Magie

Numerologie: Jací jsme podle životního čísla?

nu

Hodně jste si o tohle téma říkaly, a tak je tady.

Životní číslo je to, které vám zbude při numerickém sčítání všech číslic celého data narození. Ukazuje mnoho z naší povahy i pohledu na svět.

Je celkem zajímavé sledovat, jak se spolu dokážou sžít, nebo naopak nesžít různá numera. Je například velice náročné skloubit osmičku s jedenáctkou, protože obě jsou dominantní. Devítka má zase pocit, že všechno je nutno podřídit jejímu modelu. A tak dále.

Pamatujte, že energie životního čísla se nedá zaměňovat za energii čísla dne, o kterém jsme minulý týden mluvili. Jednoduše proto, že tady hovoříme o jednom člověku a jeho fungování ve společnosti celý jeho život. Určitě ale rozdíl poznáte časem sami, pokud vás tato část obecné magie bude zajímat.

Jací tedy jsme podle našich životních čísel?

Rozbor, který vám nabízím, je rozborem pythagorejským. Ještě existuje rozbor kabalistický, který se liší jen trošku.

Životní číslo

Je poměrně jednoduché  ho zjistit. Příklad: Sonne se v předešlém článku o numerologii dnů svěřila s datem narození svého syna. Vezmu tedy příklad z vašich řad.

Celé datum 14. 4. 1991 – 1+4+4+1+9+9+1=29 a 2+9=11

Náš princ je tedy jedenáctka životním číslem. Není na škodu přihlédnout i k tomu, jaké je Sluneční znamení, protože i to dává pak přesnější úhel, pod jakým lze zkoumat jeho osobnost.

Samozřejmě je úplně nejlepší celý nativní horoskop plus životní číslo. Pokud ale nechceme člověka úplně pitvat, jen si udělat například obrázek někoho, koho jsme právě potkali, našeho šéfa a podobně, stačí i tohle.

Význam životních čísel.

jeJedničce vládne Slunce. Lidé s tímto životním číslem bývají silní, velkorysí a mají obrovský potenciál, který se snaží využít. Jsou hřejiví a vitální. Často nepřemýšlí, jestli mají dostatek prostředků na dosažení některých cílů. Jsou to ale optimisté a věří v úspěch. Často jej také dosahují. Jejich chybou bývá neschopnost se přizpůsobit a nemají rádi autority. Oni chtějí být autoritami. Vcelku jsou ale oblíbení. Jedničky také těžko dokáží šetřit. Chtějí si to užít. Nebezpečím a nepříjemnou komplikací je u některých jejich horoskop, který nakloněn špatným směrem umí udělat z jedničky nadutého všeuměla, který si nevidí na špičku nosu a nosí se jako pětka do záložny. Většinou jde ale o milé lidi s hřejivou energií. Inu, Slunce umí i pálit. Klíčové slovo jedniček je radost.

dvDvojkám vládne Měsíc. Lidé narození pod Lunou jsou citliví, až přecitlivělí. Ve své empatii umí jít tak daleko, že mohou trpět s druhými. Současně mají sklon k depresím a stahování se do ústraní. Vlastně lze říci, že jejich přednost, tedy schopnost vcítit se, je i jejich velkým problémem. Iluzorní nahlížení na druhé a rozplývání se ve snech a citech se nemusí vždy sejít s realitou, což dvojky vyčerpává. Naproti tomu mají cit pro umění, hudbu. Nevadí jim pracovat v týmu. Raději vyčkají a pak reagují. Mají velikou potřebu domova a citů. Jejich „tvář“ bývá dvojí. Jejich změny nálad pověstné. Nebezpečím při špatné konstelaci je pak úplný odklon od reality, chorobná lhavost nebo dispozice k alkoholu a jiným prostředkům pro navození „iluzí“. Klíčové slovo cit.

