V současné podzimní době vládne našemu času kromě indiánského hada a evropského štíra i egyptský bůh Usir. Jeho panování nastupuje 21. října a trvá do 25. listopadu. Podle věštírny. com byl Usir bohem zemědělství, který zasvětil lidstvo do tajů přírody a civilizace.

V širším smyslu symbolizuje Usir nevyčerpatelnou sílu přírody a životnost samotné vegetace. Oddanou manželkou mu byla jeho sestra, dvojče Eset. Tento bůh byl nejčastěji znázorňován v lidské podobě s korunkou, žezlem a důtkami.

Nositelé tohoto boha jsou inteligentními bystrými jedinci s perspektivním uvažováním a aktivním myšlením. Charakterizuje je také originalita a velká dávka tvrdošíjnosti. Jsou povahy zvídavé až zvědavé, a když je něco zajímá, nelitují žádné námahy, aby se dozvěděli to, co chtějí vědět. Jejich touha po dokonalosti je žene klást si vysoké požadavky jak na sebe, tak i na ostatní. Mají velké ideály, a proto se nikdy nezabývají zbytečnostmi či malichernostmi. Nemají problém snášet námahu a jsou také schopni čelit nebezpečí.

Osiris

U zrozenců pod vlivem boha Usira je ovšem velmi těžké předem odhadnout jejich reakce, proto bývají pro své okolí velmi nevyzpytatelní… Jsou velmi zdatní v zaměstnání, ale i v každodenním životě, mají talent rozpoznat každou vhodnou příležitost. Zajímají se o vše, co je záhadné či skryté, mají také silný sklon k mystice. Jejich velkou slabostí je horší přizpůsobivost. Bývají to jedinci stvoření pro vedoucí funkce, kde sice budou náročnými šéfy, ale podřízenými budou značně oblíbeni.

Lidé narozeni ve znamení tohoto boha jsou silné osobnosti, které dokážou mistrně maskovat své pocity, třeba žárlivost či závist.

Pokud jde o lásku, bývají velmi milováni, ačkoliv sami doopravdy milují jen zřídka. Neznají proto hoře lásky, své oběti rádi nechávají zcela nelítostně v zoufalství…

Čtěte také:

Reklama