Bulvár

Občanský zákoník: Čekají nás velké změny!


Tak jsme se konečně dočkali! Po půlstoletí sbírání zkušeností nyní odborníci dokončili nový návrh občanského zákoníku, upravujícího veškerá zákonná ustanovení a pravidla od sousedských vztahů přes dědění majetku a osvojování dětí až po půjčování peněz.

Chystá se řada hlubokých změn. Obecně má být budoucí kodex více přizpůsobený lidské přirozenosti a chránit slabší. Pokud ho vláda v prosinci schválí, a pokud bez problémů projde i parlamentem, začne platit už v roce 2010.

Co zcela převratného bude nový občanský zákoník, který má nahradit stávající kodex z roku 1962, deklarovat? Tak například majitel bytu bude moci bez udání důvodů vykázat ze svého bytu nájemníky, dědictví bude možné rozdělovat podle smlouvy, kterou s příbuznými sepíšeme ještě za života, a nikoli na základě užší příbuznosti, skončí nesmyslné platby výživného expartnerům, se zvířetem už nebude možné nakládat jako s věcí.

Změny by se měly dotknout i svatebních obřadů, adopce, bude možné i zrušit „lichvářskou“ smlouvu, kterou podepíšeme v krajní nouzi, ale platit také začnou i pouhé ústní (nikoliv jen písemné) dohody, to znamená – když někdo někomu něco slíbí a nakonec „dar“ nevydá, může „oklamaný“ člověk požadovat náhradu. Také by mělo měla být přesně stanovena pravidla zaručující větší ochranu našich práv. Očekává se však bouřlivá diskuse!

Co nového občanský zákoník například přinese? Tady jsou největší změny, které se dotknou rodinného či partnerského života:

VÝPOVĚĎ Z BYTU BEZ UDÁNÍ DŮVODŮ
Majitel bytu bude moci vypovědět nájemníkovi nájemní smlouvu bez udání důvodů. Výpověď poběží dva roky. Velký problém může ale přinést deregulace nájemného – majitel nasadí vysokou částku a nájemník se buď přizpůsobí, nebo se do dvou let odstěhuje.

Nyní: Není možné bezdůvodně smlouvu ukončit. S tím nesouhlasí majitelé domů. Například někteří nájemníci bydlí v centru Prahy v bytě o rozměrech 160 m² a platí poměrně nízké regulované nájemné.

DĚDICTVÍ
Pokud chcete mít už dnes vyřešené dědictví, sepište se svými příbuznými smlouvu. Taková dohoda by podle chystaného zákoníku měla mít dokonce větší váhu než závěť.

Lidé také budou moci plně nakládat s předkupním právem, tedy dědit je, převádět či prodávat. Například může vzniknout dohoda mezi vnukem a dědou, že peníze, které vnuk dostal na koupi auta, jsou z jeho budoucího podílu na dědictví.

Nyní: Dnes se rozdělování dědictví řídí především podle příbuzenských vztahů.

KONEC VÝŽIVNÉHO EXPARTNERŮM
Mnohým rozvedeným se uleví. Bývalí manželé by měli nárok na finanční podporu od druhého expartnera jen v případě, že se sami nemohou uživit z příčin, které vznikly během manželství. Například v případě dlouhodobé nemoci.

Nyní: Kdokoliv má kdykoliv nárok žádat bývalého partnera o podporu. A to i v případě, že spolu už dlouhou dobu nežijí.

DOMÁCÍ NÁSILÍ
Už se nemá týkat jen partnerů, rozšiřuje se na všechny členy domácnosti. Nikdo nesmí být tyranizovaný fyzicky či psychicky. Například syn už nebude moci šikanovat matku, vnuk své prarodiče, děda vnučku…

Nyní: Současná legislativa počítá se s tím, že domácí násilí páchá pouze partner na partnerovi.

