Na jaře tohoto roku proběhl v České a Slovenské republice již druhý ročník celostátní roadshow „Orbit – Zdravý úsměv pro každého“. Akce oslovila více než 70 000 lidí v obou zemích a její součástí bylo dotazníkové šetření o tom, jak Češi a Slováci pečují o své zuby. Z průzkumu vyplývá, že jsou Slováci, co se pravidelných kontrol chrupu a dentální hygieny týče, důslednější než my, Češi. Co je toho ale příčinou?

V květnu a červnu letošního roku probíhal druhý ročník akce „Orbit – Zdravý úsměv pro každého“, kterou pořádá Orbit Klub ve spolupráci s Asociací dentálních hygienistek.  V 15 českých a 12 slovenských městech se více než 70 000 lidí dozvědělo informace o správné ústní hygieně, bezplatně konzultovalo své problémy s dentální hygienistkou a získalo řadu informačním materiálů.  

Proč jsou ve výsledcích průzkumu mezi Českem a Slovenskem takové rozdíly?

Součástí akce bylo dotazníkové šetření*, které se zaměřilo na vztah Čechů a Slováků k dentální hygieně. Výsledky ukázaly, že si Slováci vedou o něco lépe.

zubV ČR stomatologa navštěvuje alespoň 1x ročně 68 % z nás, na Slovensku je to 90 % dotázaných. K dentální hygienistce pravidelně dochází 28 % Čechů, přičemž na Slovensku je to 48 % dotázaných. Proč nás, Čechy, nelákají návštěvy dentisty?

„V České republice máme pojišťovnou automaticky hrazenou jednu preventivní stomatologickou prohlídku ročně. Když na ni nepřijdete, v podstatě se nic neděje. Na Slovensku mají legislativu přísnější. Pokud se slovenský pacient nedostaví alespoň 1x ročně na pravidelnou stomatologickou prohlídku, musí si následné ošetření chrupu platit v plné výši,“ zdůvodňuje velmi rozdílné výsledky obou zemí MUDr. Jakub Smrček.

A jaké jsou výsledky z oblasti dentální hygieny? Celá polovina Čechů se spokojí s kartáčkem a zubní pastou. Pouhých 30 % české populace užívá mezizubní kartáček či zubní nit. Ještě hůře dopadla dentální párátka, která používá pouze 9 % Čechů. Stejné výsledky mají i na Slovensku. Větší úspěch mají žvýkačky bez cukru, denně či obden je užívá 44 % dotázaných a stejně je na tom i ústní voda. Slováci jsou na tom lépe, žvýkačku i ústní vodu používá polovina respondentů.

Žvýkačka bez cukru jako ideální pomocník

Dotazníkové šetření také ukázalo několik zajímavostí. Žvýkačka bez cukru užívaná jako každodenní vhodná pomůcka je Čechy vnímána velmi kladně. 38 % ji používá pro zlepšení a osvěžení svého dechu a zároveň ji celých 22 % využívá v momentech únavy a ospalosti.

A jaké jsou tedy hlavní rady odborníků, které nám pomohou ke zdravému úsměvu?

1) Pravidelně navštěvujte svého stomatologa a dentální hygienistku

2) Čistěte si pravidelně zuby správnou technikou a pomůckami, které       vám lékař či hygienistka doporučí

3) Používejte pomůcky pro mezizubní hygienu

4) Žvýkejte žvýkačku bez cukru po každém jídle a pití

5) Omezte konzumaci cukrů

6) Používejte fluoridové preparáty - pasty, gely, ústní vody

A nezapomeňte: „Čistý zub nemůže onemocnět!“

Orbit - Zdravý úsměv pro každého oslovil na 15 místech ve 12 největších českých městech v květnu a červnu 2012 přes 38 500 lidí. Mohli na místě zkonzultovat své problémy s dentální hygienistkou, dozvědět se více o správné dentální hygieně, získat edukativní materiály a žvýkačky bez cukru a také vyplnit dotazník o tom, jak o své zuby pečují. Akce byla podpořena dvěma plně vybavenými ordinacemi umístěnými v obrandovaném kamionu.

Orbit Klub je dlouhodobý vzdělávací program pro laickou i odbornou veřejnost (stomatologové, dentální hygienistky). Jeho cílem je zvyšovat povědomí o důležitosti komplexní dentální hygieny během celého života člověka a posilovat komunikaci mezi lékařem, pacientem a dentální hygienistkou. Orbit Klub se snaží klást důraz na prevenci a budovat u veřejnosti pocit zodpovědnosti za své zubní zdraví. Mezi hlavní aktivity Orbit Klubu patří např. webové stránky www.OrbitKlub.cz, vzdělávací seriál E-Zubař, spolupráce s odborníky, příprava informačních materiálů pro odborníky a realizace pravidelných výzkumů na téma zubní zdraví.

Zdroj: tisková zpráva

Reklama