EZK

Společnost IZIP, provozující unikátní a patentovaný systém Elektronických zdravotních knížek, obhájila certifikaci svého systému pro řízení bezpečnosti informací dle mezinárodní normy ISO/IEC 27 000. Ochrana informací proti krádeži či zneužití je u Elektronických zdravotních knížek (EZK) minimálně srovnatelná se zabezpečením účtů internetového bankovnictví, a tedy nesrovnatelně vyšší, než například v běžné kartotéce v ordinaci. Vysoce zabezpečené zdravotní informace jsou online dostupné a slouží jako podklad pro rozhodování zdravotnických profesionálů v reálném čase.

Za osm let, kdy systém Elektronických zdravotních knížek funguje, nedošlo nikdy ke ztrátě dat, ani k nabourání do systému ze strany softwarových pirátů nebo hackerů. Lidé se tedy nemusí registrace své Elektronické zdravotní knížky obávat, protože jejich záznamy budou bezpečně uloženy," upozorňuje ředitel společnosti IZIP, Ing. Jiří Pašek. Situací, kde by EZK mohla pomoci je opravdu mnoho. Dopravní nehoda, náhlá slabost nebo srdeční příhoda - to jsou příklady, kdy opravdu záleží na rychlosti a odbornosti zásahu pracovníků rychlé záchranné služby. Bohužel jich není málo - například jen v Praze vyjíždí záchranka v průměru ke 330 pacientům denně.

Uživatelé EZK mohou záchranářům případný zásah výrazně usnadnit. Jednou z částí EZK je totiž Emergentní dataset. Ten obsahuje nejen velmi důležitá základní zdravotní data klienta, ale také kontaktní údaje na osobu blízkou, kterou je možné informovat o tom, co se stalo.

Bezpečnost dat je základ

Obhájením certifikace společnost IZIP potvrdila kvalitu a bezpečnost svého systému, ve kterém se již 8 let pracuje s několika sty miliony záznamů pacientů (pojištěnců VZP). Uživatelé Elektronických zdravotních knížek mají přehled nejen o svých aktuálních zdravotních záznamech, ale také o údajích o svém zdraví z předešlých let. První záznamy v EZK pocházejí již z dubna 2002, ovšem nejstarší záznamy se týkají obsahově roku 1987 (zdroj ČSÚ). Zdravotnické informace vzniklé před rokem 2002, kdy systém IZIP začal fungovat, byly některými lékaři vepsány zpětně. Vzniklo tak unikátní informační zázemí (cca 323 000 záznamů) zdravotnických údajů, často více jak 20 let starých, které je registrovaným lékařům jednoduše online dostupné.

Jak EZK funguje?

V praxi je přístup k informacím v Elektronické zdravotní knížce možný pouze po zadání identifikačního čísla a přístupového hesla. Uživatel Elektronické zdravotní knížky si může pro zvýšení bezpečnosti dat vytvořit navíc i své osobní heslo, nebo použít k zabezpečení vstupu i osobní certifikát. Do Elektronické zdravotní knížky pacienta mohou zapisovat pouze zdravotničtí pracovníci registrovaní v systému IZIP. Klient systému si sám určí, kdo z registrovaných lékařů může nahlížet do jeho zdravotnických záznamů. To znamená, že zapisovat do EZK mohou všichni registrovaní zdravotničtí pracovníci, ale číst jen ti, které klient sám určí. Provoz elektronických zdravotních knížek probíhá v souladu s českou legislativou (zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) a společnost IZIP je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Názor lékaře

Jan PirkPřínos Elektronické zdravotní knížky pro pacienty i české zdravotnictví je velký. Poskytuje ošetřujícímu lékaři okamžité a zásadní informace o zdravotním stavu pacienta, v případě urgentních situací může vést k záchraně života. Kromě toho elektronické zdravotnictví vede k zásadnímu šetření finančních prostředků, vzhledem k tomu, že ošetřující lékař bude mít kompletní dokumentaci o dosud předepsaných preparátech a umožňuje mu se v danou chvíli správně rozhodnout, ať už při stanovení diagnózy nebo následné léčby.

Názor uživatele

Z. Pohlreich Měl jsem příležitost přesvědčit se, že máloco je tak bezpečné jako systém Elektronických zdravotních knížek. Jde o ideální úložiště zdravotních záznamů, které mám kdykoli po ruce. Projekt se rozjel velkou rychlostí, nenechte si ujet vlak!

Zaregistrovat se do systému EZK můžete online na www.izip.cz, kde najdete i další informace o této unikátní službě.

banner

Reklama