ZVÍŘE NENÍ VĚC!
Zvíře bude mít speciální právní postavení. Psa, kočku či jiné zvíře si nebude smět koupit dítě mladší patnácti let, pokud nebude mít souhlas rodičů. Je to proto, že by si dítě, které si v podstatě za peníze může koupit téměř cokoliv, mělo uvědomit, že si pořizuje živého tvora, a nikoliv hračku, kterou může lehkomyslně odložit.

Nyní: Psa, kočku nebo morče jeho majitel miluje. Jenže podle platného zákoníku není rozdíl mezi zvířaty a hračkou, dekorací do bytu či jinou věcí…

SŇATKY – ÚŘEDNÍ NEBO CÍRKEVNÍ?
Existují dvě varianty. První počítá jen se svatbami na úřadech. Šlo by o výraznou změnu, protože dnes stát uznává i církevní sňatky.

Druhá varianta naopak úplně uvolňuje pravidla. Zatímco dnes lze sňatek uzavřít u devatenácti církví, v budoucnu by to mohlo být možné u všech – i u těch neregistrovaných.

Nyní: Stát dnes uznává úřední i církevní sňatky.

ADOPCE
Podle současných zákonů lze adoptovat jen dítě. Má se to změnit a mělo by být možné osvojit si i dospělého. Autoři návrhu tak chtějí řešit situaci, kdy rodina adoptuje desetiletého chlapce, jeho devatenáctiletého bratra však už za „svého“ přijmout nemůže. Zákon také nově stanoví, že děti starší dvanácti let se budou vyjadřovat, zda s adopcí souhlasí.

Nyní: Je možné adoptovat pouze nezletilé dítě. O adopci rozhoduje soud.

OPATROVNÍK
Člověk, kterému hrozí v důsledku nemoci nesvéprávnost, si bude moci určit opatrovníka podle vlastního výběru.

Nyní: Dosud o tom rozhoduje soud až v době nesvéprávnosti.

KONEC LICHVY
Půjčka peněz na vysoký úrok bude muset být jednoznačně zapsána ve smlouvě (i s výší úroků a termínem, do kdy celý obnos splatí). Návrh počítá i s tím, že člověk, který podepíše v tíživé situaci (v rozrušení či z lehkomyslnosti) lichvářskou smlouvu, by nemusel platit lichvářovi úroky. Smlouva by byla neplatná.

Nyní: Vysoké úroky se většinou šikovně skrývají v dodatcích smluv. Jsou tím proslulé firmy nabízející rychlé půjčky. Dnes je lichva sice postižitelná podle trestního zákoníku, který však řeší postih pro lichváře, ale neumožňuje zrušení smlouvy.

PÍSEMNÉ SMLOUVY
Návrh počítá s tím, že by se lidé mohli domlouvat víc jen ústně. Některé smlouvy, třeba prominutí dluhu známému, by už nemusely mít písemnou podobu. Zároveň by se však muselo počítat s tím, že takové dojednání je v případě sporu hůře prokazatelné. Vzniká riziko, že se budete muset s druhou stranou soudit a nebudete mít žádný pádný důkaz.

Nyní: Většinu dohod je dnes třeba potvrdit písemně.

K návrhu se může do konce srpna vyjádřit v podstatě každý, nejen občané České republiky. Text inovovaného občanského zákoníku v plném znění si můžete stáhnout ZDE.

   
13.06.2008 - Společnost - autor: Marie Šrámková

Komentáře:

 1. [28] beruška07 [*]

  nikittka: Myslím si, že ty výpovědi z bytu mohou být problematické. Záleží na jakého majitele člověk narazí, ale někteří jsou opravdu hnusní. Jeden takový je ve vedlejším domě a co mu vrátili dům, tak těm nájemníkům nic dobrého neudělal. Sice je psaná výpovědní doba 2 roky, ale například v našem domě bydlí většina důchodců, kteří tam žijí léta letoucí, dávno předtím než ten dům někomu vrátili a těžko si budou v dnešní době shánět jiné bydlení. Nepřipadá mi to jako šťastné řešení. My jsme si nevybírali to jestli nás někomu dají jako součást majetku. Rodiče, když se do tohoto bytu stěhovali (v roce 1978), tak ho celý zrekostruovali a udržovali po celou dobu v dobrém stavu. Potom nás i s tím bytem někomu věnovali a nikoho nezajímá kolik peněz se tam vrazilo, no a teď by nás nebo i jiné mohli klidně navíc bez udání důvodů vyšoupnout.

