Někdo čerpá energii objímáním stromů, jiný prací, někdo opalováním. A asi všichni víme, že dnešní pobyt na slunci není zcela bez rizik. Kde je ale ta hranice bezpečného opalování? Tušíme, že není pro všechny stejná. Která pravidla platí zrovna pro nás? Jaká jsou specifika opalování u dětí?

 

V dozvuku světového dne melanomu proběhne dnes o tom všem on-line rozhovor s profesorkou Hercogovou od 13:00. Pokud vás trápí podezřelé znaménko, nevíte, jak jej sama poznat, bojíte se vyšetření, máte možnost zeptat se odbornice, získat klid a být na léto informovaná!

 

VSTUPTE DO ROZHOVORU ZDE.


 

Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. ukončila studium na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1984. Složila atestace z dermatovenerologie (1988 a 1993), kandidátkou lékařských věd byla jmenována v roce 1990, docentkou v roce 1994 a profesorkou dermatovenerologie v roce 2004 (a stala se tak nejmladší profesorkou v ČR). Odbornou praxi absolvovala na I. kožní klinice VFN v Praze, na kožní klinice FN Na Bulovce v Praze, na I. kožní klinice Univerzity ve Vídni (1991-92) a v Dermatopatologickém institutu Univerzity ve Philadelphii (1994). Od roku 1995 vede kožní kliniku své fakulty. Je hostující profesorkou na Univerzitě v Sieně, Milanu, a Florencii.

Prof. Hercogová je členkou vědecké rady UK 2. LF, ČLK, členkou atestačních a akreditačních komisí oboru dermatovenerologie a dětské dermatovenerologie. V letech 2000-2004 byla proděkankou pro klinické obory UK 2. LF. Dále je členkou výborů mezinárodních i národních odborných společností (International Society of Dermatology, European Society of Cosmetic Aesthetic Dermatology, Společnost pro využití laserů v medicíně ČLS JEP, Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP).

Je předsedkyní České akademie dermatovenerologie a byla jmenována prezidentkou světového kongresu dermatologů, který bude v Praze v roce 2009 pořádat International Society of Dermatology. Dále je členkou řady odborných společností (např. American Academy of Dermatology, European Academy of Dermatology, European Society of Dermatopathology atd.). Od roku 2001 je koordinátorkou Evropského dne melanomu v ČR. Významná je její činnost v redakčních radách odborných časopisů mezinárodních (International Journal of Dermatology, Archives of Dermatology, Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, Journal of Cosmetic Dermatology) i národních (je šéfredaktorkou Česko-slovenské dermatologie). Publikovala 3 monografie v angličtině, 19 kapitol v monografiích, téměř 90 odborných sdělení, z toho polovinu v zahraničí, je často citována kolegy v cizině. Přednáší na sjezdech dermatologů na celém světě (150 přednášek, většina jako vyzvaný řečník). Výzkumná činnost je zaměřena na problematiku lymeské borreliózy (kožní projevy, borrelióza u těhotných žen) a kožní infekce, vitiligo, kosmetickou dermatologii, léčbu kožních chorob, dětskou dermatologii.


Prof. Hercogová pořádá od roku 1995 každoroční sjezd českých dermatologů „Pražské dermatologické sympozium“, v roce 2002 byla prezidentkou 11. kongresu European Academy of Dermatology and Venereology v Praze (více než 6.000 účastníků). Za své aktivity byla odměněna čestným členstvím 5 mezinárodních dermatologických společností a oceněním American Academy of Dermatology.

V letech 1998-9 absolvovala kurz pro managery ve zdravotnictví. V roce 1997 otevřela privátní dermatologické zařízení „Ars Cosmetica“, v  roce 2001 „Pražské dermatologické centrum“, které se specializuje na vitiligo, lupénku, léčbu lasery, neinvazivní liposukci, diagnostiku a léčbu pigmentových útvarů a prevenci stárnutí.

 


Důležité kontakty:

Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a FN Na Bulovce

Budínova 2, 180 81 Praha 8, tel./fax 26608 2359, e-mail: dermatology@fnb.cz

 

Pražské dermatologické centrum

Na Stráži 28, 180 00 Praha 8, tel. 28484 0002, 603 436969, e-mail: info@dermatology.cz, www.dermatology.cz

Reklama