diabetes

Velké skupině diabetiků 2. typu bude moci již brzy jejich lékař nabídnout nový, výrazně pohodlnější a méně kontraproduktivní způsob léčby. Léčba založená na inkretinech vychází z objevu a rozpoznání funkce nového systému inkretinů.

Nový lék se aplikuje jednou denně. Na rozdíl od přirozených inkretinů, které se v organismu rozpadají během několika minut, nový lék, téměř totožný s přirozenými inkretiny, v těle vydrží aktivní i 24 hodin.

Léčba pomůže oddálit nutnost podávání inzulinu. Těm, kteří jsou už inzulinem léčeni, se však nedoporučuje.

Co jsou to inkretiny?

Inkretiny jsou hormony vylučovány střevními buňkami jako odpověď na příjem sacharidů (cukrů) potravou. Významně ovlivňují řadu funkcí, spojených s regulací glykémie. Snižují hladinu cukru v krvi díky zvýšené stimulaci tvorby inzulinu a také tím, že omezují uvolňování glukózy, která je nahromaděna v játrech.

„V posledních letech byly vyvinuty nové přípravky pro léčbu diabetu založené na bázi hormonů inkretinového systému. Nejnovější z nich, liraglutid, se dostává nyní i k českým pacientům. Jeho výhodou je vedle velmi dobré účinnosti na snižování krevního cukru i schopnost snížit tělesnou váhu a krevní tlak. Toto vše při velmi malém riziku nežádoucích účinků,“ řekl diabetolog profesor Milan Kvapil, přednosta Interní kliniky Fakultní nemocnice Motol.

Snižuje váhu i krevní tlak

Velkým problémem a rizikem diabetiků je váha a tlak. I tady ale nový lék ukázal dobré výsledky.

Každý kilogram navíc zvyšuje riziko onemocnění srdce, ledvin nebo například pohybového systému. Dosavadní léčba nemocným v tomto ohledu příliš nepomáhala, většina léků na cukrovku totiž vede k přírůstkům na váze. Studie prokázaly váhový úbytek 3-5 kg za měsíc při léčbě pomocí inkretinů. Lék totiž zmenšuje ovlivněním centra sytosti v mozku chuť k jídlu a zpomaluje také vyprazdňování žaludku – člověk díky tomu dostane hlad výrazně později.

Vysoký krevní tlak může vést až k infarktu nebo mrtvici. Rovněž zde byl potvrzen pozitivní účinek nového preparátu. Studie prokázaly, že snižuje především systolický (tzv. horní) tlak. Léčba prostřednictvím Liraglutidu, jak se tento lék nazývá, má ještě další výhodu - není spojena s vyšším výskytem hypoglykémií (nežádoucím poklesem koncentrace cukru v krvi).

Kdy bude léčba dostupná a za kolik?

Nový lék bude pojišťovnami hrazen pacientům, jejichž BMI je vyšší než 35. Ti ze své kapsy vydají jen malý doplatek. „Všichni ostatní pacienti si musí doplatit částku, která by se měla pohybovat okolo 12 tisíc korun za rok,“ sdělil diabetolog. „Cena za tuto léčbu by však ve skutečnosti neměla přesáhnout 5000 ročně,“ uvedl to diabetolog Kvapil s odvoláním na platný pětitisícový „strop“ za léky. Pokud totiž za léky pacient utratí víc než 5000 korun, pojišťovna tento rozdíl musí vrátit.

Novinka na český trh právě vstupuje. Dostupná bude snad v rozmezí několika měsíců. Podrobnosti o tom, zda právě pro vás je tento lék vhodný a kdy ho budete moci poprvé vyzkoušet, vám podá váš lékař.

Bližší informace o diabetu a možnostech léčby najdete na www.lecbacukrovky.cz.

Reklama