  superkarma: 0 16.06.2008, 12:12:21
 2. avatar
  [27] Ťapina [*]

  idiska: Tak je tu zákon na ochranu zvířat proti týrání. Fígl je v tom, že když někdo ublíží tvému zvířeti, tak ho můžeš popotahovat hned za dva činy najednou - týrání zvířete a poškození cizí věci. Teda mohla jsi.

  superkarma: 0 16.06.2008, 11:00:25
 3. avatar
  [26] SARI [*]

  Yvaine: Tak to si děláš srandu, ne?! Není to úroveň sama o sobě, ale básník tím chtěl říct, že se na zvířata má pohlížet jako na živou bytost - stejně jako na člověka!A to teda sesakramentsky!Nenávidím ty lidský hovada, který týrají zvířata, s takovým lidským hovadem bych skutečně neměla nejmenší slitování!

  superkarma: 0 15.06.2008, 21:59:36
 4. avatar
  [25] Kassy [*]

  RenataP: Když se někdo rozvádí po třiceti letech manželství, tak argument typu "kór v dnešní době" ztrácí smysl, protože před třiceti lety byla situace úplně jiná než dnes. Já si myslím, že nedostatek praxe a vzdělání v důsledku trvalé práce v domácnosti a péče o manžela a děti je příčina vzniklá během manželství, tudíž pokud kvůli tomu jeden z partnerů (častěji asi žena) nenajde slušnou práci a bude mít problémy se uživit nebo mu výrazně klesne životní úroveň, měl by mít na výživné nárok. Samozřejmě po omezenou dobu a za podmínky, že se aktivně snaží svou situaci řešit vlastními silami. Nechat se bývalým partnerem živit dvacet let po rozvodu a válet se při tom doma je sprosté zneužívání a zákon by ho umožňovat neměl.

  superkarma: 0 15.06.2008, 21:32:13
 5. avatar
  [24] Krustýna [*]

  Zajímalo, čí hlava na toto přišla, měl v ní vůbec mozek?

  superkarma: 0 15.06.2008, 20:33:56
 6. avatar
  [23] idiska [*]

  idiska: 22...samozřejmě mě to NASRALO...nikoli nesralo

  superkarma: 0 15.06.2008, 10:50:34
 7. avatar
  [22] idiska [*]

  RenataP: 18 není co dodat...ale jde asi spíš o pohodlnost toho druhého než o zanedbané vzdělání

  Ťapina: nj, ale když to není "cizí věc"...když je to zvíře toho, co ho týrá

  k tomu týrání: dost mě nesralo (a nebudu to vyhvězdičkovávat, protože mě to fakt nesralo), když za utýrání kočky, kterou si ty hovada točily ještě na mobil nebo na co to, nedostali vlastně žádný trest ...a to měl soud důkaz jak ...to mi příjde min. divné ...dokud nebudeme mít dobré soudce, a to všechny, nejen hrstku, tak i sebelepší zákony budou na prd

  superkarma: 0 15.06.2008, 10:48:55
 8. avatar
  [21] OlgaMarie [*]

  Evikus: No ale to, co jsem viděla já, bylo o tom, že on byl nemakačenko už v době manželství. Tedy on zavinil rozpad manželství a měl už tenkrát, podle mě, jí platit za újmy, které jí způsoboval. Navíc si myslím, že ten, kdo rozvod způsobil, by měl onomu ex platit rentu.
  Ovšem je kravina 20 let po rozvodu vymáhat doplácení do sociálního minima. Co dělal těch 25 let?

  superkarma: 0 15.06.2008, 09:46:25
 9. avatar
  [20] Ťapina [*]

