Kampak si dnes zajedeme? Přiznám se, že se mi nikam nechce. Zůstanu doma, v Praze. Ale jestli chcete, můžete přijet za mnou. A dáme si sraz rovnou na Staromáku.

Staroměstské náměstí je zatím ještě „poklidné“. Vánoční hosté už odjeli a ti silvestrovští se teprve pomalu trousí. Než to tu bude hlava na hlavě, pojďme se chvilku projít a vychutnat si atmosféru náměstí, které je pokládáno za jedno z nejkrásnějších v Evropě, ne-li na celém světě.

namesti

historické centrum Prahy - Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí, dříve také Velké náměstí, se rozkládá na ploše více než 9000 m². Jedná se o ukázku mistrovské architektury, kterou jezdí obdivovat turisté od nás i ze zahraničí.

Na Staroměstském náměstí se už v 11. století nacházelo tržiště, které bylo prakticky centrem veškerého dění a významných událostí. Což je dodneška.
K první významnější změně podoby Staroměstského náměstí došlo až v 19. století, kdy zde vznikla novogotická přístavba Staroměstské radnice, a vedla tudy dokonce i tramvajová trať.  
V roce 1915 byl pak při příležitosti 500 výročí úmrtí mistra Jana Husa na náměstí odhalen jeho pomník.

pomnikjanahusa

Pomník Jana Husa

Na Staroměstském náměstí proběhla v roce 1918 také demonstrace za vyhlášení nezávislosti. Po vzniku nezávislého Československa 28. října 1918 dav spontánně strhl Mariánský sloup z roku 1650, což neměl dělat, poněvadž od té doby se prý Matka Boží na Čechy zlobí. Kdo ví, jestli i jejím přičiněním nakonec nedošlo k rozpadu Československa.

sloup

dobová fotografie, Staroměstského náměstí z roku 1841, vlevo mariánský sloup, vzadu kostel Matky Boží před Týnem

Dominantou Staroměstského náměstí je samozřejmě pražský Orloj, o kterém jsme už podrobně psali. Je umístěn na Staroměstské radnici, mimo jiné oblíbeném místě svatebčanů.

orloj

pražský Orloj, nalevo s radnicí, tvoří dominantu náměstí

Roku 1960 byla na Staroměstském náměstí tramvajová trať zrušena, a to se změnilo v pěší zónu.
Od roku 1962 je Staroměstské náměstí prohlášeno Národní kulturní památkou.

K významným historickým budovám, nacházejícím se na Staroměstském náměstí, patří Kostel svatého Mikuláše, který byl postaven na místě vyhořelého románského farního kostela. V interiéru kostela stojí za pozornost varhany a nástropní fresky zobrazující životy světců sv. Mikuláše, sv. Benedikta a motivy ze Starého zákona.  

kostel

kostel sv. Mikuláše

Za zmínku stojí určitě i historický Dům U Kamenného zvonu čp. 605, stojící vedle Paláce Golz-Kinských na rohu Staroměstského náměstí a Týnské ulice. Dům je pojmenován podle kamenného zvonu, zasazeného do nároží, jenž připomíná vstup Jana Lucemburského do Prahy roku 1310.  

kamenydum

Dům U Kamenného zvonu

Téměř každý dům na Staroměstském náměstí má kromě čísla popisného i svůj název - Dům U Zlatého jednorožce, Dům U Lazara, Dům U Kamenného stolu, Dům u Kamenného beránka, Dům U Bílého jednorožcea nebo také Dům U Vola.

A do toho bych nahnala některé návštěvníky a turisty, kteří se na Staroměstské náměstí vydají zejména teď na Silvestra - posilněni alkoholem, vyzbrojeni láhvemi, kelímky, různými sáčky, dělobuchy, petardami, a to vše tady pak po sobě zanechají.
Nad tímto smutným pohledem musí ustrnout i samotný vánoční strom.

vanoce

když vánoční strom přežil vánoční trhy, tak snad přežije i Silvestra

Přijeďte se podívat na jedno z nejkrásnějších míst historické Prahy, ale přijeďte raději až po… silvestrovských oslavách.

To už si pak více v klidu vychutnáte přítomnost dávné minulosti...

zdroj: www.kudyznudy.cz a czechturismus.cz

Čtěte také:

Reklama