Prvního prosince proběhne opět celosvětově Mezinárodní den boje proti AIDS (World AIDS Day), kdy si lidé na celém světě připomenou nebezpečí a možnosti prevence přenosu HIV/AIDS. Jedná se o celosvětově nejúspěšnější osvětou akci pro posílení povědomí o této problematice. Ani Česká republika nestojí mimo, a proto se této osvětové akce zúčastňuje již několik let.

V České republice Mezinárodní den boje proti AIDS vyvrcholí v Praze speciálním programem na Václavském náměstí. Akci pořádá občanské sdružení ČSAP – Dům světla za podpory Národního programu boje proti AIDS (SZÚ) a Durexu. Mediálním partnerem Světového dne boje proti AIDS je ČRo 4 - Radio Wave. Hlavním cílem akce je snaha podpořit upadající zájem veřejnosti o problematiku HIV/AIDS, boj s předsudky a zvýšení finanční podpory. Pro rok 2006 byl zvolen slogan „Stop AIDS: Keep the Promise“. První vlna osvěty byla úspěšná, ale nová generace zejména teenagerů si stále existující hrozby tohoto smrtelného onemocnění není tolik vědoma.

Dům světla dlouhodobě nabízí poradenství a bezplatné anonymní testování na HIV infekci (testy jsou prováděny v NRL pro AIDS ve SZÚ z dotace MZd ČR), kde se může zastavit každý, kdo potřebuje radu nebo jistotu. Bezplatnou pomoc všem zajišťuje nonstop Linka AIDS pomoci (800 800 980) a Národní linka pomoci AIDS (800 1 44444).

Program na Václavském náměstí bude podpořen bubeníky a po celém náměstí budou Spermíci Durexu rozdávat preventivní materiály spolu s kondomy Durex. Celosvětový boj proti AIDS může každý podpořit zakoupením červené stužky. Červená stužka (ang. Red Ribbon) je mezinárodním symbolem informovanosti o problematice HIV a AIDS. Právě proto je tento symbol začleněn také do loga asociace UNAIDS a dalších, kteří se věnují problematice HIV/AIDS.

Červená stužka je v jiných zemích běžně k vidění na klopách kabátů nebo na jiných částech oděvů jako symbol solidarity s lidmi infikovanými HIV a nemocnými AIDS. Pokud chcete podpořit iniciativu boje proti AIDS, můžete si červenou stužku rovněž zakoupit. Po celé republice ji bude nabízet na 5000 dobrovolníků (pod záštitou Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu) den před a ještě několik dní po této akci.

Podpora Miss Internet patří mezi ně. Nejedná se pouze o oslavu krásy, ale také upozornění na nebezpečí HIV/AIDS. Na galavečeru 25.11. 2006 byla k vidění přehlídka speciálních šatů z kondomů Durex, které připravila známá módní návrhářka Kateřina Britaňáková. Účelem těchto exkluzivních šatů je podpora iniciativy boje proti AIDS. Vítězka Miss Internet Nikola Moravcová tyto šaty také předvedla, aby podpořila celosvětový boj proti AIDS. Symbolicky obdržela speciální balíček 360 kondomů Durex pro bezpečný sex po celý rok.

Durex se dlouhodobě podílí na řadě projektů, které mají za cíl informovat o potencionálních rizicích pohlavně přenosných nemocí, zejména pak viru HIV. Velmi dobrým příkladem je právě spolupráce Národního programu boje proti AIDS (NPBPA) a Durexu. Stěžejním projektem je Hra proti AIDS. Hra spočívá v interaktivním zapojení dětí do programu, který je seznamuje s riziky nezodpovědného sexuálního chování, možnostmi prevence, dostupnou antikoncepcí, jejím použitím a zásadami bezpečnějšího sexuálního chování. Durex poskytuje kondomy, materiály a výhry pro soutěžící.

Další akcí, která chce upozornit na problematiku HIV/AIDS, bude také výstava v pasáži Lucerna, která se koná rovněž 1.12. 2006. Prezentována budou grafická díla studentů uměleckoprůmyslových škol z celé České republiky, kteří byli osloveni, aby vytvořili alarmující plakát na téma prevence před AIDS.

Zájemci kteří 1.12. 2006 navštíví preventivně informační stánek na Václavském náměstí, si mohou vyzvednout nejen informační materiály, ale také se pobavit s odborníky, kteří zodpoví obecné i odborné otázky.

Stav situace, týkající se AIDS, bohužel stále není možné označit za výrazně se zlepšující. Pokles zájmu o tuto hrozbu se netýká jen nás, a tak můžeme očekávat horší prognózu do budoucna. Ke dni 30.10. 2006 bylo v ČR testováno celkem 672 194 lidí, z čehož pozitivních bylo „pouze“ 77 případů (údaje k 30.10. 2006, zdroj SZÚ). V roce 2005 bylo registrováno 90 nových pozitivních případů. Za poslední tři roky počet HIV pozitivních jevil stoupající tendenci.

Právě proto se ve snaze o osvětu nesmí polevit. Celosvětově se situace vyvíjí podstatně méně příznivě:
25 miliónů lidí umřelo na AIDS od roku 1981
65 miliónů lidí bylo infikováno HIV od roku 1981
38,6 miliónů lidí žilo ke konci roku 2005 nakaženo virem HIV
2,3 miliónů dětí žije nakaženo virem HIV
Smutné prvenství v počtu HIV pozitivních má Afrika (25,8 miliónu) následovaná východní a jihovýchodní Asií (7,4 miliónů) a Latinskou Amerikou (1,8 miliónu). Zdroj: SZÚ

Odkazy:
Durex – www.durex.cz
Dům světla – www.aids-pomoc.cz/dum_svetla.html
Státní zdravotní ústav – www.szu.cz
Národní program boje proti AIDS – www.aids-hiv.cz


Koupíte si červenou stužku? Pamatujete si, kdy jste se poprvé dozvěděla o AIDS? Oblékla byste si šaty z kondomů? Používáte kondomy? Durex, nebo jinou značku? Co říkáte na  „navoněné" kondomy? Mluvíte se svými dětmi o AIDS?

redakce@zena-in.cz

Reklama