gsk1

GRANTOVÁ KOMISE ROZDĚLila 2 miliony korun MEZI projekty, KTERé POMOHOU seniorům a nemocným LIDEM

 

Na konci června vyhlásil Nadační fond výsledky čtvrtého ročníku grantového řízení, v němž dlouhodobě podporuje neziskové organizace zaměřené na seniory a nemocné lidi. Právě tyto skupiny obyvatel stojí často na okraji společenského zájmu a jsou odkázány na pomoc svého okolí. O grant letos požádalo celkem 149 neziskových organizací z celé České republiky a 12 z nich před grantovou komisí uspělo. Dvě organizace navíc získaly bonus na rozvojový program ve výši 150 tisíc korun, o jehož udělení rozhodli svým hlasováním zaměstnanci GSK.

„Rekordní zájem neziskových organizací o účast v grantovém řízení NF GSK nás příjemně překvapil. Velké množství žádostí vypovídá nejen o důvěře, kterou v náš nadační fond vkládají, ale i o akutní potřebě finanční podpory, kterou neziskový sektor v současnosti pociťuje,“ říká Eva Šebestová, manažerka externí komunikace společnosti GlaxoSmithKline.

NF GSK pomáhá dlouhodobě
Rok Částka věnovaná neziskovkám
2012 2 miliony korun
2011 1,5 milionu korun
2010 2 miliony korun
2009 2 miliony korun
Celkem 7,5 milionu korun

Grantového řízení se zúčastnilo celkem 149 neziskových organizací, což představuje 50% nárůst oproti loňskému roku. Celková částka 1,7 milionu korun byla rozdělena mezi 12  projektů, přičemž 9 z nich získalo grant v požadované výši. Ten mohl dosáhnout maximálně 170 tisíc korun. Dvě z podpořených organizací navíc obdržely 150tisícový bonus, o jehož udělení rozhodli svým hlasováním zaměstnanci GSK. Bonus bude určen na rozvojový program, který podpoří dlouhodobou udržitelnost dané organizace. Na jeho přípravě se mohou podílet svými zkušenostmi i zaměstnanci GSK. Celkově tak NF GSK od roku 2009, kdy proběhl první ročník grantového řízení, věnoval neziskovým organizacím již 7,5 milionu korun.

Grantové řízení NF GSK probíhá vždy ve dvou kolech. Do druhého kola jsou vybrány ty projekty, které nejlépe splňují předem stanovená kritéria a zároveň jsou nejvíce prospěšné pro danou komunitu. O tom, které z nich nakonec získají grant, rozhoduje grantová komise. V té letos zasedli členové správní rady NF GSK, zástupci platformy Byznys pro společnost, zaměstnanci GSK a odborníci z oblastí, pro které byly granty vypsány.

Díky prostředkům získaným z NF GSK může například organizace Podané ruce rozšířit služby osobní asistence pro seniory s handicapem v okolí Prostějova, Hospicové hnutí Vysočina navýšit kapacitu domácí hospicové péče pro své klienty - lidi v terminálním stádiu onkologického onemocnění či Raná péče EDA zakoupit speciální pomůcky, které pomohou rozvíjet komunikaci u dětí se zrakovým nebo kombinovaným postižením.

gsk3Projekty, které získaly grant z NF GSK v roce 2012:

Kategorie SENIOŘI

·         ADRA o. s. – Dobrovolnické centrum ADRA České Budějovice, projekt „Stále aktivní“

·         Farní charita Týn nad Vltavou, projekt „Senior – Šance“

·         Charita ČR, projekt „Psychobiografický model péče

            o seniory se symptomy demence“

·         Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1, projekt „Pozvání na kávu“

·         Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých, projekt „Dobrovolníci pomáhají nevidomým seniorům“

·         Podané ruce, projekt „Dostupná osobní asistence seniorům s handicapem v Prostějově a blízkém okolí (obec Vrbátky)“

Kategorie NEMOCNÍ

·         Hospicové hnutí Vysočina, projekt „Zdravotnická péče - klíčová činnost hospicových služeb“

·         Ledovec, projekt „Cirkus Paciento v psychiatrických léčebnách“

·         Oblastní charita Červený Kostelec, projekt „Speciální úprava automobilu pro přepravu vozíčkářů“

·         Raná péče EDA, projekt „Rozvoj komunikace u dětí se zrakovým nebo kombinovaným postižením pomocí speciálních pomůcek“

·         Společnost „E“, projekt „Dokument Život s epilepsií“

Bližší informace k projektům podpořeným v letošním grantovém řízení najdete na webových stránkách www.nadacnifondgsk.cz/grantove-rizeni/centralni-vysledky.html.

GlaxoSmithKline a filantropie

GSK patří mezi největší světové farmaceutické společnosti s vlastním výzkumem a vývojem nových léků. V rámci dlouhodobé udržitelnosti svého podnikání usiluje o komplexní přístup v CSR. Celosvětově se podílí na zdravotnických a sociálních programech ve více než 100 zemích, a to jak prostřednictvím darovaných léčiv, tak poskytováním finanční a materiální pomoci. V České republice klade hlavní důraz především na dodržování etiky a transparentnosti v podnikání, dodržování odpovědného přístupu k zaměstnancům a na podporu komunit, kterou zastřešuje Nadační fond GSK. GlaxoSmithKline je prémiovým členem platformy Byznys pro společnost, která sdružuje společensky odpovědné firmy v ČR. Zároveň patří mezi zakládající členy Asociace firemních nadací a nadačních fondů. Pravidelně se umisťuje na předních pozicích v soutěži TOP odpovědná firma, oceňující firmy s udržitelným a odpovědným podnikáním. Pro více informací navštivte webové stránky www.nadacnifondgsk.cz či www.gsk.cz.

Reklama