Bulvár

Obama, Topolánek, Paroubek… Písmo nemilosrdně odhaluje!


Vyhledáte-li si slovník cizích slov, dozvíte se, že grafologie je psychologie písma, vyvozování psychických vlastností člověka z analýzy jeho rukopisu. V jiném slovníku zas třeba to, že je to nauka o písmu či disciplína zabývající se odhadováním povahových vlastností jedince podle rukopisu.

Grafolog Vojtěch Franče ji popisuje mnohem poetičtěji. Písmo je pohyb tanečníka, zastavený v čase, jako figura, gesto, jako stopa, kudy kdysi proběhl vlk. Grafolog je stopař. Před jeho očima vyvstává děj. Jako indián vidí ve víru stop dávný zápas mezi jelenem a vlkem na život a na smrt – a to tam, kde my vidíme jen rozházené hromádky listí a projdeme bez povšimnutí – tam před očima grafologa vyvstává osobnost člověka v celé jeho plnosti a vnitřní dynamice,“ uvádí ve svém úvodu ke grafologii.

Co lze z písma zjistit?

► Grafologie nehodnotí, snaží se porozumět. Nastavuje zrcadlo, umožňuje pochopit souvislosti, zamyslet se nad svým potenciálem.

► Z písma lze vyčíst základní povahové a temperamentové vlastnosti pisatele ve vzájemných dynamických vztazích. Výsledkem rozboru by měl být plastický popis osobnosti včetně jejích vnitřních rozporů, silných i slabých stránek.

► V písmu se velice dobře odráží vitalita a temperament. S tím by možná souhlasil i člověk, který na grafologii nevěří ale uznává přinejmenším biologické a fyziologické zákonitosti:

► Extroverze či introverze.

► Labilita, stabilita nebo rigidita.

Co z písma zjistit nelze?

► Duševní věk  sociální zralost  se od fyzického stáří mnohdy odlišují.

► Pohlaví – dá se to podle některých typických znaků odhadnout, nicméně některá písma působí „typicky žensky", ale jejich autorem může být klidně muž.

► Sexuální orientace  ani ta se v písmu neprojevuje jednoznačným způsobem.

► Profese. Pravdou však je, že mnohé profese se v písmu projevují  například písmo „učitelské“. Zde hovoříme o tzv. „profesionální deformaci".

A co říká písmo o českých politických celebritách?

Podléhá pudům, je nadměrně ctižádostivý a neomalený – a šéfuje vládě

 
Mirek Topolánek, premiér a předseda ODS

Trojúhelníkové dolní smyčky: napětí v pudové oblasti, náhlé podléhání pudům a jejich silné energii, sexualita a napětí v pudové oblasti se stávají hnacím motorem zvýšené touhy po sebeuplatnění.

Hroty obrácené vůči sobě: vydrážditelnost pod vlivem sebekritičnosti (agrese obrácené na sebe).

Snížená čitelnost: nepevnost postojů, labilita; čilost, diplomatické schopnosti, improvizace

Tečka na konci: pedanterie; navenek pevné formulace kompenzují nestálost charakteru; věcnost projevu, vypichování „faktů“ je kontrastem k vnitřní ležérnosti a vytváří zdání pevnosti skrze energickou „zacílenost“. O cíl (cílový bod, pointu) jde pisateli především, cesta je druhotná, pisatel se neřídí podle nějaké pevné šablony nebo stálých norem.

Velikost: sebepřeceňování, neomalenost, nadměrná ctižádost; zesílená subjektivita a pudovost.

Úvodní tah z horní zóny: iniciativnost, sebejistota


Vypočítavý autoritativní lídr opozice

Jiří Paroubek, poslanec a předseda ČSSD

Těsnost: sebeovládání, vytrvalost, odolnost, nepoddajnost; ekonomičnost, plánovitost, prozíravost, vypočítavost; kritičnost, pesimismus, přísnost; dodržování norem, konzervatismus, nedůvěra vůči okolí; zvýšená potřeba sebeúcty.

