.

Normální je nekouřit. Konečně se „normální“ stane normou! Otázky a odpovědi

Novinky

Normální je nekouřit. Konečně se „normální“ stane normou! Otázky a odpovědi

Člen senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, senátor Jaroslav Malý, nechal vypracovat menší průzkum mezi provozovateli restaurací ohledně nejasností s uplatňováním zákazu kouření. V podobě otázek a odpovědí, které byly vypracovány společně s právníky a krajskou hygienickou stanicí v Hradci Králové, se nyní můžete dozvědět více.

„Zákaz kouření ve veřejných prostorách je satisfakcí pro všechny, kdo se nezříkají zodpovědnosti za své zdraví. 26 % populace to ještě nepochopilo a není důvod, aby škodlivým účinkům kouření měli být kvůli bezohlednému chování kuřáků vystaven i ti zbylí,“ říká člen senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku a lékařský náměstek FN HK prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc., který si nechal udělat anketu v několika restauracích ohledně konkrétních nejasností provozovatelů a dotazoval se rovněž vedení Krajské hygienické stanice v Hradci Králové, kolik dotazů ze stran veřejnosti aktuálně řeší.

„Dotazy zodpovídáme zejména v rámci prováděných zdravotnických dozorů ústně i telefonicky. Jejich přesnou evidenci nevedeme, ale v průměru se jednalo o cca 10–20 dotazů za měsíc,“ říká ředitel KHS HK MUDr. Ivan Kučera, Ph.D. Dnem 31.5. 2017 vstupuje v platnost Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který kouření ve veřejných prostorách výrazně omezuje.

 • Může se kouřit na zahrádce restaurace? Může to být i částečně zastřešený prostor? Může se kouřit na nezastřešeném dvoře, kdy je restaurace ve vnitrobloku?

Kouření je zakázáno ve vnitřním prostoru stavby, nabízí se tedy otázka, kdy je zahrádka ze zákona považována za stavbu. Restaurační předzahrádka je zařízení zřizované na přechodnou dobu, tedy většinou na chodníku, v pěší zóně nebo na náměstí. Řídí se pravidly obecního „Tržního řádu“ a zároveň stavebním zákonem a zákonem o pozemních komunikacích. Je pravomocí obce v těchto prostorách kouření povolit nebo zakázat. Ze zákona jsou zimní zahrady, altány i pouhé přístřešky a terasy stavbou, tedy i jakýkoliv zastřešený prostor. Toto vymezení vycházelo z pokynů WHO. Ve vnitřním prostoru stavby je kouření zapovězeno. Pro účel zákona však byla nakonec zvolena definice vycházející ze stavebního zákona (sněmovní tisk č. 508 z rok. 2015). Nemělo by se tedy vycházet z definice WHO a kouření i na zastřešené zahrádce je povoleno, nebude-li se jednat o samostatný vnitřní prostor, když by byla zahrádka jako celek stavbou. Kouřit lze i na nezastřešeném dvoře, kdy je restaurace ve vnitrobloku.

 • Můžu si jako návštěvník na jednorázové kulturní akci, jako je jarmark, zapálit u stánku ke klobáse a pivu cigaretu?

Vně stánku ano, nejde o vnitřní prostor.

 • Může si majitel ve své restauraci po provozní době zakouřit?

Ne. Majitel je stejně, jako kdokoliv jiný, povinen respektovat zákaz kouření v místech stanovených zákonem. Může si tedy případně zakouřit na zahrádce přináležející k zařízení.

 • Jaké jsou sankce za nedodržení Zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a jak je to odstupňováno?

U pokut jsou stanoveny horní hranice sazby, kdy fyzické osobě je možné uložit pokutu v rozmezí 5–150 tisíc korun. Za nerespektování zákazu kouření až 5 tisíc korun. U právnických a fyzických osob jsou však sazby mnohem vyšší. Ohledně kouření jim lze uložit pokutu v rozmezí 10–50 tisíc. V případě prodeje tabákových výrobků nebo podání alkoholického nápoje osobě mladší 15 let je tu horní hranice sazby pokuty 2 miliony korun.

