Poslední dnešní příspěvek k tématu zaslala čtenářka Mandzarik: „K tématu pohádek ještě připojuju úryvek díla kamarádky. Hra je dlouhá, její popis měsíců mě však fascinuje a chci se o něj podělit," píše.

A máme tu poslední dnešní čtenářskou novinku. Jde opět o divadelní kousek. Zaslala ho čtenářka Mandzarik...


K tématu pohádek ještě připojuju úryvek díla kamarádky. Hra je dlouhá, její popis měsíců mě však fascinuje a chci se o něj podělit. Hra má mnoho stránek, ale úvod pro představu její fantazie stačí :-) Pro úplnost dodávám, že kamarádka má sedm dětí. Nikdy neuvěřím tomu, že při tomto počtu je ještě schopná veršovat...

O dvanácti Měsíčcích

Vypravěč:

Příběh, který vyprávím, se odehrává kdesi
za sedmero horami a devatero lesy.
Žijí tady s matkou svou, v chaloupce pod strání,
Maruška a Holena, dcery na vdávání.
Maruška, ta nevlastní, krásná je a milá,
tatínka jí macecha dávno utrápila.
Vlastní dceři, Holeně, to také dost sluší,
jenže zlost a nenávist hyzdí její duši.
Matka ji však zbožňuje, rozmazluje, hýčká,
Marušku má za služku a ji - za mazlíčka.
Věřte, že se mnohým z vás hrůzou zježí chlupy,
jen co spolu nahlédnem přímo do chalupy...

 

V chaloupce u stolu Holena právě dojídá, matka ji starostlivě pozoruje, Maruška zametá.

Matka (k Holeně): Copak je ti, Holenko? Jíst ti sice chutná,
když na tě však pohlédnu, zdáš se mi být smutná.
Tvá ústa jsou zamrzlá, jak dnes voda v tůni...

Holena: Nějak se mi zastesklo po fialek vůni!

Matka ( k Marušce): Proč tu stojíš jako sloup?! Snad jsi rozuměla
co Holenka říkala. Fialky by chtěla!

Maruška (k Holeně): Ráda bych tě, sestro milá,
fialkami potěšila.
Nejde to však. Dej si říci,
jak by v zimě, ve vánici
mohl rozkvést vonný květ?

Holena (vztekle): Chci fialky!! A to hned!

 

Matka (k Marušce): Neslyšelas Holenku?! Fialky si přeje!
Tak se přestaň vymlouvat na sníh, na závěje!
Máš dělat, co poručí, ne se pouštět v hádky.
Běž a s prázdnou náručí nevracej se zpátky!

Matka Marušku vystrčí ze dveří, je slyšet kvílení větru, fíííííííííí, fííííííííííííííííííííí...
Choulící se zmrzlá Maruška přichází k ohni, u kterého sedí dvanáct Měsíčků.

Maruška: Dobrý večer, pánové. Smím poprosit skromně,
Zda se mohu ohřáti u vašeho ohně?

Jeden z Měsíčků: Jen přistup blíž, děvenko. Oheň hřeje, svítí...
Hned přiložím polénko. Jakpak říkají ti?

Maruška: Marie. Však „Maruno" macecha mi spílá.
Pro otce, co nežije, jsem „Maruškou" vždy byla.

Druhý z Měsíčků: Ze tvých slov i z chování dost o tobě víme.
Nyní, jestli dovolíš, též se představíme.

Třetí z Měsíčků: Je nás dvanáct Měsíčků. Stačí chvilka malá,
Aby sis nás všechny pěkně spočítala.

Čtvrtý z Měsíčků: Scházíme se tady, na palouku v lese.
Co se týká vlády, hezky střídáme se.

 

Pátý z Měsíčků: Ten, na kom je řada, své role se zhostí.
To víš, ničí vláda není bez starostí,
ale dohromady se nám práce daří.

Šestý z Měsíčků: Jména nás všech tady, najdeš v kalendáři.

 

Jednotliví Měsíčkové se jeden po druhém představují Marušce:

 

Leden: Já, Leden, teď žezlo svírám.
Nový rok vždy otevírám.
Vidíš kolem, co vše svedu?
Vítej v říši sněhu, ledu.

Únor: Já jsem Únor, měsíc hladu.
Po Lednu převezmu vládu.
Chlad proniká do pelíšků,
kde zvířátkům kručí v bříšku.
Přináším však naději:
Sníh už taje v závěji
a led praská na potoce.
Jsem nejkratší měsíc v roce.

Březen: To když já se chopím žezla,
rázem je pryč zima vlezlá.
Konec půstu! Během chvilky
rozezní se ptačí trylky.
Poupě slaví probuzení,
sníh taje, až náhle není.
Kalné vody hučí jezem.
Tak to jsem já - měsíc Březen.

Duben: Díky mně se nejen duby
svou zelenou barvou chlubí.
Hádej - s jakým počasím,
za chvíli se vytasím?
Pozor, ať nechytíš rýmu!
Já jsem Duben, měsíc šprýmů!

Květen : A já Květen, měsíc květů,
jak mé jméno hlásá světu.
Píseň lásky letí krajem,
básník nazývá mě Májem.

Červen: Jsem Červen. Jak lehce vyčteš z mého jména,
já vše, co mohu, zbarvím do červena.
Třešně i jahůdky, co u cesty se krčí,
v lesích zas maliny a v polích máky vlčí.
I slunce zčervená, když ukládá se k spánku.
Jsem měsíc dlouhých dní a broučků svatojánků.

Červenec: Tak jako bratr Červen mám v názvu červenání,
jsem měsíc rudých růží, vonících luk a strání.
Červenec je mé jméno a školák ti rád poví,
že spolu s bratrem Srpnem jsem měsíc prázdninový.

Srpen: Já jmenuji se Srpen. V mém jménu srpy zní.
Jsem měsíc letních bouřek, hvězd létavic a žní.

Září: Sotva dostanu se k vládě,
hned je rušno na zahradě.
Sadař úrodu svou sklízí,
čápi za obzorem mizí,
slunce protahuje stíny,
zrají šípky, jeřabiny.
Vítám podzim. V kalendáři
najdeš mě pod jménem Září.

Říjen: Jsem Říjen, měsíc námluv zvěře.
Do žluta zbarvím stromy i keře.
Jiné, to aby byla změna,
zas do hněda či do červena.
Ta nádhera! Jenom mě mrzí,
že slunce chodí spát tak brzy
a přes vší krásu podzimu
už každý myslí na zimu.

Listopad: Jsem Listopad. Líbí se mi,
jak se listí snáší k zemi.
Co o sobě říci víc?
Jsem měsíc mlh, plískanic,
větru, který zháší svíčky,
co hořely za dušičky.

Prosinec: Jsem Prosinec. Vše se změní,
když se pustím do kouzlení.
Lusknu prsty - voda hned
promění se v pevný led.

Mandzarik

Pozn. red.: Příspěvek neprošel jazykovou korekturou.

Téma dne: Pohádková středa

Dnes jsme měli v magazínu Žena-in.cz pohádkovou středu. Posílaly jste mi své pohádky, milé čtenářky, ale téma dne touto novinkou končí. Už mi pohádky neposílejte. Přesně v 16.00 se dozvíte, která dvě přispěvatelky získaly novou knížku Nely Boudové O víle Voněnce...

o víle voněnce

Reklama