Prosmyčkovaná girlanda: narcismus, okázalé předstírání dobrotivosti (altruismu), vlídnost z vypočítavosti nebo profesionálního zvyku (u číšníků a sociálních profesí jde o běžný jev: přátelské chování  ale jen na oko).

První část (Parou…) se vyznačuje levoběžností a nadbytečnými závity a smyčkami. Druhá část (…bek") začíná po přerušení od smyčky písmene B nanovo a vyskytuje se v ní zavináčová girlanda.

Tuto druhou, „obchodnicky“ vlídnou část, nastavuje pro okolí  maska lidumilnosti a bodrosti pro masy. Nasazuje ji však ze sobecké a zacílené energičnosti (počátek B v levoběžném zákrutu, který pokračuje do závěrečného švihu, prosmysčkovaná girlanda).

Jde mu vždy o energické a expanzivní prosazení cílů a záměrů  vše ostatní je jen prostředkem k cíli.

Zavináče (A, O), zesílená levoběžnost: sobectví, manipulace, neupřímnost.

Prodloužený koncový tah šikmo vzhůru se zesíleným tlakem: energičnost, expanzivnost, netaktnost; hledí na druhé z patra, snaha o autoritativní usměrňování ostatních, ale s větší sociální citlivostí.


Ješitná, manipulativní hlava státu

Václav Klaus, prezident

Extrémní projevy levoběžnosti v podpisu  intelektuální ješitnost, manipulace, konzervativní hodnoty; potřeba odporovat, neovlivnitelnost, neústupnost (zaseknutý koncový tah pod linku).
Dojem grafologa z Obamova textu

Obamovo písmo působí lidsky, srdečně až vášnivě, má švih, je plné života; působí vyrovnaně a cílevědomě, ale jako by současně působilo i trochu dětsky a snad i vzdorovitě. Ohromný symbolický podpis působí hrozivě. Písmový obraz je harmonický, rytmický a čitelný - známka do duševní rovnováhy a niterné touhy po seberealizaci.

Jeho vitalita odpovídá mladistvému, velmi přizpůsobivému člověku, který dokáže flexibilně reagovat na nejrůznější změny a v jejich rámci improvizovat a hledat nová řešení. Dokáže se pro věci nadchnout, hlavně zpočátku, není však zcela jasné, bude-li mít dosti výdrže a trpělivosti věci dotáhnout do konce…

Obama je mimořádně extrovertní osobnost (široké písmo, rychlost, spojitost, prostorová velkorysost). Je silně „people oriented“. Na druhou stranu Obamovo písmo není široké jen primárně, ale i sekundárně (spojnice mezi písmeny), což svědčí o schopnosti vést dialog, Obama v tomto smyslu není sebestředný, což je v politice spíše vzácné. Proměnlivost vázání a nitka vypovídají také o schopnosti empatie a diplomacie…

Zakončení slov svědčí o energickém a expanzivním projevu. Stoupavě přeškrtnutá T s trojúhelníkem můžeme vyložit jako sebekritičnost, která se obrací k ohromné touze dosáhnout cíle, avšak spíše na úrovni představ než činu. Jelikož takto provedená T se vyskytují spíše na začátku slov, můžeme říci, že právě takto vnímá své já: jako člověka, jenž své sebevýčitky dokázal proměnit v rázný a nadšený čin či dokonce sebeobětování se (tvar kříže). Obamovi nechybí ambice, avšak realizaci jeho představ může scházet vytrvalost…

Celkově můžeme Obamu po sociální stránce charakterizovat jako výrazného, ambiciózního a energického extroverta, jenž se snaží udržovat nezávislost na okolí (ale když se rozohní, regulační mechanismy oslabují, sdělnost a živost roste), který vyniká diplomatickými schopnostmi, značnou přizpůsobivostí, otevřeným a naslouchajícím komunikačním stylem, ale i energickým a rázným projevem k okolí.