trTrojky jsou pod vládou Jupitera. Jsou to lidé, jejichž záběr jde hlavně do šířky. Mají zájem o vše a všechno by rádi poznali. Jejich znalosti bývají všeobecné, leč často jdou jen po povrchu. O všem vědí něco, ale o ničem všechno. Jsou dobrými společníky a baviči. Málo odpočívají. Mají pocit, že lze stihnout všechno, a protože to fakt nejde, bývají nedochvilní. Naproti tomu umí geniálně vysvětlovat a komunikovat, takže jim to většinou odpustíme. Vynikají silou prosadit se. Ctí svobodu, ale často jí málo dopřejí druhým. Věci berou s nadhledem. S trojkou se člověk zasměje, nenudí se, ale často na ni čeká. Trojky jsou dobrými podnikateli, protože slučují intelekt a rychlé rozhodování. Mají čich pro obchod. Trojky často mluví o štěstí.

ctUran. Člověk čtyřka je takový zásadový, ambiciózní dříč. Může působit samolibě a chladně. Čtyřka je mentor a dobře počítá. Jsou to jedinci spolehliví, zarputilí a pečliví. Jejich chybou bývá neschopnost se uvolnit a být spontánní. Neustále kontrolují své chování a málokdy překročí zákon. Doma jsou upovídaní, pozorní, ale rádi určují pravidla. Čtyřky se velice často se ctí zhostí role veřejného činitele či správce nebo vůdce více osob. Najdeme zde starosty, ombudsmany i našeho současného prezidenta. Klíčové slovo je povinnost.

peMerkur. Pětka je takový všudybýlek, který neposedí. Je výtečný pozorovatel, ale špatný posluchač. Například děti pětky mají rády krátké pohádky… často dořeknou větu za vás, protože už mají názor a nechce se jim čekat. Jejich myšlení je rychlé stejně jako pohyby. Nechybí jim šarm a mají smysl pro humor a různé uličnické vtípky. Milují nevyzkoušené věci. Jsou hovorní a vyhovuje jim práce v komunikaci s veřejností. Jestli někdo vymámí z jalové krávy tele, pak je to pětka. A pokud ne – kráva jí ho alespoň slíbí, pro jejich neuvěřitelnou přesvědčovací schopnost. Mají úžasnou vůli žít a velice rychle jim to myslí. Klíčové slovo je poznání.

seVenuše. Lidé narození s životní šestkou jsou lidé Venuše. A ta je planetou lásky, tělesných požitků, krásy a všeho, co lze nazvat smyslovým potěšením. Bytostně potřebují být milováni a milovat. Potřebují harmonii a do jisté míry také obdiv. Musí mít pocit, že jsou oblíbení. Milují umění, dokáží na sebe strhnout pozornost a vyzařují příjemnou atmosféru. Svou sebestředností bývají roztomilé, protože postrádají zahrocení a dojem samolibosti. Často hovoří o lásce a milují romantické filmy. Peníze pokládají za důležité, protože jejich smysl pro krásu podporuje krásné věci. A ty jsou často drahé. Oblékají se nápaditě, ale se vkusem. Milují jídlo, masáže a vybranou společnost, jíž bývají ozdobou. Klíčové slovo je láska.

sedNeptun. Tak jako je tajemný a snový Neptun, takové jsou i sedmičky. Mají hluboký vhled do věcí. Jejich nadáním je pronikat do věcí. Jejich častou chybou absolutní odklon od reality. Alkohol je pro tyto lidi metlou, stejně jako jiné prostředky pro navození změněného stavu vědomí. Mají vynikající fantazii, soucit a jsou intuitivní. Sedmičky bývají umělci, výtvarníci, herci, básníci, spisovatelé sci-fi apod. Jejich nadání si ale musí někdo povšimnout. Málokdy se totiž dokážou prosadit (pokud nemají nějaký jiný, silný aspekt). Sedmička velí fantazii, snům, vizím a nápadům. Její projev bude nenásilný a jakoby zasněný. Klíčové slovo je vize.

