Platforma Byznys pro společnost se letos spojila s Nadací Terezy Maxové dětem, aby společně uskutečnily projekt New Job New Life. Jeho cílem je pomoci mladým lidem opouštějícím dětské domovy najít práci a pracovní zkušenosti. O podrobnostech projektu a jeho zaměření jsme hovořili s Pavlínou Kalousovou ze správní rady Byznys pro společnost.

Starost o děti z dětských domovů, to není tradiční téma vaší platformy. Proč jste se do něj pustili?
Byznys pro společnost se věnuje společenské odpovědnosti firem a tomu, jak firmy pomáhají řešit klíčová společenská témata u nás. Skutečnost, že v České republice máme na hlavu nejvíce dětí vyrůstajících v ústavních zařízeních, je přinejmenším smutná. Jedním z nejkritičtějších období je moment, kdy mladí lidé dětské domovy opouštějí, protože řeší běžné věci, jako je bydlení a práce, ale na rozdíl od ostatních mají zcela jinou startovní pozici. Z řad odborníků jsme slyšeli, že jako velice potřebné vnímají zapojení byznysu, protože je velmi těžké pro tyto mladé lidi najít práci. Oslovila nás Nadace Terezy Maxové dětem, která se problematice dlouhodobě věnuje a kterou považujeme za předního odborníka, a společně se snažíme tuto situaci změnit.

New job

Jak?
Naší doménou je zapojování firem do veřejně prospěšných projektů, a tak jsme vytvořili pilotní projekt New Job New Life, v jehož rámci jsme připravili systémové plošné řešení pro firmy na straně jedné a pro mladé lidi na straně druhé.

Co konkrétně si pod tím mám představit?
Konkrétně například burzu práce ve spolupráci s portálem prace.cz, sadu nástrojů a aktivit na míru pro ty firmy, které se rozhodnou se zapojit. Na druhé straně nadace aktivně pracuje s desítkami dětských domovů a mladých lidí a připravuje je na vstup do zaměstnání.

Můžete pojmenovat největší problémy, které musíte při uvádění projektu do života řešit?
Řada firem má obavy mladého člověka s takovouto historií zaměstnat, někdy panují i předsudky. Pravdou je, že je potřeba pomoci i mladému člověku při vstupu na trh práce, protože při běžném výběrovém řízení a pohovoru často neuspěje. Někdy práci dostane, ale protože může trpět určitým znevýhodněním nebo jenom nemá běžné návyky, které si přinášejí mladí lidé z rodin, tak neuspěje.

A jak vaše pomoc vypadá?
Ve spolupráci s odborníky a HR manažery jsme připravili kompletní metodiku pro zaměstnavatele, jak s těmito mladými lidmi pracovat. Máme vypracován systém mentorů a asistence při vstupu do zaměstnání. Někdy stačí mladého člověka podpořit, vysvětlit mu běžné věci a trochu na něj ze začátku dohlédnout. V některých firmách se jako mentoři mohou zapojit například seniorní zaměstnanci. S firmami současně jednáme o tom, aby věděly, jak se na takové zaměstnance připravit, a případně uvolnily speciální pracovní místa. Samozřejmě řada mladých lidí si místo najde sama nebo s pomocí zaměstnanců z dětského domova, což je skvělé, celá řada ale uplatnění hledá složitě.

Jaké firmy oslovujete?
Hledáme firmy, které mohou nabídnout jak speciální pracovní místa pro talentované, tak i méně kvalifikovaná místa, a to i v lokalitách kolem dětských domovů. Klíčovou otázkou totiž také bývá vyřešit pro mladého člověka bydlení. Oslovili jsme cíleně hotely, restaurace, stavební firmy, obchodní řetězce, operátory, výrobní firmy. Zatím máme velice dobrou zpětnou vazbu.

Lze vyjádřit, třeba procentuálně, kolik z oslovených zaměstnavatelů má o tyto mladé lidi zájem a je ochotno dát jim šanci?
Zaměstnat jich je ochotno zhruba 35 procent, alespoň tak to vyplynulo z výzkumu, který pro nás dělala agentura Median. Nyní jednáme s klíčovými partnery. Některé firmy, jako je Škoda Auto, CPI hotels, Telefónica a další již pracovní místa mají či je nabídnou. Ale my s firmami jednáme i o praxích, stážích, brigádách. Tedy hledáme pro mladé jakoukoliv pracovní zkušenost.

Není přece jenom přístup hledání speciálních pracovních míst pro děti z dětského domova z hlediska udržitelnosti nesystémový, a tudíž neudržitelný?
Podle mě je neudržitelný celý systém péče o ohrožené děti u nás. Stát by jistě měl tyto mladé lidi lépe vzdělat a připravit na život a ideálně by měly vyrůstat v rodině. Nyní se ale musíme poprat se situací, kdy ročně opouštějí ústavní zařízení stovky mladých lidí a poměrně dost z nich potřebuje pomoci najít práci a uplatnění. A pokud nedostanou příležitost hned při odchodu, je jejich situace mnohem komplikovanější. Někdy je to možná jediná příležitost, než se vrátí do biologické rodiny, kde často nevidí úplně nejlepší vzory. V celé Evropě se mluví o nezaměstnanosti mladých lidí a my tu máme ještě jednu z nejohroženějších skupin a ani té se pořádně nikdo nevěnuje. Proto jsme se s nadací rozhodli pustit do práce. Vím, že jsou i jiné menší iniciativy – a s těmi rádi svoji práci propojíme.

-red-

«- předchozí díl ČLÁNKY Z EDICE OTVÍRÁME další díl -»

V redakci ŽENY-IN.cz rádi pomáháme Edici Otvíráme. Na další zajímavý článek se můžete těšit ve středu 20. 11. 2013.

Reklama