 • Co když si někdo v zakázaných prostorách zapálí a nebude chtít odejít?

Kuřák bude vyzván, aby v tomto jednání nepokračoval nebo aby prostor opustil. Pokud neuposlechne, lze se obrátit na obecní nebo městskou policii nebo Policii ČR.

 •  Pokud provozovatel neupozorní na zákaz kouření ve svém areálu, hrozí mu sankce. Kde si koupí značku označující zákaz kouření?

Široká nabídka cedulí a samolepek je k dostání v internetových obchodech, ale lze ji zakoupit i v některých papírnictvích a v prodejnách kancelářských potřeb. Grafickou značku, která je v příloze zákona, lze rovněž v daném rozměru vytisknout.

dg

 • Jak tu figuruje 90denní lhůta od doby, kdy zákon vyšel ve sbírce zákonů?

Samotný zákaz kouření je účinný již od 31.5. 2017. Přechodné ustanovení ukládá prodejci lhůtu přizpůsobit jeho činnost podmínkám stanoveným tímto zákonem do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona. Prodejci prostřednictvím komunikace na dálku mají povinnost oznámit Ministerstvu zdravotnictví do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona údaje o systému ověřování věku a jeho fungování.

 • Kouří i studenti středních a vysokých škol. Mohou si zapálit na školním dvoře?

Nemohou. V prostorách všech škol, od mateřských po vysoké, se zákaz kouření vztahuje na celý pozemek, na jejich vnitřní i vnější prostory. A v návaznosti na to, je v kompetenci obcí zakázat kouření i na veřejných prostranstvích v okolí škol obecně závaznou vyhláškou.

 • Mohu si zapálit před poliklinikou?

Ano, pokud obec nerozhodne jinak. Zákaz kouření se vztahuje pouze na vnitřní prostory zdravotnických zařízení, ke kterým jsou nově přidány i prostory související s provozem tohoto zařízení, jako jsou chodby před ordinacemi, nemocniční jídelny apod.

 • Jak to budou mít fanoušci fotbalových zápasů, kteří byli zvyklí dát si ke sledování hry pivo a zapálit si cigaretu? Na okresních přeborech nebývá někdy ani vymezené hlediště a někde sotva zábradlí.

Fotbalové hřiště není vnitřním prostorem sportoviště – stavby. Zapálit si tedy mohou. Z alkoholických nápojů by tu však měli koupit nápoje obsahující nanejvýše 4,3 % objemového ethanolu, tedy nanejvýš právě to pivo nebo do zákona nově přidané víno.

 • Může člověk dostat pokutu jen v přítomnosti hygieny nebo i na základě poskytnutého videozáznamu?

Orgány ochrany veřejného zdraví mohou udělit pokutu pouze na základě zjištění v rámci státního zdravotního dozoru.

 • Bude hygiena kontrolovat dodržování zákazu kouření na autobusových zastávkách?

Hygieně nepřísluší kontrolovat zákaz kouření na autobusových zastávkách. Zastávky kontroluje „Obec v přenesené působnosti“, tedy obecní policie a Policie ČR.

