pre

Na český trh přichází první vakcína proti sezonní chřipce založená na buněčné kultuře. Při výrobě nové vakcíny PREFLUCEL využívá společnost Baxter unikátní patentovanou technologii založenou na Vero buňkách.

Ve srovnání s tradičním postupem využívajícím embryonovaná kuřecí vejce představuje technologie Vero buněk inovativní výrobní postup. Výsledná vakcína neobsahuje antibiotika, vaječné bílkoviny, ani konzervační látky. Místo geneticky upravených virových kmenů tato nová technologie využívá přírodní virus, jehož složení je identické se složením volně se vyskytujícího viru. Klinické testy prokázaly, že tato nová vakcína je vysoce účinná proti třem různým kmenům sezónní chřipky a je určena pro preventivní použití u dospělých osob (starších 18 let) a starších osob (nad 60 let věku).

„Chřipka je celosvětově nejrozšířenější chorobou, jíž se dá předcházet očkováním. Přesto si chřipkové epidemie každý rok vyžádají řádově stovky tisíc obětí,“ prohlásil MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. ze Státního zdravotního ústavu a dodal: „Tato vakcína má podle mého názoru velký potenciál a jsem přesvědčen, že v budoucnu sehraje významnou roli při ochraně zdraví obyvatel během každoročně se opakujících chřipkových epidemií.“

Nová vakcína PREFLUCEL se s využitím buněčné technologie vyrábí v moderním výrobním závodě společnosti Baxter ve středočeské obci Bohumil. Následně je k finálnímu dokončení a plnění odeslána do Rakouska.

Vakcína PREFLUCEL obsahuje antigeny tří různých virových kmenů vybraných každoročně Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako reprezentativní vzorek cirkulujících kmenů. PREFLUCEL je nová vakcína proti sezónní chřipce, složená z purifikovaných a inaktivovaných štěpených chřipkových virionů. Vakcína PREFLUCEL prokázala komplexní účinnost po dobu celé chřipkové sezony, která na severní polokouli trvá od října do května. V rámci rozsáhlé placebem kontrolované klinické studie fáze III provedené v USA během chřipkové sezóny 2008/2009 byla u 7 236 jedinců naočkovaných vakcínou PREFLUCEL zjištěna účinnost 78,5 % při ochraně proti kultivačně prokázané chřipce z kmenů odpovídajících kmenům obsaženým ve vakcíně a účinnost 71,5 % při ochraně proti všem volně se vyskytujících kmenům, a to včetně kmenů neodpovídajících vakcíně a během studie izolovaných kmenů, u nichž došlo k antigennímu posunu.

„PREFLUCEL vykázal nejen vynikající imunogenicitu ve vztahu ke třem virovým kmenům identifikovaným Světovou zdravotnickou organizací jako nejpravděpodobnější příčina onemocnění, ale poskytuje též více než sedmdesátiprocentní úroveň ochrany proti všem volně se vyskytujícím chřipkovým kmenům,“ konstatoval Dr. Hartmut Ehrlich, viceprezident globálního oddělení výzkumu a vývoje společnosti Baxter. „Těší nás, že díky vydání registračního rozhodnutí pro vakcínu PREFLUCEL společnost Baxter nyní svými posledními pokroky na poli vakcinačních technologií může přispět k účinné ochraně obyvatel před chřipkou. Těšíme se na úspěšné uvedení vakcíny PREFLUCEL na trh v České republice a v budoucnu plánujeme její uvedení též na další trhy.“

pre

Dne 29. 9. 2010 obdržela společnost Baxter od Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) registrační rozhodnutí pro vakcínu PREFLUCEL proti sezonní chřipce pro Českou republiku. K 1. 10. 2010 byla vakcína PREFLUCEL uvedena na trh v ČR.

 

preVakcína PREFLUCEL je kromě České republiky dostupná i v Rakousku.

Reklama