  Dante Alighieri: A když teda někdo zvířeti ublíží, tak by samo mělo naklusat na policii a nahlásit ublížení na zdraví, ne? Podle mě byla jedndušší žaloby pro poškození cizí věci.

  superkarma: 0 13.06.2008, 17:19:17
 10. avatar
  [19] Dante Alighieri [*]

  Yvaine: Podle mě to nejde, protože jsme "zvrhlá" společnost. Ale jinak by mi to přišlo jako zcela přirozená věc, protože i zvíře je živý tvor, který cítí bolest. A navíc se nemůže bránit. Když se to tak vezme, týraný člověk má pusu a pokud má i odvahu a možnost (není spoutaný někde ve sklepě), může o týrání své osoby podat výpověď. Zvíře je ale němé, nikomu nic říct nemůže a ještě ho lze zavřít, uvázat, zbít, zabít krutým způsobem... téměř beztrestně. Asi jsem "zvrhlá", ale týrání kočky mě zatím nadzvedává mnohem víc než týrání dítěte. Možná se to změní, až to dítě budu mít, ale zásadní obrat v mých názorech neočekávám.

  superkarma: 0 13.06.2008, 16:18:50
 11. avatar
  [18] RenataP [*]

  Evikus, Irad: ano, tohle bych zrušila, pokud si nějaká ženská zanedbá vzdělání a nemyslí na zadní vrátka, je její blbost, že zkejsla v domácnosti jako služka. Kór v dnešní době... A naopak, úspěšná žena by neměla živit nemakačenka a ochlastu...

  superkarma: 0 13.06.2008, 14:48:45
 12. avatar
  [16] Evikus [*]

  Irad: Jenže teď ten zákon platí o po 10 letech manželství, což je kravina
  Dávali to v TV - exmanželé byli 10 let, ona už byla vdaná za jiného a ex nechodil do práce a ona mu musela posílat peníze, přitom už měla novou rodinu - to mi přišlo jako kravina. Nehledě na to, že ex mohl pracovat, ale když byl na pracáku, tak to pro něj bylo pohodlnější.
  Takže já bych to zrušila úplně. To, co popisuješ ty, by měly krýt alimenty, to, že nefunguje vymáhání alimentů od chlapa, co je nechce platit, to je bohužel realita.

  superkarma: 0 13.06.2008, 13:52:23
 13. [15] Yvaine [*]

  Irad: tak to samozřejmě, ale podle mého nejde stavět zvířata na stejnou úroveň jako lidi.

  superkarma: 0 13.06.2008, 13:44:08
 14. avatar
  [14] Irad [*]

  Yvaine: a mě přijde "zvrhlé", když někdo podpálí kočku a zůstane bez trestu nebo jenom s pokutou

  superkarma: 0 13.06.2008, 13:12:11
 15. avatar
  [13] Irad [*]

  Dante Alighieri: a právě kvůli tomu mnohdy týraná osoba nemůže opustit společnou domácnost

  superkarma: 0 13.06.2008, 13:11:10
 16. avatar
  [12] Irad [*]

  Evikus: to výživné pro "expartnery" je dáno kvůli ochraně slabší osoby. Je nespravedlivé, že spolu dva lidé žijí x let, pak se např. chlap sebere za mladší a žena, která celou dobu byla v domácnosti, starala se o něj a děti apod. "zůstane na dlažbě", protože nemá obvykle dostatečné vzdělání, praxi ani nic podobného. Právě za tímto účelem je zavedeno výživné, aby měla slabší osoba možnost (určitý čas na to) postavit se na vlastní nohy. Nesouhlasím, že by si o něco takového mohl říct expartner kdykoli, ale neexistence nebo omezení (jen na zdravotní problémy) se mi zdá také příliš kruté.

  superkarma: 0 13.06.2008, 13:09:16
 17. [11] Yvaine [*]

  Dante Alighieri: Dante, sorry, taky mám zvířata ráda, ale postavit psa, kočku nebo třeba želvu na úroveň člověka, to mi přijde skoro zvrhlý

  superkarma: 0 13.06.2008, 13:05:11
 18. avatar
  [10] SARI [*]

