Dovoluji si zaslat příspěvek k dnešnímu tématu. Autorka prohlašuje, že jakákoliv podobnost s reálnými událostmi či osobami je čistě náhodná!!! .o)
 
Z_U_Z_U
 
Psáno v tajném sešitu:
Nikdy nechci ješitu...
tak jak malé děti lego,
staví ješita své ego...
není podlej ani zlej,
chce však slyšet že je nej!!!
Ať je Pepča nebo Richard,
chce vždy ego pošolíchat...
"Honem, řekni, že jsem nej,
pochval mě a podlejzej!!!"
Když to slyším, vidím temně,
trpí tím spíš mužské plémě.
Jsou tak sladcí ve své pýše,
když jim tohle straší v šíše,
pochválíš jim jen věc prostou
a hned ramena jim rostou...
Do deníčku, sešitu…
píši NIKDY NECHCI JEŠITU!!!


No, já nechci nic říkat, ale rýmovat slovo Richard s pošolíchat… To není moc zdařilé, ale jinak proč ne. Já bych ješitu nechtěl taky. Co bych dělal se dvěma, že?

Reklama