Obamův rukopis stojí v pravém rohu (skoro jako jakási pečeť), což je známkou toho, že Obama si stojí za tím co říká, je ochoten za svá slova nést odpovědnost – zkrátka: je ochoten se pod to, co říká, podepsat pevnou rukou. Jinak řečeno: hře, kterou před námi bude hrát, bude také opravdu věřit!

(Hodnocení Obamova textu bylo redakčně kráceno)

Dáte na grafologii? Sedí vám rozbor písma politiků?

   
09.12.2008 - Společnost - autor: Jan Exner

Komentáře:

 1. avatar
  [21] shb [*]

  hmm...zajímavé, myslím, že to sedí

  superkarma: 0 12.12.2008, 14:57:08
 2. avatar
  [20] shb [*]

  ty jo to si taky musím přečíst....písmo to je duše na talíři snad zítra...

  superkarma: 0 11.12.2008, 13:53:49
 3. [19] libuno [*]

  Souhlasím s Alighieri. Nejlepší má být anonymní test. Grafolog skutečně působí velice negativně vůči těmto osobám, což nemusí být pravdivé. Grafologie může napovědět o čemsi. Nemyslím si, že je naprosto pravdivá. Člověk je jiný jak v soukromí, v jiné situaci působí zcela jinak. Nesuďmě je podle písma, suďme dle dle činů!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I když pan Paroubek působil v době komunismu v jiných sférách....Pana Obamu neznáme, pana Klause od dob revoluce... Kéž by konečně někdy nastala změna!!! Jde jen o to korýtko - finance, nebo skutečně soucítění s lidmi, kteří jsou "dole".

  superkarma: 0 09.12.2008, 23:04:03
 4. avatar
  [18] paníliška [*]

  Na tohle hodnocení tady ani žádný rukopis být nemusel.

  superkarma: 0 09.12.2008, 22:59:59
 5. avatar
  [17] Dante Alighieri [*]

  Z rozboru podpisů politiků je vidět spíš grafologova nesnášenlivost k těmto konkrétním osobám. Nikdo nemá pouze špatné vlastnosti. Rozbor by nejspíš vypadal jinak, kdyby se dělal třeba na základě anonymního textu.

  superkarma: 0 09.12.2008, 13:55:38
 6. avatar
  [16] Hysteria [*]

  Uvýše jmenovaných netřeba rozborů,jsou čitelní až až!

  superkarma: 0 09.12.2008, 12:12:25
 7. avatar
  [15] Susina [*]

  a taky mi tu chybí vysvětlení pojmů, běžný čtenář nejspíš neví, co grafolog míní "levoběžností", "prosmyčkovanou girlandou", "těsností".. chápu omezenou kapacitu článku, ale neměla by být na úkor srozumitelnosti..

  superkarma: 0 09.12.2008, 11:24:01
 8. avatar
  [14] Susina [*]

  no... článek zajímavý, ale vzhledem k tomu, že jsem grafolog, mám docela výhrady, nebo spíš upřesnění pro negrafology - rozhodně nestačí hodnotit podpis a z pouhého podpisu nelze v žádném případě činit závěry, které jsou v článku uvedené, Juana to níže uvádí zcela přesně. Podpis je pouze jednou ze součástí grafologického rozboru, u podpisu je třba hodnotit jeho vztah k celému rukopisu, jak se odlišuje od normálního psaného textu atd.
  Na úvod další poznámky - grafolog hodnotí odchylky písma od tzv. školské předlohy, t.j. jak se písmo každého z nás odlišuje od písma, které jsme se učili jako prvňáčci...určitě jste si všimli, že jinak píšeme my, jinak vypadá písmo třeba Francouze nebo Angličana..
  Ad Obama - pokud pan Franče zná natolik americkou školskou předlohu, že může hodnotit odchylky Obamova písma od ní, tak klobouk dolů. Vzhledem ale k tomu, že hodnocení písma odpovídá znakům podle české předlohy, charakteristika písma rozhodně nemusí odpovídat a čtenář bude zmatený...:-(((( tohle by jako grafolog rozhodně měl vědět a vyvarovat se toho...