oSaturn. Osmička je mocenské a karmické číslo. Tito lidé vynikají silou vůle a inteligencí. Neradi se podřizují druhým. Pokud tak osmička učiní, musí ona sama takového jedince pro něco obdivovat nebo jej uznat za hodného jejího zájmu. Osmičky kontrolují všechno a všechny, i sebe. Mají rychlé uvažování a brilantní úsudek. Jsou náročné. Jejich vztahy jsou komplikované. Druhého si potřebují vážit, obdivovat a ctít, aby ho byli schopné milovat. Pokud najdou takový protějšek, lze se na ně i spolehnout, dokud obdiv trvá. Lidé osmičky jsou sice rozenými vůdci, ale lze s nimi vyjít, pokud jim dáme prostor. Rádi pomáhají druhým, protože jsou přesvědčeni, že každý má právo na hezký život. Na své přátele nedají dopustit. Uznávají hodnoty. A to jak hmotné, tak i duchovní. Tito lidé jdou do maxima a málokdy cokoli vzdají. Jejich potenciál je snadno viditelný. Vždyť položte osmičku a jste v nekonečnu. Ostatní je často žádají o pomoc, protože zpravidla neventilují své problémy, a tak působí jako úspěšní, schopní a pevní lidé. Klíčové slovo je vůle.

deMars. Mars je planetou války. Ne že by snad lidé s životní devítkou byli válečníci a dobyvatelé, ale jejich projev může na druhé působit agresivně. Mají vyvinutý intelekt a schopnosti, které cíleně využívají. Dokážou pro své záměry výtečně strhnout a někdy i využít ostatní. Devítka je člověk všestranně nadaný a expanzivní. Nadto je spravedlivý a ochotný pomoci. Potřebuje činnost, která se neopírá o pomoc druhých. Oni sami jsou přece těmi, kdo je tak často žádán. Bude-li takový člověk například učitel, bude to pedant, který ale pokud zhodnotí, že to má smysl, bude i zadarmo učit žáka, jehož talent okamžitě rozpozná. Děti devítky se umí dívat tak zkoumavě a přemoudřele, že rodič je někdy podvědomě nucen přehodnotit a překontrolovat obsah svých slov. Názor devítky je „vždy“ jediný správný a neradi jej opouštějí. Devítka je nejlepší stratég ze všech čísel. V Tarotu je devítka poustevník. To celkem hovoří samo za sebe. Mají sarkastický humor a jsou například osmičkami stejně dobře obdivovány, jako nenáviděny. Nesmí si totiž konkurovat. Klíčové slovo devítky je proniknutí.

jedeJedenáctky stojí samostatně a nemají vládnoucí planetu. Jsou to dvě Slunce vedle sebe. Jedenáctka je karmické číslo. A to jak v dobrém, tak ve špatném. Má velikou sílu. Slunce může být hřejivé i spalující. Je to těžké číslo a znamená vždy něco důležitého. Tak jako je Slunce životadárné, může být i zhoubou. Jsou to lidé vynikající silou ducha i těla. Nic není u nich jen tak. Buď je něco hodně špatné, nebo hodně dobré. Jde o extrém. Když pominu karmické negace tohoto čísla, mělo by se jednat o lidi, kteří dosahují vysokých met, a to ještě navíc zcela samozřejmě. Lidé a vlastně všechno jim jde z cesty. Jsou velmi vůdčí. Vyjadřují své pocity bez problémů a neuznávají obecná tabu. Okamžitě a velmi dobře umí rozpoznat dobré od špatného. Jedenáctku poznáte snadno. Něco jí vyprávějte a první, co vám sdělí, bude, kdo udělal v daném příběhu jakou chybu a co měl dělat. Dost pravděpodobně to také bude i pravda. Faktem a smůlou současně je, že jedenáctka jaksi automaticky očekává stejné kvality a schopnosti i u druhých a velmi nesnadno chápe něčí nedostatky. Je velkým kritikem, což je jí vyčítáno. Celkem oprávněně. Vždyť lidé jsou různí. Klíčová slova jsou také dvě. Moc a soud.