Úplný zákaz kouření platí již v 19 zemích Evropy, nově včetně České republiky. Dotazům na výjimky ohledně jeho uplatňování nejspíš ještě neodzvonilo a praxe přinese řadu specifických případů, jakým je například problém divadel, kde je vykouření cigarety na jevišti součástí role některého z protagonistů. Současná podoba zákona výjimku tohoto charakteru neřeší. Obcím i hygienickým stanicím přitom výrazně přibývá agendy a je otázkou, o kolik prostoru budou moci za stávající situace orgány ochrany veřejného zdraví, tedy hygiena, vyčlenit pro kontrolu dodržování zákazu kouření. Z dalších, již schválených zákonů, hygienám v příštích měsících paralelně přibydou ještě jiné povinnosti, například účast na kolaudačních řízeních ohledně hluku u rodinných domků nebo kontrola správného zacházení s nebožtíky. „V ochraně veřejného zdraví, s nimiž důsledky kouření souvisí, je hlavní smysl našeho úřadu, rádi bychom naši činnost v tomto ohledu posílili,“ říká ředitel Krajské hygienické stanice v Hradci Králové MUDr. Ivan Kučera, Ph.D. Nabízí se tedy otázka, o kolik je reálně možné za stávající situace počet kontrol navýšit. „Na preventivní kontroly z vlastní vůle musí zůstat hygienám dostatek prostoru a tento důležitý orgán ochrany zdraví by neměl být ze smyslu věci poddimenzován co do množství vyčleněných prostředků i pracovních sil,“ říká senátor prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc., který se problematice zákona věnuje již od prvních legislativních návrhů. 
   
30.05.2017 - Redakční novinky - autor: Kristina Vodičková

Další příspěvky

Komentáře:

 1. [35] ElPeter [*]

  Je to stejné jako se vším, na začátku změny vadí všem, za pár měsíců si na to zvyknou a je klid. Ti co chtějí přestat kouřit přestanou a ti co ne, tak budou kouřit cigarety dál.

  superkarma: 0 01.10.2017, 13:39:20
 2. avatar
  [34] petrmolnar29 [*]

  Myslím si, že veškeré pokusy o to zákon obejít jsou jen dočasné, a časem se i kuřáci odnaučí tomuto zlozvyku a nad zčeřenou vodou zas zavládne klid, a zjistí se, že i bez cigarety to jde

  superkarma: 0 01.07.2017, 21:39:07
 3. [33] JarkaSoukalova [*]

  Určitě je normální nekouřit, ale v dnešní společnosti to uznává podle mě opravdová menšina lidí. Přijde mi co se týče zákona o zákazu kouře všechno tak nějak špatně bych řekla. Je kvůli tomu strašné haloo, milion článku jak se někdo někde popral, pokuty, hluk pod okny, nepořádek před bary prostě pořád něco. Upřímně? Je mi to jedno, nějaký zákaz, já jsem dlouholetá kuřáčka elektronických cigaret, ted mám příjemnou od vapour 2, která ani vzhledem nikoho nedráždí natož ovoněnou párou, ale přijde mi prostě nedomyšlené to, že když už to takhle chtěli, tak měli přemýšlet co to všechno udělá. Že zákazník napadne hostinského to se mohla stát ještě před zákonem, ale že lidé bydlí nad kluby atp…se prostě ví a to nikomu nevadí, že tím omezují svobodu těch lidí jen v tom si v těhle letních nocích v klidu otevřít okna do ulice.

  superkarma: 0 28.06.2017, 08:59:02
 4. [32] cilani [*]

  ohnivazenaMagdalena — #27nechala bych je tu policii zavolat, ti by jim to už vysvětlili. Na zahrádkách se kouřit může a v hospodě si klidně mohu dát vodní dýmku, takže už se začaly šířit návody a ukázky, jak vypadá vodní dýmka na klasické cigára.. Sml80

  superkarma: 0 06.06.2017, 08:03:36
 5. avatar
  [31] Eva_CZ [*]

  Wally — #30prvobytne pospolne. Sml54

  superkarma: 0 01.06.2017, 07:32:13

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. [30] Wally [*]

  Eva_CZ — #29Ano , podle tebe je kuřák verbež, takže nekuřák je podle mě elita.

  Nevím jak to je v civilizované Ámerice, ale tady v postpospolité spoleečnosti zvaná Evropa se alkohol, cogarety prodává naprosto normálně, ve všech super i hyper obchodech.

