Už zítra můžete navštívit třetí ročník Noci divadel, která je součástí mezinárodního projektu European Theatre Night. Loni se do akce zapojilo 120 divadel, 29 českých, moravských a slezských měst a na 50 000 návštěvníků. Letos se veřejnosti otevře 130 divadel z 36 měst. Na co se můžete těšit?

nocdivadel

V divadlech se uskuteční workshopy, představení pro děti i dospělé, koncerty, projekce, diskuse, prohlídky zákulisí, přednášky ale také např. dílny dabingu, akce související s uprchlickou krizí nebo bojové hry pro děti. Kompletní a podrobný program jednotlivých divadel je zveřejněn na webových stránkáchwww.nocdivadel.cz.

I v letošním roce byla navíc vyhlášena divácká fotografická soutěž a partnerem Noci divadel podporuje je projekt Na Dřeň zaměřující se na rozšíření řad dárců kostní dřeně v České republice. Kampaň Noc divadel Na dřeň se zaměřuje na šíření informací o léčbě leukémie. Právě mezi návštěvníky akce bude řada potencionálních dárců kostní dřeně ve věku mezi 18 a 35 lety. Vybraná divadla proto nabízejí možnost vybrat si dvě vstupenky na libovolné představení každému, kdo mezi 21. listopadem 2015 a 30. červnem 2016 prokáže svou registraci v některém náborovém místě (více informací na www.nadren.eu a www.nocdivadel.cz).

 

Reklama