Basilej, Švýcarsko, 2. května 2006  – R1626 je experimentální lék, který byl vyvinut společností Roche a který patří mezi tzv. inhibitory polymerázy. Ty jsou nově využívané v léčbě virového zánětu jater typu C a vykazují velmi silný protivirový účinek. U pacientů s chronickou hepatitidou C infikovaných obtížně léčitelným virem genotypu 1 je při použití  R1626 dosahováno statisticky významného snížení virové nálože v krvi.

Tyto výsledky byly oznámeny 2. května 2006 v rámci 41. výročního kongresu EASL (European Association for the Study of the Liver – Evropská společnost pro studium jater), která se konala ve Vídni v Rakousku. Plánovány jsou další klinické studie, jejichž cílem je zjistit, jak je přípravek R1626 účinný v kombinaci s dalšími léky společnosti Roche používanými v současnosti k léčbě virového zánětu jater, a to s přípravky PEGASYS® (peginterferon alfa-2a (40KD)) a COPEGUS® (ribavirin).

„Předběžné výsledky jsou jasnou známkou toho, že polymerázový inhibitor R1626 velmi účinně potlačuje množení virů”, říká dr. Stuart Roberts, ředitel gastroenterologické kliniky při Alfredově nemocnici v Melbourne (Austrálie), který je vedoucím pracovníkem vědeckého týmu studie. „V současné době je možné léčit pouze zhruba polovinu všech pacientů infikovaných nejčastěji se vyskytující a obtížně léčitelnou formou viru s genotypem 1. Z tohoto důvodu velmi nutně potřebujeme lék, který by pomohl zvýšit podíl léčených pacientů a současně byl pacienty lépe snášen.“ 

Zdroj: Roche, tisková zpráva

Reklama