  1. na komentář reaguje Eva_CZ — #31
  superkarma: 1 31.05.2017, 19:38:44
 2. avatar
  [29] Eva_CZ [*]

  v.poho — #28ja jsem ale vubec nikde nepsala, ze fandim prohibici. Sml23 A podruhe : u nas neni demokracie. Sml23

  1. na komentář reaguje Wally — #30
  superkarma: 0 31.05.2017, 17:13:51
 3. avatar
  [28] v.poho [*]

  Eva_CZ — #7Proč mi tedy stát nařizuje občanským zákoníkem, že si nemohu ve svém bytě, který jsem zaplatila za své peníze, dát do nájemní smlouvy podmínku, že se v něm nebude kouřit. Pokud si ji tam dám, je neplatná. To je demokracie?

  Sml57

  Jinak si myslím, že práce je dost. Obsluha si může vybrat, kde bude pracovat stejně jako můj nájemník, kde bude bydlet. Jenže tady se demokracie vykládá tak, jak se to komu hodí do krámu. Na koncertech pod širým nebem se bude vesele bafat dál, na zahrádkách, kde jsou i maminky s dětmi, taky. Ale hospodský, který si za své peníze pořídil klimošku nebo oddělil prostory na kuřácké a nekuřácké, bude mít utrum a peníze, které do toho vrazil, mu nikdo nenahradí.

  Jak jsem psala níže, jsem celoživotní nekuřačka a nemám hospodu. Ale .... Eva_CZ — #25 Ano, s tím bych i souhlasila, Není nutné, aby se alkohol a cigára prodával všude. I když, otázka je, jestli jsme se už nepoučili, že prohibice taky není to nejlepší řešení.

  1. na komentář reaguje Eva_CZ — #29
  superkarma: 2 31.05.2017, 15:50:34
 4. avatar
  [27] ohnivazenaMagdalena [*]

  To co jsem očekávala první den v provozu nekuřáckého zákona-Kdy na mne někdo vlítne! Předzahrádka, na stole POPELNÍKY.....tak jsem si zapálila-protože v předzahrádkách se může. BYLA JSEM TAM JEN JÁ A MUŽ.PŘIŘÍTILO SE 6 DŮCHODCŮ A ŘEVVVV...ŽE V RESTAURACÍCH SE NEKOUŘÍ A ŽE ZAVOLÁ POLICII!!!! Tak očekávám kdy vejde v platnost zákon....kterou rukou si musím utírat pérdel!!Sml31Sml31 Názorný příklad že hovado hovadem zůstane.

  1. na komentář reaguje cilani — #32
  superkarma: 2 31.05.2017, 15:40:00
 5. avatar
  [26] man-mimo [*]

  Eva_CZ — #22 Ano, výstižný argument, který mě přesvědčil. Já snad začnu fandit třeba i bolševikovi Štětinovi, že kterého se lehkým překováním stal kovaný eurobolševik Sml24 Sml30 Sml30 Sml30

  superkarma: 1 31.05.2017, 11:48:36
 6. avatar
  [25] Eva_CZ [*]

  Wally — #24nekurak je u tebe elita? U me je to NORMALNI clovek.

  P.S. Vis, kolik lidi je zavislych na automatech? Sml58 A vis, ze v civilizovanych zemich alkohol v prodejnach nezabira 2/3 prostoru uz tak maleho obchodu? Ale prodava se ve spec. prodejnach pro lidi od 21 let a vys. To je buzerace, co?

  1. na komentář reaguje v.poho — #28
  superkarma: 0 31.05.2017, 11:35:20
 7. [24] Wally [*]

  Eva_CZ — #23Mluvím o klasické hospodě. Kde bylo pár automatů. Ne o hernách a kasínech. EEt se samozřejmě nezakázalo, ale naopak a tím přispělo k uzavření hospod.

  Jinak ti gratuluji k povýšení z verbeže na elitu.Sml79

  1. na komentář reaguje Eva_CZ — #25
  superkarma: 0 31.05.2017, 10:29:50
 8. avatar
  [23] Eva_CZ [*]

  Wally — #19 Sml14 se zakazalo EET? Automaty? Ja VIM, ze tady jsou herny. Sml80

  1. na komentář reaguje Wally — #24
  superkarma: 0 31.05.2017, 10:22:05
 9. avatar
  [22] Eva_CZ [*]

  man-mimo — #20 velky hovno.