  No bezva, tak ještě, aby nám začaly pořádně fungovat soudy a jsme v ráji

  superkarma: 0 13.06.2008, 12:27:32
 19. avatar
  [9] ToraToraTora [*]

  Ta výpověď bez udání důvodu mě lehce děsí, bojím se zneužití. Ale jinak jsem optimista a vypadá to celkem slibně

  superkarma: 0 13.06.2008, 12:24:25
 20. avatar
  [8] Dante Alighieri [*]

  Nejlepší je ten bod o zvířatech. Ale k tomu bych za týrání zvířete dala stejné tresty jako za týrání člověka a úmyslné otrávení bych kvalifikovala jako vraždu.

  Dobrý je i ten bod, že rozvedený manžel nebude vyživovat svojí exmanželku. Kdo chce odejít, tak se vším všudy a svou cestou (= ať si vydělává sám).

  superkarma: 0 13.06.2008, 12:19:29
 21. avatar
  [7] Petunie [*]

  Hlavně ať mi ten zákoník nezmění do státnic, kdo se má učit záludnosti nového znění bez aktuální učebnice

  superkarma: 0 13.06.2008, 10:05:35
 22. avatar
  [6] kareta [*]

  To s lichvou je srandovní- to se nedělá dodatkem, to je zahrnuto rovnou v částce...a tak by mě zajímaly lichvářské úroky v případě nezaplacení zdravotního a sociálního pojištění. Tam se také jedná o nemravný úrok převyšující v krátké době dlužnou částku

  superkarma: 0 13.06.2008, 09:30:36
 23. [5] nikittka [*]

  Změny bych vítala i tu výpověď z bytu, přeci jenom máš dva roky na to aby jsi si našla jiné bydlení to je podle mě dost dlouhá doba. Hlavně vítám to dědictví ze zkušenosti vím, že je dnes hodně těžké něco vyřešit,kdyby byla závěť uznávaná bylo by to o hodně jednodušší, klidně i s rizikem,že člověk může být vyděděn

  superkarma: 0 13.06.2008, 09:12:27
 24. avatar
  [4] sluni-sluni [*]

  obávám se, že ty zákony budou zase poloviční, takže na tom vydělají hlavně právníci, nikdo jiný....

  superkarma: 0 13.06.2008, 09:12:26
 25. avatar
  [3] barasv [*]

  S většinou změn souhlasím, připadají mi rozumné, problémy by mohly nastat u těch výpovědí z bytu, někteří majitelé jsou pěkní parchanti a budou této možnosti zneužívat...
  Taky bych nikdy nepřistoupila na ústní dohodu, protože co je psáno, to je dáno...
  Ohledně dědictví - dohody za života nejsou od věci, jen by pořád mělo platit, že děti jsou neopomenutelní dědicové, aby se nestalo, že jedno dítě na sebe nechá napsat majetek rodičů a na sourozence už nic nezbyde...

  superkarma: 0 13.06.2008, 08:52:10
 26. avatar
  [2] Evikus [*]

  oprava: podle mě je stejně lepší,...

  superkarma: 0 13.06.2008, 07:40:13
 27. avatar
  [1] Evikus [*]

  Všechna vylepšení mi přijdou moudrá
  Hlavně zrušení výživného expartnerům - to vyplácení je taková hovadina, že pokud se to opravdu zruší, tak je to za poslední dobu jediná věc, nad kterou opravdu někdo přemýšlel.
  Jediné co se mi nezdá, jsou ty ústní dohody - podle by je stejně lepší mít vše písemně, protože jak já dokážu, že mi Franta ústně potvrdil, že mi odpustil dluh, a pak ho naseru, a on mi ho ještě zvedne

  superkarma: 0 13.06.2008, 07:39:29

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Anketa na téma osteoporóza
Anketa na téma: Zubní zdraví

Náš tip

Doporučujeme