Očkovací látka proti invazivním pneumokokovým onemocněním, která byla dosud k dispozici, chránila proti onemocnění až od dvou let věku. Z těchto důvodů byla k ochraně obzvláště ohrožené skupiny dětí mladších 2 let vyvinuta americkými vědci nová očkovací látka. Pokud máte malé děti, pak vám přinášíme informace, o kterých byste měli vědět.

Pneumokoky jsou bakterie, které mohou vyvolávat nejnebezpečnější a život ohrožující onemocnění. Tyto organismy osídlují oblast nosu a hltanu mnoha lidí (v různé míře, až v 60 %), aniž by jim bezprostředně způsobily nějakou chorobu. Od těchto přenašečů se pneumokoky mohou šířit kapénkovou infekcí (např. kašlem či kýcháním), a to k rizikovým skupinám, jako jsou malé děti či starší lidé, a způsobují u nich onemocnění.

Pneumokoky patří k nejčastějším bakteriálním původcům závažných nemocí, jako je:

Průzkum prováděný v USA v letech 1986 až 1995 prokázal, že roční incidence závažných invazivních pneumokokových infekcí (IPD – invasive pneumococcal disease, invazivní pneumokokové onemocnění) se pohybuje mezi 10 a 30 případy na 100 000 obyvatel, přitom nejvyšší riziko nákazy mají děti ve věkové skupině do 2 let (135 až 162 případů na 100 000 obyvatel). Pneumokoky jsou nejčastější příčinou bakteriální meningitidy v USA. Roční incidence u dětí mladších 2 let činí přibližně 7 případů na 100 000 obyvatel. Pneumokoková meningitida v dětském věku má asi 8 % úmrtnost.

Zánět mozkových blan
Infekční onemocnění mohou vést k rozvoji zánětu mozkových blan (meningitida). Mezi typické původce patří např. pneumokoky, meningokoky nebo virus spalniček. Obzvláště postiženy jsou malé děti a mladiství; velká část všech zánětů mozkových blan u dětí je způsobena pneumokoky.

Meningitida začíná vysokou horečkou a zhoršující se nesnesitelnou bolestí hlavy, silným neklidem, často dezorientací, otupělostí, zvracením, bezvědomím, záchvaty křečí. Kojenci a malé děti jsou spavé, apatické, obvykle žíznivé a zdají se „špatně naladěné“.

Tato obávaná infekce obvykle probíhá dramaticky a během několika hodin může ohrozit život postiženého. Asi 10 % pacientů umírá, čtvrtina má celoživotní následky, jako je nedoslýchavost, hluchota nebo poškození mozku.

Otrava krve
Mikroorganismy se dostávají průnikem přes kůži nebo slizniční bariéru do krve, odkud mohou napadat nejrůznější orgány. Pokud se původce dále rozšiřuje (bakteriémie) z jasně definovaného místa infekce (ať už průběžně nebo periodicky), hovoříme o otravě krve (sepsi).

Zvýšené riziko existuje u malých dětí a starších lidí v důsledku oslabení imunitního systému. To usnadňuje rozvoj bakteriémie například při pneumokokové infekci. U dětí jsou pneumokoky odpovědné za 85 % případů bakteriémie.

Typickým příznakem otravy krve je vysoká horečka záchvatovitého charakteru, pocit těžkého onemocnění, nechutenství, rychlé chřadnutí, zrychlený puls a dýchání a často nízký krevní tlak.

Zápal plic
Zápal plic je vyvolán baktériemi, viry, houbami nebo vdechnutými chemikáliemi či cizími tělesy. Postiženi jsou především kojenci, malé děti, starší lidé a osoby s oslabeným imunitním systémem. U dětí do 5 let jsou pneumokoky odpovědny dokonce za dvě třetiny bakteriálních zánětů plic.

Onemocnění začíná obvykle třesavkou, vysokou teplotou (nad 39 °C), vlhký kašlem, zhoršeným a bolestivým dýcháním, výrazným pocitem nemoci, tmavě modrým zabarvením rtů a konečků prstů. Atypická pneumonie se zpočátku projevuje chřipkovými příznaky, pocitem nemoci, bolestí hlavy a končetin, lehce zvýšenou teplotou, bolestí v krku, rýmou a suchým kašlem.

U těžkých případů se vyvolávající činitel rozšíří krví (otrava krve) nebo napadá jiné orgány.

Zánět středního ucha
Akutní zánět středního ucha (otitis media) je zánět sliznice ve středním uchu, způsobený baktériemi nebo viry a vyskytující se především u dětí a mladistvých. Otitis media je jedním z nejčastějších infekčních onemocnění u dětí. Ohroženy jsou zejména děti ve věku od 3 měsíců do 3 let. Asi 40 % všech bakteriálních zánětů otitis media je způsobeno pneumokoky.

Choroba začíná obvykle náhle jako píchavá jedno- nebo oboustranná bolest ucha, pocit klepání v uchu, horečka, celkový pocit nemoci, ztráta sluchu, bolest hlavy. Kojenci jsou neklidní, plačtiví, špatně sají a často si sahají na ucho (nutkavé doteky); při perforaci ušního bubínku dojde k uvolnění hnisu, popř. výtoku z ucha a k náhlému zmírnění bolestí v uchu.

Neléčené záněty středního ucha jsou doprovázeny závažnými komplikacemi. Bez dostatečné terapie hrozí rozšíření infekce na mozkové blány nebo mozek. Opakované záněty středního ucha mohou vést ke zhoršení sluchu.

Před zavedením očkování proti invazivním pneumokokovým onemocněním pomocí Prevenaru® v USA v roce 2000 bylo ročně uskutečněno 24,5 miliónů lékařských ošetření pro akutní zánět středního ucha a provedeno 524 000 incizí ušního bubínku se zavedením trubičky. (Schappert SM. Ambulatory care visits to physician offices, hospital outpatient departments, and emergency departments: United States 1997. Vital Health Stat. 1999; 13 143:1-41. Hall MJ et al.: Ambulatory surgery in the United States, 1996. National Center for Health Statistics. 1998.1-16.)

Nová očkovací látka pro malé děti

Očkovací látka proti invazivním pneumokokovým onemocněním, která byla dosud k dispozici, chránila proti onemocnění až od dvou let věku. Z těchto důvodů byla k ochraně obzvláště ohrožené skupiny dětí mladších 2 let vyvinuta americkými vědci nová očkovací látka.

Nově vyvinutá očkovací látka proti invazivním pneumokokovým onemocněním poskytuje již v kojeneckém věku vysoce účinnou ochranu, a tak jsou malé děti efektivně chráněny proti nebezpečným pneumokokovým infekcím, jako je zánět mozkových blan, otrava krve nebo těžký zápal plic. Také výskyt zánětu středního ucha, který je vyvoláván těmito původci, je možno snížit na třetinu.

Nové očkování proti invazivním pneumokokovým onemocněním pro malé děti je od roku 2000 součástí všeobecného očkovacího plánu v USA. Díky rozšířené aplikaci tohoto očkování se výrazně snížil výskyt (invazivních) pneumokokových infekcí.

V neposlední řadě pomáhá očkování proti invazivním pneumokokovým onemocněním předcházet rostoucí rezistenci vůči antibiotikům, protože chrání před nemocemi léčenými převážně antibiotiky. Díky řidšímu užívání antibiotik se oslabuje rozvoj rezistence infekčních činitelů vůči antibiotikům, která si tak déle udrží svou účinnost.

Zdroj www.prevenar.cz – zde se dozvíte více informací

Reklama