  1. na komentář reaguje man-mimo — #26
  superkarma: 0 31.05.2017, 10:21:11
 10. avatar
  [21] Eva_CZ [*]

  Altamora — #17 to udelala Amerika. Tam fakt na verejnosti ( samozrejme nekde u popelnice ) kouri jen ta nejvetsi verbez. Ostatni se za svou zavislost stydi, takze proste nejsou videt. Sml23 U me to chtelo cas. Sml22 Neslo mi seknout najednou se vsema zavislostma. Ale jednou jsme prisli do restaurace a chybely popelniky - a znamenalo to zakaz koureni a NIKDO s tim nemel problem. Tady ? Skoda mluvit! Ja jsem kourila moc a dlouho a byla jsem totalni blbec. Sml22

  superkarma: 1 31.05.2017, 10:14:40
 11. avatar
  [20] man-mimo [*]

  Eva_CZ — #7 Ne, je to pokrytecký eurobolševický diktát!

  1. na komentář reaguje Eva_CZ — #22
  superkarma: 4 31.05.2017, 10:05:18
 12. [19] Wally [*]

  Nejdřív se zakážou automaty, pak večerní klid, EET, teď kouření. Co bude dál? Tvrdý alkohol a nakonec pivo jen v pivovaru.A poctivý hospodský se múže jít klouzat. Zbydou jen restaurace na praní peněz a soukromé kluby, které daňové přiznání neviděly ani z rychlíku.Sml24Sml24Sml24

  1. na komentář reaguje Eva_CZ — #23
  superkarma: 1 31.05.2017, 09:52:56
 13. avatar
  [18] Altamora [*]

  V této zemi je zákon jen kus papíru. Stejně budou kuřáci furt smrdět na zastávkách. Stejně budu potkávat matky s malými dětmi a cigaretou u huby.

  Nechtěla bych bydlet v blízkosti hospody. Dříve byl kravál jen po závěrce, teď bude celou dobu. My jsme přece Češi, nám nějaká vrchnost nebude nic zakazovatSml57.

  superkarma: 1 31.05.2017, 09:50:54
 14. avatar
  [17] Altamora [*]

  Eva_CZ — #7Trochu jsi mě pobavila. Už je to nějaký pátek, kdy jsi na tomto magazínu nadávala nekuřákům, že omezují práva vás kuřáků.Sml16 Koukám, že lidé se mění, mnohdy k dobrému.

  1. na komentář reaguje Eva_CZ — #21
  superkarma: 1 31.05.2017, 09:42:07
 15. [16] cilani [*]

  Pentlička — #14ale nesmíš si sednout na zahrádku - tam se kouřit může..

  To bude veselé, jak budou venku sedět kuřáci a maminky s dětmi - protože na zahrádce je písek a houpačky..

  superkarma: 2 31.05.2017, 09:05:52
 16. [15] Darmovzalova [*]

  ivule60 — #8taky bych byla pro ,aby tento zákaz platill celoplošně ,taky nemůžeme větrat protože u nás na balkonech někteří kouří od rána do večera a od večera do rána.Takže tam někteří sedí i v1 h v noci, někteří zas ve 2 h v noci atd.A když bydlíte až úplně nahoře tak je to opravdu děs .V létě máme třeba 33 stůpnů v bytě ještě v 9hodin večer a nemůžeme otevřít okno a vyvětrat si tak.

  superkarma: 0 31.05.2017, 08:59:05
 17. avatar
  [14] Pentlička [*]

  Děkuji zákonodárcům k skvělému dárku k mým dnešním narozeninám. Jsem ráda, že budu konečně moct jít do kavárny a nemuset se obávat, že mi nějaké čunče bude čoudit pod nos. Hurá!