  superkarma: 0 09.12.2008, 11:19:28
 9. avatar
  [13] ToraToraTora [*]

  Stačí číst noviny...grafolog neřekl nic, co by nebylo zřejmé

  superkarma: 0 09.12.2008, 11:02:44
 10. avatar
  [12] Suzanne [*]

  trdlo, Juana: Podpis může být výsledkem spěchu i hříčky s písmeny. Chápu, že "něco" to vypovídat může, ale je to podobné, jako když čtyřicetileté ženě "uhodnu", že už měla dva vztahy.

  superkarma: 0 09.12.2008, 10:42:58
 11. avatar
  [11] Meander [*]

  trdlo: Napadlo mě přesně to samé

  superkarma: 0 09.12.2008, 10:04:22
 12. avatar
  [10] gerda [*]

  Juana: ano, to je přesné

  superkarma: 0 09.12.2008, 09:43:09
 13. avatar
  [9] Juana [*]

  Víc bych tomu věřila, kdyby grafolog hodnotil něco jiného než podpis. Obávám se, že přání je otcem myšlenky, když ví, o koho jde. Navíc podpis je mnohdy svérázné umělecké dílo a skutečný rukopis se může odlišovat - viz Obamův podpis. Dokonce jsem znala jednoho ředitele, který průběžně změnil podpis v jakýsi obrázek a vzniklo to víceméně ze srandy, jednou nám to vysvětloval (pracovala jsem v bance a tak jsme se ho na to zeptali, protože podpis neměl s jeho rukopisem vůbec nic společného). Zajímalo by mne, co by pan grafolog vyčetl z takového obrázku, kdyby dotyčného vůbec neznal.

  superkarma: 0 09.12.2008, 09:24:00
 14. avatar
  [8] gerda [*]

  Anai: no jasně, že mají, přece tebe!!

  superkarma: 0 09.12.2008, 09:18:29
 15. [7] zwiki [*]

  koukám,koukáš,koukáme....

  superkarma: 0 09.12.2008, 09:05:35
 16. [6] Anai [*]

  A teď tak koukám... vždyť to písmo je podobné i písmu mého současného ! Že by ti tři měli něco společného? No, přiznám, že Obama je mi velmi sympatický....

  superkarma: 0 09.12.2008, 09:01:32
 17. [5] Anai [*]

  Přesně tak! Grafologii věřím, jedna moje kamarádka jí ovládá a výsledky někdy neuvěřitelné - a to jí dávám písma svých známých anonymně. Věřili byste, že z jednoho písma vyčetla, že dotyčné zemřelo novorozeně? Nedávno jsem našla rozbor písma mého kdysi přítele - dělala mi ho v době, kdy jsem ho skoro neznala - sedělo to perfektně.
  Jinak Obama má stejný styl písma jako můj exmanžel, tak nevím, nevím, toho bych asi prezidentem USA nevolila, i když nepochybuju, že on by do toho šel

  superkarma: 0 09.12.2008, 09:00:06
 18. [4] gentiana [*]

  Bla bla bla.

  superkarma: 0 09.12.2008, 08:22:56
 19. avatar
  [3] gerda [*]

  Tož nevím, nepotřebuju být grafologem, abych podobnou typologii, když ty tři naše výtečníky znám dlouhá léta, podobně ohodnotila. Zajímavější by bylo, kdyby se hodnotil anonymní rukopis a až pak se prozradilo, čí byl. O tom je ostatně jedna Čapkova povídka...

  superkarma: 0 09.12.2008, 08:18:40
 20. avatar
  [2] Kelly [*]

  trdlo:

  superkarma: 0 09.12.2008, 07:47:50
 21. avatar
  [1] trdlo [*]

  Zdalipak by pan grafolog vzorky analyzoval stejně, kdyby nevědel, komu patří

  superkarma: 0 09.12.2008, 02:37:22

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme