Pneumokok (Streptococcus pneumoniae) je bakterie, která tvoří velkou rodinu, v níž žije asi 90 členů (sérotypů bakterie) Pouze několik z nich, je „zlých“ - to znamená způsobujících těžká, život  ohrožující onemocnění. V odborném jazyce se jim říká invazivní. Obzvlášť vysoké riziko existuje u kojenců a malých dětí pod 5 let a dále u lidí nad 60 let věku. Více jsou také ohroženy děti s poruchou obranyschopnosti, děti s některými vrozenými vadami, děti, které prodělaly zánět mozku a děti s častými záněty středního ucha, pro ně je vakcína od 1. 1. 2007 hrazena státem.

Imunitní systém kojenců a malých dětí je do jisté míry nedostatečný. Pneumokoky jsou bakterie, které jsou obaleny polysacharidovým pouzdrem. Děti do 5 let věku mají jen omezenou možnost tvořit proti tomuto typu bakteriálního pouzdra protilátky (obranné látky). 

Pneumokoky se vyskytují běžně na sliznicích horních cest dýchacích. Šíří se vzduchem kapénkovou infekcí a zdrojem mohou být zdraví jedinci - nosiči (až 60 % lidí patří mezi nosiče pneumokoka. Vyšší pravděpodobnost, že se dítě nakazí pneumokokem, je v dětských kolektivech a u dětí, které byly v minulosti léčeny antibiotiky.

Při invazivním onemocnění pneumokok pronikne ze sliznice do krevního oběhu a dojde ke kolování bakterie v krvi, tzv. bakteriémii, a usazení bakterie na nebezpečném místě v organismu. Mezi tato onemocnění patří např. zánět mozkových blan, zápal plic a otrava krve.

Zánět mozkových blan (meningitis)

Rychlý průběh akutních bakteriálních zánětů  mozkových blan má stále i v zemích, kde je široká dostupnost antibiotik, za následek vysokou úmrtnost (okolo 10-20 %) a děti, které přežijí, mají často trvalé následky (čtvrtina dětí po pneumokokových zánětech mozkových blan trpí nedoslýchavostí nebo záchvatovitým onemocněním - epilepsie, nebo postižením vývoji mentálního a hybnosti). Mimo novorozenecký věk jsou dnes v zemích, kde se očkuje proti bakterii Haemophilus influenzae, častými vyvolavateli zánětu mozkových blan právě pneumokoky, dále meningokoky a virus spalniček. 

Záněty plic (pneumonie)

Zápal plic je vyvolán bakteriemi, viry, houbami nebo vdechnutými chemikáliemi či cizími tělesy. Postiženi jsou především kojenci, malé děti, starší lidé a osoby s oslabeným imunitním systémem. U dětí do 5 let jsou pneumokoky odpovědny dokonce za dvě třetiny bakteriálních zánětů plic. Závažnou komplikací bývá empyém – nahromadění velkého kvanta hnisu v pohrudniční dutině, který pak znemožňuje dýchání. Vyžaduje zavedení hadičky skrz hrudní stěnu, s jejíž pomocí je hnis z hrudníku odsáván. Dále je nutné  dlouhodobé podávání antibiotik. Odborníci upozorňují na stoupající počet komplikovaných zápalů plic.

Otrava krve (bakteriemie, sepse)

Mikroorganismy se dostávají průnikem přes slizniční bariéru do krve, kde kolují a mohou napadat nejrůznější orgány. U dětí jsou pneumokoky odpovědné za 85 % případů bakteriémie.

Zánět středního ucha (Otitis media)

Akutní zánět středního ucha je zánět sliznice ve středním uchu způsobený bakteriemi nebo viry a vyskytuje se především u dětí. 50-80 % dětí prodělá zánět středního ucha do 2 let věku. 40 % všech bakteriálních zánětů středního ucha je způsobeno pneumokoky. Neléčené záněty středního ucha jsou doprovázeny závažnými komplikacemi. Může dojít k přestupu infekce do kosti za uchem – mastoiditida, bez dostatečné léčby zánětu středního ucha hrozí rozšíření infekce na mozkové blány nebo mozek. Opakované záněty středního ucha mohou vést ke zhoršení sluchu.

Jak se pneumokokové infekce léčí

Léčí se antibiotiky. Bohužel v poslední době prudce narůstá počet pneumokoků, které na antibiotika díky množství jejich užívání již nereagují, a léčba se tak prodlužuje.

Jak můžeme své dítě pomoci ochránit

Proti pneumokokům je  k dispozici vakcína pokrývající 7 typů, jež způsobují nejtěžší pneumokoková onemocnění. Počet dávek se stanovuje podle věku dítěte. Další informace o vakcíně naleznete na www.prevenar.cz a u vašeho praktického dětského lékaře.

Některé státy ve světě a většina velkých evropských států již toto očkování zavedla do povinného očkování. V USA je v očkovacím kalendáři již od roku 2000, od té doby došlo k významnému poklesu výskytu invazivních onemocnění u dětí (pokles o 94 %!), ale i u dospělých a seniorů, dále došlo k poklesu výskytu kmenů rezistentních na antibiotika a samozřejmě i k poklesu spotřeby antibiotik. 

Reklama