  1. na komentář reaguje cilani — #16
  superkarma: 1 31.05.2017, 08:28:42
 18. [13] lahanzala [*]

  datura — #11kdyby ti kuřáci dostali zisky ze spotřební daně, tak by na to léčení měli. Nesmysl. To by si musel kdekdo platit kdeco.

  superkarma: 0 31.05.2017, 08:28:23
 19. avatar
  [12] Eva_CZ [*]

  datura — #11 ony jsou tady nejake statni hospody? Tobe bych rada prispela na implantaci mozku. Sml58Sml58Sml58

  superkarma: 1 31.05.2017, 08:23:22
 20. avatar
  [11] datura [*]

  Nikdy jsem nekouřila ani já ani manžel ani naše dcery. Kuřáky nemusím, protože neskutečně smrdí a když vidím pleť své sousedky, kuřačky, tak je mi jí líto. Ale humbuk se s tím dělá neskutečný, jako by nebyly důležitější věci k řešení. Pokud je hospoda soukromá, tak by si měl rozhodnout majitel sám. To samé host, jdu tam, kde se nekouří. A co se týká zdraví, byla bych pes. Kdo by si vypěstovat rakovinu plic hulením, tomu bych léčbu dala zaplatit. A teď mně můžou kuřáci rozcupovat. Sml30

  1. na komentář reaguje Eva_CZ — #12
  2. na komentář reaguje lahanzala — #13
  superkarma: 0 31.05.2017, 08:20:01
 21. [10] lahanzala [*]

  Zbytečná represe, která doufám s novou vládou skončí. Kouřit se bude vesele dál, takže to zdraví neřeší. Kdo způsobuje ten smog v ulicích? Nekuřáci automobiliste. Doufám, že jim stát taky bude zneprijemnovat život jako kuřákům. Je to pouze pokrytectví, kdyby tak moc šlo o zdraví, tak buď prodej cigaret zakázku úplně, nebo zisky z té spotřební daně budou proudit do zdravotnictví.

  superkarma: 2 31.05.2017, 08:07:02
 22. avatar
  [9] hyenka [*]

  Jsem nekuřák. Vždycky jsem byla. A jsem všema deseti pro zákaz kouření na zastávkách, na koupalištích... Ale v kavárnách, a pivnicích? Proč nenechat na majitelích, jestli chtějí kuřáckou či nekuřáckou provozovnu? Tohle už mi přijde jako hon na čarodějnice. Tak raději postavit tabák mimo zákon, přidat k tomu i ostatní návykové látky, vždyť i prohibice by měla blahodárné účinky na zdraví občanů....Sml32

  A nejen těch, co požívajíSml22

  superkarma: 2 31.05.2017, 07:59:44
 23. avatar
  [8] ivule60 [*]

  Jsem nekuřák,ale zdá se mi,že zákaz kouření v čistě pivních knajpách je trošku přes čáru,tam nekuřáci fakt nechodí..a proč ten zákaz neplatí celoplošně..proč já mám zamořený byt smradem z cigaret,když chci větrat,ale místo vzduchu mi jde do bytu kouř,protořže všichni kuřáci kouří na balkonech...proč mám čuchat ten smrad venku cestou do práce i z práce?Přes ulici je základka..smradi vyjdou ven a jdou si zapálit za trafostanici...tak kde je ten přínos zákazu kouření v hospodách???? Nějak se to bije,ne....Sml80

  1. na komentář reaguje Darmovzalova — #15
  superkarma: 2 31.05.2017, 07:31:37
 24. avatar
  [7] Eva_CZ [*]

  v.poho — #5ten diktat jsou pravidla, v tomto pripade velice rozumna pravidla. Protoze kurak nici zdravi sobe ( coz je OK ), ale i tem okolo. Proc ma obsluha cele hodiny travit v zakourene putyce? Tady nikdy nebyla demokracie, takze si ji lidi vysvetluji po svem. Je to moje a ja si v tom muzu delat, co chci. Ale to neni pravda! Mam sve auto a kaslu na nejaky znacky, to je MOJE auto a ja si budu jezdit, jak chci? Jo? Jen tady si majitele bytu delaji z kvartyru bordel. Sml80 Je to muj byt a ja si v nem budu provozovat..... Tak tohle by jinde proste neproslo. Zijeme v zamoreny zemi a nevim, proc by nekdo mel zneprijemnovat a ohrozovat zivot ostatnich jeste vic. Jestli je nekdo tak blbej, ze kouri, at si to dela nekde o samote.

  1. na komentář reaguje Altamora — #17
  2. na komentář reaguje man-mimo — #20
  3. na komentář reaguje v.poho — #28
  superkarma: 4 31.05.2017, 07:10:26
 25. avatar
  [6] chanahd [*]

  No, nekuřáckou restauraci máme ve městě už dávno. Nikde není takový bordel a večer hluk, jako právě před ní. A vajgly zaplavený chodník.Lidi co kolem bydlí si stěžují. Teď to bude vypadat stejně před každou hodpodou a restaurací, no potěš.

  Nevím, ale tohle by mělo být na každém majiteli restaurace či hospůdky, zda chce mít kuřáckou nebo nekuřáckou.

  Takové ty pajzly, kam chodí fakt chlapi na cigáro a pivo a ani se tam nevaří, nic, tak nekuřáci opravdu nezaplaví.

  superkarma: 6 30.05.2017, 21:48:46
 26. avatar
  [5] v.poho [*]

  Nekouřím.

  Svým způsobem je mi to jedno.

  Ale.... restauraci si už dávno vybírám. Chodím tam, kde dobře vaří a nevylezu jako uzenina. Chápu, že ti, co kouří, chodí zase jinam.

  Takže je mi protikuřácký zákon sice fuk, ale vnitřně mi ten diktát, co může a nemůže majitel hospody ve svém podniku dovolit, jde proti srsti.

  Obzvlášť když to srovnám s tím, že pronajimatel ve svém bytě zákaz kouření dát nemůže.

  Nebo když si uvědomím, že když není zákaz kouřit na fotbale, budu kouření muset strpět zřejmě i na koncertě pod širým nebem.

  Proč?

  Hospodu si vybrat můžu, když chci na koncert, volím většinou podle interpreta a ne podle kouření.

  1. na komentář reaguje Eva_CZ — #7
  superkarma: 4 30.05.2017, 20:35:57
 27. [4] bobani [*]

  správně , nevidím nejmenší důvod , proč bych měla dýchat ten cigaretový smrad . a přesto se kouří dál na zastávkách , v parcích a kde se dá . o podestýlce vajglů všude možně ani nemluvě

  superkarma: 3 30.05.2017, 20:32:02
 28. [3] MARIE MATEJKOVA [*]

  Jsem pro.

  superkarma: 0 30.05.2017, 18:05:09
 29. [2] libuno [*]

  Zákaz kouření. Samozřejmě vliv na zdraví každého člověka. Kouřil - umřel, nekouřil - také umřel. Vidím to v tom, že by se cigarety neměly vyrábět.

  Zbrojit - nezbrojit. Co kdybychom mohli ovlivnit i toto? Zabývá se tímto problémem někdo?

  Obojí je o zisku firem, které se tím zabývají. Dobrá diskuze, ale žádné ovoce nepřinese.

  A jedeme dál. Obaly. Ničí životní prostředí. Kolik je jich v mořích, kolik jich skončí v útrobách živočichů, kolik jich vyplaví moře na mnoha ostrovech.

  Člověk ničí sám sebe, že kouří. Člověk je ničen výfukovými plyny, které musí dýchat, Špatně se stravuje, sedí na zadku, pojídá hodně nezdravých potravin.

  Ale má se dobře. Mnohdy na úkor budoucí generace.

  Takhle jsme to chtěli.

  superkarma: 2 30.05.2017, 17:50:04
 30. avatar
  [1] Eva_CZ [*]

  Proc se to tady uz mesice resi? Sml80

  superkarma: 1 30.05.2017, 16:40:33

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme