Mají děti trávit prázdniny se svými rodiči, anebo si mají vzájemně „orazit“? Já v tom mám jasno. Deset měsíců v roce jsem s vlastními dětmi v jednom kuse, a aspoň o prázdninách si od nich chci odpočinout. Týden společné dovolené u moře a pak šupajdá do světa!

kids

Má žena by ale nejraději celé prázdniny trávila se svým mamánkem. Samozřejmě, že musíme do práce, ale umístit ho někam, kde je přes den hlídán, ale kam za ním může pokud možno co nejčastěji jezdit, jí dělá dobře. Když se vyskytne možnost, že by odjel na týden daleko, a zároveň je možnost mít ho blízko, vybere si blízko.

Mé argumenty, že i to nebožátko si potřebuje od maminky a od prostředí, ve kterém je skoro celý rok, odpočinout, sice vyslechne, ale pak najde důvody, proč to nemůže být jinak, než aby zůstal v dosahu.

Zde mé argumenty, proč mají děti o prázdninách zmizet z domova, a pokud možno objevit se až na poslední týden prázdnin, kdy se z divoké zvěře opět promění ve slušné školáky.

  • Utužování rodinných vazeb. Mají jet k babičkám, dědečkům, strýčkům a tetičkám. Aby navázaly těsnější vztahy se svými příbuznými, rozvinuly přátelství se svými bratranci a sestřenicemi. Aby si užily rozmazlování, kterého rodiče nejsou většinou schopni.
  • Poznávání cizích lidí a prostředí. Rozvíjení sociálních dovedností, jako komunikace s lidmi, kteří uvažují jinak, než na co jsou zvyklí. Rozvíjení schopnosti „postarat se o sebe“, když není milující ruka, noha či hlava na blízku. Uvědomění si, jaký že to mám doma ráj.
  • Odpočinek rodičů. I rodič je jen člověk, který má po školním roce plně zuby svých ratolestí, a aby je mohl milovat i další rok, potřebuje si od nich aspoň chvíli odpočinout a získat za pomoci samoty a prázdného bytu  pocit, že je tam nějak prázdno a ticho.

A nyní k otázce, která se mé ženě zrcadlí v očích, když jí tyto argumenty skládám k nohám a vyhazuji své nejmladší dítě co nejdál od sebe.

Reklama