mastodynonŽenský prs je symbolem ženskosti a mateřství...
Je zobrazován malíři, opěvován básníky. Jeho krása je pro ženy významná, neváhají utrácet velké sumy za chirurgické úpravy prsů. Muži evolučně obdivují velké prsy jako záruku výživy potenciálních potomků, i když jim v dané chvíli o potomky vůbec nejde o))), a i když víme, že velikost prsu není zárukou bezproblémové produkce mléka.

Bohužel prsy nejsou jen zdrojem pocitů příjemných...
Jsou spojeny s obavami ze zhoubného nádoru prsu. Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným nádorem u žen. Udává se, že každá dvanáctá žena onemocní karcinomem prsu.

Prsy rostou do dvacátého roku věku...
Podléhají vlivu četných hormonů. Definitivně dozrávají vlastně až těhotenstvím a kojením. Následně prsy začínají atrofovat a jsou tvořeny jen tukovými buňkami. Je-li tento proces nerovnoměrný, mohou vznikat rozličné obrazy takzvaných mastopatii. Tento pojem budí v ženách zbytečné obavy, ačkoli není prokázáno, že by tyto změny jakkoli zvyšovaly riziko nádoru prsu.

Asi dvě třetiny žen trpí bolestmi prsů - mastodynií...
Asi deset procent žen s tímto problémem navštíví lékaře. To je rozumné, protože u patnácti procent nádorů je bolest jedním z příznaků.

DocTři čtvrtiny bolestí jsou vázány na menstruační cyklus...
Typicky u žen kolem třicátého roku věku, v období pěti dnů před menstruací, oboustranně, ale nesymetricky a spíše v horní části prsů.

Čtvrtina bolestí není vázána na menstruační cyklus...
Je vždy jednostranná a je spojena s poruchou změn v prsu žen kolem čtyřicátého roku.

Teorií o příčinách cyklických bolestí je mnoho...
V podstatě tedy není příčina jasná. Jistě se jedná o hormonální nerovnováhu. U bolestí, které jsou součástí premenstruačního syndromu, většina lékařů doporučuje kombinovanou hormonální antikoncepci, ačkoli účinek není prokázán, a u ostatních mastodynií jsou též ordinovány hormonální léčby.
Mnoho žen však nechce či nemůže z různých důvodů užívat hormony a hledá alternativní způsoby terapie. Ovlivněním hladin hormonů v organismu dochází i k příznivému ovlivnění změn v prsu a odstranění bolestí. Léčba fytofarmaky je jedna ze zajímavých možností, jak se nepříjemné mastodynie zbavit.

MUDr. Tomáš Fait, Ph.D., Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Reklama