dvaJe číslem dokonalosti a završení – vlastně jsou to dvě jedenáctky. Tito lidé jsou lidmi vyzařujícími dokonalost a harmonii ve všech oblastech. Často jsou na něco geniální. Mají rozšířené vnímání a všestranný intelekt. Jejich chybou může být pocit, že se už nemusí nic učit. Svých vlastností jsou si vědomi a jejich úsudek i hodnocení druhých jsou bezchybné. Zpravidla ale své názory nikam netlačí a někdy je ani neventilují. Sami působí neskutečně zranitelně a třeba taková osmička bude mít dojem, že tuhle éterickou bytůstku, která se támhle vznáší, musí okamžitě zachránit a ochránit, neb není schopna samostatné existence. Omyl! Jen klame tělem. Mnoho dvaadvacítek žije zcela odlišným životem od druhých, protože všechny jeho polohy si vlastně už prošla. Najdeme je stejně dobře u malířského stojanu jako na úplném okraji společnosti či s nějakou odlišností. S tímto číslem se ale často rodí i autisté a lidé duševně jiní. Dvaadvacítek je málo! Karmicky to není divné, protože klíčové slovo zde je dokončení.

Kdyby vám nebylo cokoli jasné, klidně se zeptejte.

   
26.06.2009 - Astrologie - autor: Michaela Kudláčková

Další příspěvky

Komentáře:

 1. [256] xxxjakubxxx [*]

  ciii supeer to je

  superkarma: -2 22.07.2009, 09:45:06
 2. [255] flowerlily [*]

  něco mi tam nesedí ale většina joSml16

  superkarma: 0 21.07.2009, 11:36:43
 3. [254] madam [*]

  Já se nepoznávám!!Sml30 Sml30 

  superkarma: 0 19.07.2009, 12:23:30
 4. [253] 1011 [*]

  Jsem trojka a sedí to Sml30

  superkarma: 0 17.07.2009, 19:50:20
 5. [252] aalesh [*]

  zjistěte jak jste na tom se svojí inteligencí,super test http://cz.iq-test.eu/#118543

  dokonce je i možnost vydělat pár kaček :)

  superkarma: 0 08.07.2009, 19:00:07
 6. [251] Váhy [*]

  Mám životní číslo 22,tak teď dumám,v čem jsem geniálníSml16.Pravdou spíš bude,že se na mně hodí to "duševně jiní",takže jsem  asi geniální magor.A je to!

  superkarma: 0 02.07.2009, 11:45:51
 7. [250] Nestyda [*]

  átéčko — #247 Pozor, je tu jeden pokus o žert... Kam jsme se to dostaly, broučku? Sml15

  superkarma: 0 01.07.2009, 09:25:45
 8. [249] Lilly anne [*]

  átéčko — #247 Tak to už je ale extra vzácnost todle, 34, která by si toho byla vědoma, těch bylo v historii jen pár, a všichni předurčeni k velkým věcemSml30

  Promiň, nedalo mi toSml32

  superkarma: 0 30.06.2009, 23:52:58
 9. [248] Nestyda [*]

  Gibiska — #246 To si děláš, doufám, kozy. Jako fór dobrý Sml52

  superkarma: 0 30.06.2009, 18:29:06
 10. avatar
  [247] átéčko [*]

  Lilly anne — #243 Já jsem ještě víc. jsem 34Sml24

  1. na komentář reaguje Lilly anne — #249
  2. na komentář reaguje Nestyda — #250
  superkarma: 0 30.06.2009, 16:59:00
 11. [246] Gibiska [*]

  Proč tu chybí č.10?Sml80

  1. na komentář reaguje Nestyda — #248
  superkarma: 0 29.06.2009, 00:03:13
 12. [245] Magdula [*]

  všeználková opice - všechno vím a všechno znám.. to jsem celá já...za to u přítele - ten míří až na prezidenta:-) Sml59

  superkarma: 0 28.06.2009, 22:14:06
 13. avatar
  [244] kareta [*]

  ano, jsem dokonaláSml24

  superkarma: 0 28.06.2009, 22:05:44
 14. [243] Lilly anne [*]

  jazuzinka — #237 Totiž, já vůbec nevím, nakolik to byly důvěryhodné zdroje, protože internet. Taky jen na anglických stránkách, u nás jsem nic takového nenašla. V knihách jsem teda nehledala, takže fakt nevím. Třeba tady: http://www.decoz.com/numerology-Course-01a.htm

