná 4valentní vakcína proti IMO způsobenému séroskupinami A,C,W,Y, je v ČR dostupná od září 2010. Je registrovaná v Evropě i Americe agenturami EMA a FDA.

Vakcína Bexsero® je tč. v ČR jediná dostupná vakcína, která pomáhá chránit proti IMO způsobenému séroskupinou B. Ta v ČR způsobuje více než 70 % z celkového počtu meningokokových onemocnění. Po více než 20 letech výzkumu byla registrována v lednu 2013. V ČR je dostupná od dubna 2014.

bexero

INZERCE: Článek obsahuje informace reklamního charakteru

Pečlivě pročtěte příbalovou informaci vakcíny dostupnou na stránkách www.sukl.cz. Menveo® a Bexsero® jsou vakcíny proti invazivnímu meningokokovému onemocnění. Vakcíny Menveo® a Bexsero® jsou registrované léčivé přípravky a jsou vázány na lékařský předpis. Vakcíny nejsou hrazeny z příspěvků veřejného zdravotního pojištění. Očkování provádí lékař injekcí do svalu. O očkování se poraďte se svým lékařem nebo lékařem Vašeho dítěte. Nežádoucí účinky prosím hlaste také na cz.safety@gsk.com. Vakcinační akce schválená Ministerstvem zdravotnictví ČR (MZDRP01FUBHA).

V běžné praxi nemusí vakcíny garantovat výsledky dosažené v klinických studiích. Aplikace vakcíny může být spojena s nežádoucími účinky, které jsou popsány v příbalových informacích přípravků.

GSK

Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, Česká republika

CZ/VAC/0185/15

Schváleno: 11/2015

gsk

 

Reklama