Výsledky preventivního projektu Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE jsou alarmující.  Lidé podceňují nemoci očí a vystavují se riziku úplné ztráty zraku. Na tento fakt ukazují výsledky Zdravotně preventivního centra.

metal

Od března letošního roku projíždí Českou republiku speciálně upravený kamion vybavený několika lékařskými ordinacemi. V jedné z nich ordinuje i oční lékař, který zájemcům měří nitrooční tlak, jako prevenci šedého a zeleného zákalu.  Získané výsledky jsou naprosto překvapující a poukazují na to, že si lidé možná rizika tohoto onemocnění příliš neuvědomují.

Ke změření nitroočního tlaku v preventivním centru Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE se odhodlalo 3744 odvážlivců. Nebezpečný zelený zákal byl diagnostikován u 296 (tj. 7,9 %), šedý zákal u dalších 312 (8,3 %) vyšetřených.  Zákeřnost zeleného zákalu spočívá v tom, že pacient počátky onemocnění sám nepozná a pokud nemoc není včas diagnostikována, může vést až ke ztrátě zraku. „Příčinou zeleného zákalu – glaukomu – je zvýšený nitrooční tlak, který vzniká nahromaděním nitrooční tekutiny. Ta tlačí na zrakový nerv, který postupně odumírá. Zelený zákal sám o sobě nebolí, nemocný o svém problému často vůbec neví,“ vysvětluje úskalí zeleného zákalu MUDr. David Kostka ze Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE.

Také šedý zákal může v některých případech vést ke ztrátě zraku. Dochází při něm k zakalení čočky, takže pacient vidí zastřeně. Zakalení čočky je nejčastěji způsobené stárnutím, lze k němu mít ale i dědičné dispozice.

Preventivní vyšetření očí může zrak zachránit. Takto nemocné oči není možné vyléčit, proto je nejdůležitější zachytit co nejranější stádium nemoci a ihned začít s léčbou, aby se nemoc stabilizovala a zrak se dále nezhoršoval. Typů léčby je několik. U začínajícího zeleného zákalu postačí oční kapky, které pročištěním odtokových kanálků sníží nitrooční tlak, v těžších případech je třeba přistoupit k operativnímu zákroku. Naopak šedý zákal se dá léčit pouze chirurgicky.

Zájemci o vyšetření očí mohou využít bezplatného vyšetření očí ve Zdravotně preventivním centru Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE. Plán jeho zastávek si lze najít na www.zpma.cz či na www.prevencezubu.cz

  „Výsledky vyšetření nás velmi překvapily. Nečekali jsme, že skoro každý šestý vyšetřený bude odcházet s potvrzeným onemocněním očí. Opět to ukazuje, že lidé stále podceňují význam prevence,“ uzavírá MUDr. Kostka.

A jak dopadla vyšetření v jednotlivých krajích? Nejhorší výsledky očního vyšetření byly zjištěny v Karlovarském a v Moravskoslezském kraji, kde  mělo závažnou formu onemocnění oka téměř 30 % vyšetřených, naopak nejlépe dopadli lidé na Vysočině a ve Zlínském kraji.

Zelený zákal

Zelený zákal je onemocnění oka, kdy se mění či odumírá zrakový nerv, což má za následek částečnou nebo i úplnou ztrátu zraku. Odborně se této nemoci říká glaukom. Hlavní příčinou je zvýšený nitrooční tlak. Ten vzniká, pokud se v oku nahromadí příliš velké množství nitrooční tekutiny a dochází k tlaku na zrakový nerv.

Zvýšený nitrooční tlak nezpůsobuje žádnou bolest ani jiné obtíže, nemocný člověk tak o svém problému často vůbec neví. Proto je důležité nechávat si preventivně změřit nitrooční tlak. Provádí se na tonometru, kdy je do pacientova oka vyfouknut proud vzduchu a měří se zploštění rohovky.

 

Pokud se zelený zákal neléčí, dochází k postupné ztrátě vidění. Nejprve dochází k malým výpadkům v zorném poli, později člověk ztrácí takzvané periferní vidění a místo některých lidí a předmětů již vidí pouze stíny a černé skvrny. Pokud oční nerv odumře úplně, dojde k úplné ztrátě zraku.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je glaukom druhou nejčastější příčinou slepoty na světě. Glaukom způsobuje slepotu v 9 - 12 % případů. V České republice je podle údajů z roku 2004 více než 260 000 lidí s glaukomem. Nemocnost obyvatelstva se při porovnání s předchozími roky podstatně zvýšila.

 Šedý zákal

Šedý zákal je nemoc oka, kdy se čočka zakalí a pacient vidí, jako by se díval přes špinavé sklo nebo pomalu zamrzající okno. Nemoc se dnes léčí nahrazením zakalené lidské čočky tenkou umělou čočkou. Ve světě je dnes i přes pokročilou moderní léčbu stále jednou z hlavních příčin slepoty v rozvojových zemích. Podle WHO je šedý zákal celosvětově zodpovědný za 48% případů slepoty v dospělosti (okolo 18 miliónu lidí).

Šedý zákal je nejčastěji způsoben stárnutím, tzv. senilní katarakta. Tento typ tvoří naprostou většinu operovaných šedých zákalů. Dědičnost může ovlivnit, jestli šedý zákal vznikne dříve nebo později. Základního vyvolavatele však medicína dosud nezná, proto není možno stanovit ani jednoznačnou prevenci. Onemocnění se považuje za multifaktoriální /více příčín/, kromě věku hraje úlohu pohlaví (častěji ženy), rasa (černoši), kouření, cukrovka, složení stravy, míra zněčištění ovzduší a další.

metal-allianzeŠedý zákal může vzniknout také v důsledku trvalého užívání některých léčiv (hlavně kortikosteroidů) nebo v důsledku jiného celkového nebo očního onemocnění. Jedná se pak o tzv. komplikovanou kataraktu. Další příčinou vzniku šedého zákalu je proběhlý úraz oka, těžší oční zánět, nádor oka, metabolická a systémová onemocnění. Jinou příčinou, u vrozené katarakty, může být dědičnost nebo infekce matky v době těhotenství. Jde o tzv. kongenitální kataraktu.

Více informací najdete na stránkách najít na www.zpma.cz či na www.prevencezubu.cz

Reklama