  Jestli tomu dobře rozumím, tak 33 je nejvyšší učitel, bývá oddaný

  nějákému nesobeckému cíli a hledá moudrost. Jo a taky že plně projevená

  33 je vzácnost. Jinak že funguje jako 6 (to mám zas odjinud)

  Ale nevím, působí to na mě trochu moc komerčně na to, aby to bylo zcela důvěryhodné - prodávají tam nějáký software.

  1. na komentář reaguje átéčko — #247
  superkarma: 0 28.06.2009, 22:05:33
 15. [242] orangutan [*]

   ani na karty moc nevěřímSml3

  superkarma: 0 28.06.2009, 21:46:36
 16. [241] orangutan [*]

  Sml22 něco sedí 

  superkarma: 0 28.06.2009, 21:46:05

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [240] Myškomedvídek [*]

  celke se v tom poznávámSml80

  superkarma: 0 28.06.2009, 20:54:52
 2. [239] kacenaaa [*]

  ve svém čísle se taky poznávám :)

  superkarma: 0 28.06.2009, 20:06:06
 3. [238] terenniberuska [*]

  Sml16Taky si myslím že na té pětce něco bude ,trochu určitě se poznávám

  superkarma: 0 28.06.2009, 19:20:23
 4. avatar
  [237] jazuzinka [*]

  Lilly anne — #235 to je zvláštní, já bych byla taky 33, ale vždycky jsem to ještě sečetla a vychází mi 6. jo a můj manžel taky

  1. na komentář reaguje Lilly anne — #243
  superkarma: 0 28.06.2009, 19:17:32
 5. avatar
  [236] Veronka22 [*]

  Hmm možná něco tam bude.. Sml16

  superkarma: 0 28.06.2009, 19:03:01
 6. [235] Lilly anne [*]

  Mě by zajímala taková věc. Párkrát jsem narazila i na to, že se uvažuje číslo 33, ale našla jsem toho opravdu hodně málo. Protože přítel je buď 33 nebo 6, a tuším, že je to rozdíl. Neslyšel o tom někdo?

  1. na komentář reaguje jazuzinka — #237
  superkarma: 0 28.06.2009, 17:52:03
 7. avatar
  [234] Losarim [*]

  Tak to já jsem úúúplně mimoSml80Sml68

  superkarma: 0 28.06.2009, 12:53:30
 8. [233] Petulka2302 [*]

  Na mě to taky sedí... až na pár drobností Sml59

  superkarma: 0 27.06.2009, 18:46:56
 9. avatar
  [232] Láska [*]

  Celkem to na mě sedíSml30

  superkarma: 0 27.06.2009, 18:35:17
 10. [231] rambo [*]

  Je to zvláštní ale kdyby jsem se měla přiznat Sml80 tak to na mně sedí. Bohudík nebo bohuže?! kdoví...Sml67Sml68

  superkarma: 0 27.06.2009, 18:29:59
 11. [230] Nestyda [*]

  Luciiiik — #229 já se z toho zblázním, to je sranda Sml52 Sml52 Sml52

  superkarma: 0 27.06.2009, 18:23:15
 12. avatar
  [229] Luciiiik [*]

  ...ale zato ta dvojka,ta je na mě jak ušitáSml52

  1. na komentář reaguje Nestyda — #230
  superkarma: 0 27.06.2009, 18:21:51
 13. avatar
  [228] Luciiiik [*]

