Nová zjištění, která byla předložena letos v březnu na kongresu Evropské urologické asociace v Miláně, ukazují, že probuzení jednou nebo vícekrát za noc s pocitem neodbytného nucení na močení (nykturie) je spojeno s výrazným poklesem produktivity práce i mimopracovních aktivit.

Nykturie

Negativní dopad nykturie na výkon pacientů během dne potvrdila analýza údajů získaných ze dvou tříměsíčních klinických zkoušek. K hodnocení produktivity práce byly použity dotazníky zkoumající produktivitu práce a narušení aktivit 646 respondentů. U pracujících nykturiků byl zjištěn pokles produktivity práce o 25 %, což je větší podíl než v případě hyperaktivního močového měchýře (10-12 %) a srovnatelný s dalšími neurologickými chronickými onemocněními, jako je jícnový reflux (25 %), těžké astma (21 %), chronická obstrukční plicní choroba (19 %) nebo zácpa (34 %). U pacientů trpících nykturií byla navíc zjištěna o 34 % snížená schopnost věnovat se denním aktivitám.

„Bohužel i v dnešní době, kdy je možné získat všechny potřebné informace o nykturii nejen od lékaře, ale také v médiích, zejména na internetu, převládá mezi pacienty mylná domněnka, že je nykturie projevem stárnutí, že je normální. Vstávat v noci s pocitem nutkání na močení, ať už ve 20, 45 nebo 60 letech, však normální není. Za daným symptomem se mohou skrývat onemocnění jako nykturie a s ní spjatá noční polyurie, ale může být známkou i závažnějšího, například nádorového onemocnění,“ varuje uroložka MUDr. Romana Richterová a radí: „Je na místě zmínit se o problému lékaři a nemusí to být hned urolog, ale například praktický lékař nebo gynekolog. Pokud se za nykturií skrývá jiné onemocnění, pak čím dříve se na něj přijde, tím lépe. Pokud by šlo o samotnou nykturii, i tu je možné léčit. Desmopresin je účinná látka léku, kterým se díky snížení tvorby moče během spánku docílí poklesu nykturie.“  

Další zjištění předložená na kongresu Evropské urologické asociace pocházela z analýzy subjektivních údajů, které poskytli sami pacienti. V rámci dvou kontrolovaných zkoušek se odborníci dotazovali 513 mužů a 273 žen, co jim nejvíce vadí na tom, že musí v noci vstát a jít na záchod. Respondenty nejvíce obtěžuje narušený spánek (57 % mužů, 42 % žen), neschopnost znovu usnout (32 % mužů, 28 % žen) a únava následující ráno (17 % mužů, 15 % žen). Menší podskupina starších pacientů uváděla obavu z pádu následkem závratě a považovala nutnost chodit v noci na záchod za velmi obtěžující až otravnou.

MUDr. Romana Richterová, lékařka urologického oddělení Nemocnice Na Bulovce, doporučuje neodbytnému nucení na močení v noci věnovat pozornost: „Naši ambulanci navštívila pacientka předdůchodového věku s problémy častého nucení na močení ve dne i v noci, které ji velmi limitovalo, a to nejen v soukromém, ale také v pracovním životě. Pacientka trpěla potížemi více než dva roky, cítila se unavená a jakoby bez života, obávala se, že ji vzhledem k menší výkonnosti v práci propustí. Rozhodla se proto situaci řešit. Klinické, laboratorní a sonografické vyšetření bylo v pořádku. Na základě vyplněných dotazníků byl zjištěn počínající neurogenní močový měchýř a noční polyurie. Pacientce byla doporučena režimová opatření a desmopresin. Při poslední návštěvě se již pacientka cítila lépe, polakisurie (časté nucení na močení spojené s vymočením malého množství moče) s nykturií postupně ustoupily a s nimi i únava. Pacientka sama říká, že se konečně pořádně vyspí. Je stále ve stejném zaměstnání a propuštění se už neobává, protože se zlepšila její výkonnost.“

Nykturie

Více informací o nykturii najdete na www.nykturie.cz.

Zdroj a foto: tisková zpráva

Reklama