Lucie Cherubínová se věnuje zkoumání a praktikování jiných možností léčení, než nabízí moderní medicína. Možnosti energetického léčení v sobě sama objevovala od mládí, později přibylo sdílení některých léčitelských metod. A není to tak dlouho, co s manželem otevřeli v Řevnicích čajovnu.

V Čajovně Cherubín si lidé mohou dát nejen čaj, ale najdou tu i pohodu a klid. Nedávno jste čajovnu obohatili o další prvek. Můžete nám prozradit, o co jde?
Jde o Kouzelný léčebný prostor, v němž se odehrávají „terapie jinými způsoby“.

Jinými způsoby? Co to je?
Znamená to harmonizování a náhledné uzdravování celého energetického (i fyzického) systému díky působení vysokofrekvenční léčivé energie přicházející skrze 13 dimenzí, jež považuji za rámec fenoménu lidské existence. Tomu předchází postupné zvyšování vibrací vědomí - proměna jeho kvality, a s tím související rozsah a dosah. Vysoké vibrace doslova narážejí na náš zapouzdřený zkostnatělý systém a mnohdy nevybíravým způsobem vytahují nezpracované balíky našich emocí, nefunkčních mentálních systémů a bolestných utkvělých představ napovrch, do centra naší pozornosti.

Přečtěte si také:

A jak s tím nakládáte vy?
Smyslem mé práce je účinná podpora v tomto procesu i přímá proměna a prosvětlení lidského systému, jeho známých i neznámých drah, linií, spojnic a rozpouštění některých neprostupných nahromaděnin - ve světle, jež toto rozpustit umí a může.

Těmto věcem moc nerozumím... Můžete to rozvést?
Je to vlastně umožnění průchodu nejvyšších vibrací, jež v sobě nesou vyspělou inteligenci, která oslovuje člověka až v jeho podstatě, nejhlubším nitru, kde se vlastně potkává sama se sebou. Dochází k přenosu vědomí a probuzení do určité míry, dle individuálních možností. Spojuje se s těmi poli, oblastmi a úrovněmi v jedinci, které se oslovit nechají. Tím se zvyšují celkové vibrace i úroveň vědomí, nadhled nad osobním životem, čím dál více je jasný jakýsi střed vlastního bytí, posléze i nekonečnost bytí jako takového...

Vyléčení na fyzické úrovni považuji za vedlejší efekt popsaného procesu. Vlastně se jedná o přirozený následek odvahy uvidět pravé souvislosti a pravé příčiny dějů v našem životě. K tomuto uvidění přispívá má terapie praktickým způsobem.

luc

To je tedy vaše práce? Nebo děláte ještě něco jiného?
Ano, toto je podstata toho, co dělám, tzv. Osobní spirituální terapie. V našem Kouzelném léčebném prostoru se nachází i Krystalový transformační a léčebný kruh - uspořádání velkého množství mnoha druhů krystalů. Krystaly jsou aktivované, zasvěcené do léčebného záměru, který odpovídá jejich přirozeným vlastnostem - což čistí, harmonizuje a nabíjí vrstvy aury. Zároveň jsou v kruhu přítomny prvky tradičního indiánského Léčivého Kruhu - což je velmi specifický, propracovaný a hluboký systém pro vědomé uzdravení se na všech úrovních.

Nabízíte i jiný druh terapie?
Další způsoby terapie jsou vlastně doplňky, zaměřené na konkrétní oblasti, anebo pokročilejší práce pro lidi, s nimiž již nějakou dobu pracuji. Bachova květová terapie, Šamanský očistný rituál a „návrat duše“, Motivující výklady karet, Harmonizace čaker, Originální transformační systém „Serafiel“, několik druhů Zasvěcení, Aktivace vyššího duchovního těla... Také provádím Energetické čištění - proměnu různých prostorů, bytů, domů, zahrad, ale i vztahových situací, stresových zablokovaných komunikací mezi lidmi. Také to lze do určité míry uvolnit, prosvětlit. Je samozřejmě individuální, jak velký balík disharmonie danou situaci blokuje, a je-li připravenost a ochota alespoň někoho ze zúčastněných s tím opravdu pohnout.

Foto: archiv Lucie Cherubínové

Další zajímavé rozhovory:

Reklama