  Lidé a vlastně všechno jim jde z cesty. Jsou velmi vůdčí. Vyjadřují své pocity bez problémů a neuznávají obecná tabu

  hmmm tak to na mě tedy vůbec nesedí sem pravý opakSml30Sml30

  superkarma: 0 27.06.2009, 18:21:14
 14. avatar
  [227] peetrax [*]

  Nestyda — #226 Sml57 Sml30

  superkarma: 0 27.06.2009, 17:56:51
 15. [226] Nestyda [*]

  peetrax — #225 Sml52 Sml52 Sml52 já čekala, kdo se chytí Sml52

  1. na komentář reaguje peetrax — #227
  superkarma: 0 27.06.2009, 17:55:40
 16. avatar
  [225] peetrax [*]

  Nestyda — #224 jen proto, že je to vaše číslo? Sml30

  1. na komentář reaguje Nestyda — #226
  superkarma: 0 27.06.2009, 17:41:08
 17. [224] Nestyda [*]

  Avilo — #223 já o nich slyšela jako o mistrovských číslech... ale podle mne a átéčka je tím "dokonalým" číslem devítka... Sml80 

  1. na komentář reaguje peetrax — #225
  superkarma: 0 27.06.2009, 17:23:47
 18. avatar
  [223] Avilo [*]

  Jednou k nám přišla numeroložka.... ale o číslech 22 a 11 jsem nikdy neslyšela, nečetla - až teďSml80

  1. na komentář reaguje Nestyda — #224
  superkarma: 0 27.06.2009, 17:19:35
 19. [222] naďka [*]

  mě vyšla 7,ale moc to na mě nepasujeSml23

  superkarma: 0 27.06.2009, 17:06:42
 20. avatar
  [221] átéčko [*]

  Na mou máti se 22 opravdu nehodí. 4 sedí dokonale!Sml67

  superkarma: 0 27.06.2009, 14:19:06
 21. [220] Wewerka [*]

  2 vzdycky se v tom nekdo najde

  superkarma: 0 27.06.2009, 13:39:19
 22. [219] Wewerka [*]

  2 vzdycky se v tom nekdo najde

  superkarma: 0 27.06.2009, 13:39:18
 23. [218] svetlana [*]

  nevěřím na čísla

  superkarma: 0 27.06.2009, 11:36:48
 24. avatar
  [217] Avilo [*]

  Já se taky ptala, ale odpovědi nikdeSml80

  superkarma: 0 27.06.2009, 11:21:15
 25. avatar
  [216] cicinka [*]

  Míšo prosím, když se tu všici ptají jak k sobě pasují, která čísla....tak já jsem 11, manželSml25 3 a dětičky chlapečci Sml541 a Sml547.To je docela široké spektrum co?Máme se sebou co dělat? Nebo se výborně doplňujeme?Sml58

  superkarma: 0 27.06.2009, 11:09:25
 26. [215] Fany08 [*]

  Nesedí to na mě vůbec. V jiných charakteristikách jsem se našla. Já to furt říkám, že mě museli někde vyměnit.

  superkarma: 0 27.06.2009, 10:30:01
 27. [214] bundas [*]

  myslím,že to sedí,jsem 11

  superkarma: 0 27.06.2009, 08:37:24
 28. [213] magic11 [*]

  zkusila jsem si spočítat děti a u mladšího mi to hrubě nesedlo, ale potom jsem zjistila, že jsem se přepočítala, takže jsemto sčítla znovu a Sml67 to je výstižné

  superkarma: 0 27.06.2009, 04:58:39
 29. [212] Bubuhlubla [*]

  na mě to vůbec nesedí,vyšla mi  6,ale romantické filmy fakt nesnáším,umění mi je fuk,pozornost spíš protivná,nejlépe se cítím v teplákách,nebo noční košily.Do společnosti nechodím.Akorát to jídlo sedí.To fakt miluju.Ta masáž by taky bodla.

  superkarma: 0 27.06.2009, 00:03:17
 30. avatar
  [211] Myškomedvídek [*]

  haluška — #2 aha už rozumím,děkujiSml79

  superkarma: 0 26.06.2009, 23:25:01

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme