Karcinom prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním u žen. Jeho výskyt stále stoupá. Přitom až 90 % pacientek může být vyléčeno, pokud je ovšem nádor odhalen v čas. Na několik otázek k tomuto tématu mi odpověděl MUDr. Václav Pecha, primář onkochirurgického oddělení v Praze.

Je rakovina prsu nebezpečné onemocnění? Komu hrozí?
Jako každé jiné nádorové onemocnění je i rakovina prsu oneocnění nebezpečné. Zachytí-li se však v počátečním stadiu, je vyléčitelné. Proto je tak nutná řádná prevence. Ohroženy jsou vlastně všechny věkové skupiny, ale největší výskyt je ve věku kolem 50-60 let. Bohužel ošetřuji i pacientky ve věku 25-35 let.
 
Jak se máme onemocnění bránit?

Jsou ženy s větším rizikem a menším rizikem. Mezi větší riziko patří ty ženy, kde se vyskytuje nádor prsu v rodině, obézní ženy, kuřačky, diskutuje se otázka používání hormonů. Nulipary, tedy ženy, které nerodily. Nejlepší prevencí je správná životosptráva, samovyšetřování a samozřejmě časné kontroly u lékaře.

(soutěž - 6. tě)

Je při propuknutí choroby vždy nutná operace - odnětí prsu?
Operace je vždy nutná, ale to neznamená, že musí jít o ztrátu prsu. Naopak! Při časném nálezu, kdy nádor je ještě malý je možné provést prs zachovávající operaci, tedy jenom vyjmutí nádoru a doplnění operace ozařováním. Výsledek je stejný jako při odstranění prsu, ale prs ženě zůstává. Dokonce i u velkých a poročilých nádorů je možné léčbu zahájit nejprve chemoterapií, nádor tím zmenšit a následně provést prs zachovávající operaci. Dokonce je to nový trend celosvětově!  Samozřejmě to nejde vždy. Takový postup má svá řádná pravidla a jasné indikace!
 
Jaké jsou možnosti plastické chirurgie, když k odnětí prsu dojde?
To je těžká otázka. Záleží to mimo jiné na důvodu proč byl prs odstraněn. Úplná odpověď by byla na dvě stránky. Ale v podstatě rekonstrukční operaci lze provést, je hrazena pojišťovnou a  je více způsobů, jakými ji plastičtí chirurgivé provádějí. Nicméně vlastní prs je vlastní prs, a proto by žena měla po svém lékaři v případě onemocnění vyžadovat prs šetřící operační výkon, nebo by měla najít takové pracoviště, kteté tyto výkony dělá. Hlavně však musí přijít VČAS!
 
Je vždy nutná chemoterapie?
Chemoterapie není vždy indikována. Jde o to, v jakém stadiu je choroba zastižena. U počátečních stadií není nutná.
 
Jaké jsou vedlejší účinky chemoterapie a dá se proti nim nějak bojovat?
Chemoterapie má mnoho vedlejších účinků, ale jsou zanedbatelné ve srovnání s pozitivním účinkem chemoterapie na chorobu. Vě většině případů vypadají vlasy, ale po ukončení léčby opět narostou a dokonce často lepší. Ženy v době léčby používají paruky. Ty jsou v poslední době tak dokonalé, že to na ženách ani sám často v ordinaci nepoznám. Ostatní vedlejší účinky - od zvracení, přes bolesti kostí, kožní vyrážky či zmněny na sliznicích - je možno velice účinně zvládnout, takže žena může prožít chemoterapii v relativním klidu.
 
Pracujete na nějakých nových metodách léčby?
Naše pracoviště je zapojeno do množství mezinádorních studií. Dá se říci že téměř každý rok příjde něco nového, takže snad se jednou otázka rakoviny prsu zcela vyřeší.
 
Spolupracujete s nějakými neziskovými organizacemi? S podpůrnými skupinami a pod.?
Protože jsem mimo jiné spoluzakladatel mammahelpu, sdružení pacientek s onemocněním prsu, je naše pracoviště s touto ogranizací úzce propojeno.

 

 

 

Je ještě něco, na co jsem se nezeptala a co byste našim čtenářkám rád řekl?
Jistě - nebojte se rakoviny prsu. Nezavírejte před tímto onemocněním oči. Jedině časná kontrola na odborném oddělení a následná správná léčba zamezí problémům, které vzniknou pří léčbě pozdních stadií. Rakovina prsu nemusí být vidět a nemusíte nic cítit. Prostě je a zjistí ji Váš lékař. Neváhejte a obraťte se na svého gynekologa, nebo odborné mammologické oddělení v případě, že máte jakékoliv pochybnosti. 
 
MUDr.Václav Pecha pracuje na DTC Praha a.s., Roškotova ulice 1717, Praha 4, tel 234105401.

Další informace o nádorovém onemocnění prsu najdete na http://www.mammahelp.cz

Reklama